Mees­ter sal be­sluit oor tes­ta­ment

Joost kon laas­te nie on­der­te­ken

Beeld - - NUUS - Seug­net van Zyl

Die voor­ma­li­ge S­pring­bok-kap­tein Joost van der West­hui­zen se fa­mi­lie het be­sluit om nie die hoog­ge­regs­hof te na­der om ’n tes­ta­ment gel­dig te ver­klaar wat vroe­ër ver­werp is nie.

Joost se ver­vreem­de vrou, A­mor Vit­to­ne, sou vol­gens dié tes­ta­ment wat op 23 Mei in­ge­dien is, net ’n te­le­vi­sie­stel erf. Dit het uit­druk­lik be­paal dat “my ver­vreem­de vrou, A­mor, geen voor­deel mag ont­vang nie”, het Rap­port be­rig.

In­tus­sen het Se­an Hef­fer­man, A­mor se pro­ku­reur, op 22 Ju­nie ’n an­der tes­ta­ment in­ge­dien.

Dit moet nog amp­te­lik deur die mees­ter van die hoog­ge­regs­hof aan­vaar word.

“Die mees­ter van die hoog­ge­regs­hof het nie Joost se laas­te tes­ta­ment (wat in Mei in­ge­dien is) aan­vaar nie, want hy was fi­siek nie daar­toe in staat om te te­ken nie en dit het nie aan die wet­li­ke ver­eis­tes vol­doen om as bin­dend be­skou te word nie,” het O­det­te S­ch­weg­ler, ’n fa­mi­lie­ver­teen­woor­di­ger, ge­sê.

Vol­gens haar het die fa­mi­lie be­sluit om nie die hoog­ge­regs­hof te na­der om hier­die tes­ta­ment gel­dig te ver­klaar nie.

S­ch­weg­ler sê die ver­skil tus­sen die laas­te en oor­spronk­li­ke tes­ta­ment is dat A­mor die be­guns­tig­de van die oor­spronk­li­ke een (wat deur A­mor se pro­ku­reur in­ge­dien is) is en hul kin­ders, Jor­dan en Ky­lie, die be­guns­tig­des van die laas­te een is.

“Joost het in we­se al­les aan die kin­ders be­maak. Sy kin­ders bly die be­guns­tig­des van die trust. Die trust be­taal ’n maan­de­lik­se in­kom­ste aan me. Vit­to­ne as on­der­houd vir die kin­ders.”

Die laas­te tes­ta­ment, wat 2 Sep­tem­ber 2015 ge­da­teer is, is na­mens Joost deur sy pro­ku­reur, Fer­di Hart­zen­berg, as ’n kom­mis­sa­ris van ede on­der­te­ken.

Vol­gens ’n do­ku­ment wat Beeld be­kom het, wei­er die mees­ter in­ge­vol­ge ’n sub­ar­ti­kel van die Wet op Te­sta­men­te om hier­die tes­ta­ment te aan­vaar.

Prof. Ma­ri­us de Waal, ’n spe­si­a­lis in erf­reg aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, sê die Wet op Te­sta­men­te, Wet 7 van 1953, maak voor­sie­ning vir die ge­val waar ’n tes­ta­teur nie self sy tes­ta­ment kan on­der­te­ken nie.

“Dan kan die tes­ta­teur ie­mand an­ders vra om die tes­ta­ment in sy teen­woor­dig­heid en in op­drag van hom te on­der­te­ken. Dit moet eg­ter in die teen­woor­dig­heid van ’n kom­mis­sa­ris (van ede) ge­skied. Die kom­mis­sa­ris moet daar­na op die tes­ta­ment ser­ti­fi­seer dat hy hom­self oor­tuig het van die i­den­ti­teit van die tes­ta­teur en dat die tes­ta­ment die tes­ta­teur s’n is.”

Vol­gens De Waal word dié wet só uit­ge­lê dat die kom­mis­sa­ris nie ook die per­soon kan wees wat na­mens die tes­ta­teur te­ken nie.

“Soos ek die fei­te in Joost van der West­hui­zen se ge­val ver­staan, het die kom­mis­sa­ris wel al­bei rol­le pro­beer ver­vul.”

Hef­fer­man sê die tes­ta­ment wat hy in­ge­dien het en wat deur Joost én A­mor on­der­te­ken is, vol­doen aan die toe­pas­li­ke wet­ge­wing, maar hul­le wag nog om te hoor of dit amp­te­lik deur die mees­ter aan­vaar is.

Hef­fer­man van LP Baart­man Pro­ku­reurs het vroe­ër ge­sê die ge­sa­ment­li­ke tes­ta­ment wat hý in­ge­dien het, be­paal dat die eg­ge­noot wat die lang­ste leef al­les erf.

Ná die af­ster­we van al­bei ou­ers erf die kin­ders al­les.

Vit­to­ne wou nie kom­men­taar le­wer nie.

Joost het in we­se al­les aan die kin­ders be­maak. Sy kin­ders bly die be­guns­tig­des van die trust.

Joost van der West­hui­zen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.