Sa­ke­red­ders sal bin­ne­kort stren­ger ge­re­gu­leer word

Beeld - - Sake Nuus -

Tot nou moes par­tye wat on­te­vre­de met die pro­ses was nood­ge­dwon­ge na die ho­we gaan om hulp, wat ’n lang en duur pro­ses kan wees. — PJ VELDHUIZEN

Van Ok­to­ber af­gaan sa­ke red­dings prak­ti­syns stren­ger be­heer word.

PJ Veldhuizen, uit­voe­ren­de hoof van Gil­lan en Veldhuizen, sê hoe­wel sa­ke­red­ding be­trek­lik suk­ses­vol is, is daar o­ën­skyn­lik ge­bre­ke in die pro­ses waar­vol­gens prak­ti­syns aan­ge­stel word en die ge­hal­te van hul werk.

Veldhuizen wa snou be­trok­ke by die ko­men­de ver­an­der ing­een werk aan’ n dok­tors­graad oor­sa­ke red­dings wet­ge­wing.

Sa­ke­red­ding is as ’n al­ter­na­tief vir in­sol­ven­sie in­ge­stel.

Tot nou het die Kom­mis­sie vir Maat­skap­pye en In­tel­lek­tu­e­le Ei­en­dom (CIPC) li­sen­sies aan sa­ke red­dings prak­ti­syns uit­ge­reik en is lid­maat­skap van ’n be­roeps­in-stan­sie nie ver­eis nie.

Nu­we wet­ge­wing ver­eis dat al­le pro­ku­reurs, re­ken­mees­ters, li­kwi­da­teurs en sa­ke­be­stuur s prak­ti­syns wa tas sa­ke­red­dings prak­ti­syns wil werk van be­gin Ok­to­ber af deur hul be­heer­lig­gaam daar­voor sal moet re­gis­treer.

Dit is be­heer­lig­ga­me wat deur die Suid-A­fri­kaan­se kwa- li­fi ka­sie o­wer­heid( Sak o) goed­ge­keur is, soos die Regs­ver­e­ni­ging, die her­struk­tu­re­ring s-en in­sol­ven­sie prak­ti­syns ver­e­ni­ging( Sa­ri pa ), die in­sti­tuut vir ge­ok­trooi­eer­de be­stuur s re­ken­mees­ters( C i ma) en die SuidA­fri­kaan­se In­sti­tuut vir Ge­ok­trooi­eer­de Re­ken­mees­ters (SAIGR).

Die CIPC het on­langs aan­ge­kon­dig dat daar ’n oor­gangs­tyd gaan wees waar­in vir voor­waar­de­li­ke li­sen­sies ge­re­gis­treer sal moet word.

Vol­gens Veldhuizen sal die be­roep s in­stan­sies ook moet aan­soek doen om ak­kre­di­ta­sie van die CIPC ten ein­de hul­le- de te kan ak­kre­di­teer.

Die be­heer­lig­ga­me het tot be­gin Ok­to­ber om aan die nu- w e ver­eis­tes te vol­doen. Daar­na sal geen per­soon as’ n sa­ke­red­dings prak­ti­syn ge­li­sen­si­eer word ten­sy hy of sy ge­re­gis­treer en ge­ak­kre­di­teer is nie.

Prak­ti­syns moet in die regs-, re­ke­ning­kun­di­ge of sa­ke­be­stuur s be­roep wees.

Die C I PC-raad gaan’ n pro­gram vir voort­ge­set­te be­roep sont­wik­ke­ling op­stel en prak­ti­syns sal jaar­liks’ n aan­tal voor­ge­skre­we ure van op­lei­ding moet vol­tooi.

“Die ver­ant­woor­de­lik­heid van’ n sa­ke red­dings prak­ti­syn is groot. Wan­neer hul­le aan­ge­stel word, neem hul­le so te sê die be­stuur van ’n maat­skap­py on­der fi­nan­si­ë­le druk oor en staan hul­le die skoe­ne van die uit­voe­ren­de hoof en die di­rek­sie vol.”

Veldhuizen sê die ver­an­de­rin­ge sal ver­se­ker dat’ n maat­skap­py sa­ke red­dings prak­ti­syn deur sy be­heer­lig­gaam aan­spreek­lik sal kan hou.

“Tot nou moes par­tye wat on­te­vre­de met die pro­ses was, nood­ge­dwon­ge na die ho­we gaan om hulp, wat ’n lang en duur pro­ses kan wees.

“Sa­ke red­dings prak­ti­syns sal nou ge­bind wees deur ’n be­roeps­ge­drags­ko­de wat ’n straf sal in­sluit om teen on­e­tie­se of on­van­pas­te ge­drag op te tree.”

PJ Veldhuizen, uit­voe­ren­de hoof van Gil­lan en Veldhuizen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.