‘Mon­ster moet wolf in toom hou’

Beeld - - NUUS - Han­nes Kru­ger

’n Mon­ster word ge­skep om ’n wolf in toom te hou, sê ds. Cas­sie Au­camp, die Ge­re­for­meer­de Ker­ke in Suid-A­fri­ka se ver­teen­woor­di­ger in die Tus­sen­kerk­li­ke Raad (TKR).

Hy het ge­re­a­geer op ’n voor­stel van die Kom­mis­sie vir die Be­vor­de­ring en Be­sker­ming van die Reg­te van Kul­tu­re­le, Gods­diens­ti­ge en Taal­kun­di­ge Ge­meen­skap­pe aan die par­le­ment dat al­le geloofspraktisyns en plek­ke van aan­bid­ding ge­re­gis­treer moet word.

Die kom­mis­sie het in 2015 met ’n on­der­soek na ge­loofs­prak­ty­ke be­gin na­dat ’n reeks voor­val­le aan die lig ge­kom het waar­in geloofspraktisyns aan­bid­ders on­der meer ge­dwing het om slan­ge te eet, pe­trol te drink en hul­le te soen.

Die TKR meen die kom­mis­sie se voor­stel is on­no­dig en on­prak­ties, sê Au­camp.

“Daar is ver­keer­de prak­ty­ke, maar moet be­staan­de wet­ge­wing nie eer­der be­ter toe­ge­pas word om wan­prak­ty­ke wat mis­da­dig van aard is te pak nie?”

Vol­gens Au­camp is gods­diens­lei­ers of pre­di­kers nie ge­vry­waar van straf­reg­te­li­ke ver­vol­ging nie “net om­dat die be­drog wat hul­le pleeg of die wan­voor­stel­ling vir eie ge­win of die uit­bui­ting waar­aan hul­le hul skul­dig maak on­der die dek­man­tel van gods­diens ge­pleeg is”.

T­ho­ko Mkhwa­na­zi-Xa­lu­va, voor­sit­ter van die kom­mis­sie, sê hul­le wil ge­loof nie pak nie.

“Ons wil ge­loof nie re­gu­leer nie. Ons wil geloofspraktisyns re­gu­leer wat ba­sie­se men­se­reg­te skend met wat hul­le as ge­loofs­prak­ty­ke be­skou,” sê sy.

Die kom­mis­sie stel voor dat al­le geloofspraktisyns en plek­ke van aan­bid­ding ge­re­gis­treer word by ’n ge­ak­kre­di­teer­de “sam­breel­or­ga­ni­sa­sie”, soos die Suid-A­fri­kaan­se Raad van Ker­ke (SARK).

“Die sam­breel­or­ga­ni­sa­sies gaan aan por­tuur­e­va­lu­e­rings­ko­mi­tees ver­slag doen wat dan aan die kom­mis­sie ver­slag doen.

“So sal ons ’n da­ta­ba­sis kan op­bou van el­ke ge­loofs­prak­ti­syn en plek van aan­bid­ding.

“Ons moet pre­sies weet wie die men­se is, wat hul­le doen en waar hul­le hul ge­loof be­dryf.”

Die kom­mis­sie sal aan ’n por­tuur­e­va­lu­e­rings­raad ver­slag doen, sê sy.

Au­camp sê hul­le is be­kom­merd dat die staat dan ’n hou­vas gaan hê op men­se se ge­loofs­oor­tui­ging.

“Die hui­di­ge mo­del van ’n sa­me­wer­ken­de ver­hou­ding tus­sen kerk en staat, ge­grond op elk­een se soe­we­rei­ni­teit in eie kring, word ver­ruil vir ’n re­gu­le­rings­mo­del waar die staat in­der­daad be­heer oor die kerk ver­kry.

“Die kom­mis­sie het dalk goeie be­doe­lings om die skaam­te­lo­se uit­bui­ting in die naam van gods­diens te be­stry, maar in die pro­ses word ’n mon­ster ge­skep om ’n wolf in toom te hou,” sê hy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.