Kon­tant die bes­te ba­te­klas in Ju­nie

Beeld - - Geklassifiseerd - Han­lie S­tad­ler

As jy kort­ter­myn­pres­ta­sie na­jaag, het kon­tant in Ju­nie die bes­te ge­vaar. Met ’n ef­fens lan­ger ho­ri­son, van ’n jaar, sou jy jou geld in ef­fek­te wou be­lê.

Maar be­leg­gers sal in die al­ge­meen nie juis huis toe skryf oor die op­brengs van e­ni­ge ba­te­klas oor ’n maand of oor ’n jaar ge­meet nie.

Kon­tant was in Ju­nie die ba­te­klas wat die hoog­ste maand­op­brengs ge­le­wer het, van 0,61%, ge­meet aan die S­te­fi, of­te­wel die geld­mar­kin­deks.

T­wee ba­te­klas­se, ef­fek­te (-0,95%) en aan­de­le (-3,49%), het dié maand ’n ne­ga­tie­we op­brengs ge­had. Ef­fek­te word ge­meet aan die in­deks van al­le ef­fek­te en aan­de­le van die JSE.

Ef­fek­te was oor 12 maan­de ge­meet die bes­te ba­te­klas, met ’n op­brengs van 7,93%. Soos in Mei kon net ef­fek­te en kon­tant (7,6%) in­fla­sie oor ’n jaar klop. In­fla­sie het in Mei 5,4% be­loop; Ju­nie se sy­fer word vol­gen­de week uit­ge­reik.

Ge­no­teer­de ei­en­dom ploe­ter voort en daar is ver­al kom­mer oor die kort­ter­myn­voor­uit­sig­te vir maat­skap­pye wat win­kel­sen­trums be­dryf.

Dit is die eer­ste keer van­jaar dat kon­tant die bes­te maand­op­brengs le­wer.

Vir die jaar tot dus­ver was aan­de­le drie keer die ba­te­klas wat die bes­te ge­vaar het op ’n maand­grond­slag (in Ja­nu­a­rie, Maart en A­pril) en ef­fek­te t­wee keer (Fe­bru­a­rie en Mei).

M­vu­la Se­ro­to, be­leg­gings­ont­le­der van die ei­en­doms­fonds­be­stuur­der Ca­ta­clyst, sê win­kel­sen­trums is on­der kwaai druk weens die druk op klein­han­de­laars. Dit is ver­al kom­mer­wek­kend dat die ver­ko­pe van kle­re en skoe­ne (-4,7%) en ook van meu­bels en huis­hou­de­li­ke toe­stel­le (-3,7%) aan­hou daal.

K­le­re­win­kels voel die druk van die swak­ker e­ko­no­mie­se om­ge­wing en toe­ne­men­de me­de­din­ging van in­ter­na­si­o­na­le klein­han­de­laars soos H&M en Cot­ton On, sê Se­ro­to.

An­der in­ter­na­si­o­na­le kle­re­klein­han­de­laars, soos Ri­ver Is­land, Ni­ne West en Man­go, het aan­ge­dui dat hul­le die land ver­laat.

E­d­con, moe­der­maat­skap­py van on­der meer Ed­gars, Jet en Bo­ard­mans, is met her­struk­tu­re­ring be­sig en S­tut­ta­fords sluit op 1 Au­gus­tus fi­naal sy deu­re.

Dit sal on­ge­twy­feld hoof­py­ne vir die groot win­kel­ver­huur­ders in die sek­tor ver­oor­saak en waar­skyn­lik tot ’n da­ling in hul in­kom­ste lei tot­dat die ruim­te weer ge­vul word.

Ver­huur­ders met be­geer­li­ke ba­tes sal wel huur­ders van goeie ge­hal­te vind om die ruim­te te vul, sê Se­ro­to. Dit kan selfs vir hul­le ’n ge­leent­heid wees om die ge­hal­te van huur­ders in hul sen­trums te ver­be­ter ter­wyl swak­ge­hal­te-huur­ders uit­trek.

Be­leg­gers moet in ag neem dat so­wel aan­de­le as ge­no­teer­de ei­en­dom op kort tot me­di­um­ter­myn (kor­ter as se­we jaar) wis­sel­val­lig kan wees, maar op lang ter­myn as groei­ba­tes be­skou word. Hoe­wel kon­tant en ef­fek­te tans goed vaar, is hul op­brengs op lang ter­myn ge­woon­lik klei­ner. Di­ver­si­fi­se­ring van ba­te­klas­se bly ’n vei­li­ge op­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.