Hof: Kin­ders se na­me dán ou­kei

Beeld - - NUUS - Je­an­ne­Ma­rie Ver­sluis

Die na­me van minderjarige kin­ders wat by straf­reg­te­li­ke ver­rig­tin­ge be­trok­ke is, mag be­kend ge­maak word wan­neer hul­le 18 jaar oud word.

Reg­ter Wen­dy Hug­hes het met dié be­slis­sing gis­ter in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria ’n aan­soek dat ’n minderjarige in so ’n ge­val vir al­tyd a­no­niem bly, ver­werp.

Sy het ook be­slis minderjarige slag­of­fers van ’n mis­daad mag nie ge­ï­den­ti­fi­seer word nie.

Pie­ter Con­ra­die van die regs­fir­ma C­lif­fe Dek­ker Hof­meyr sê die uit­wer­king van dié be­vin­ding is dat die me­dia voort­aan nie die naam van ’n kind wat ’n slag­of­fer is van mis­da­de soos ont­voe­ring, ka­ping of ’n huis­roof­tog be­kend mag maak nie.

Die na­me van ge­sins­le­de mag dan ook nie ge­pu­bli­seer word nie om­dat dit tot die i­den­ti­fi­ka­sie van die kind sal lei.

Die Sen­trum vir Kin­der­reg, C­hild­li­ne, Nim­ro en Me­dia Mo­ni­to­ring A­fri­ca het Hug­hes ge­vra om die ar­ti­kel in die Straf­pro­ses­wet wat be­paal dat kin­ders se na­me nie ge­noem mag word nie, só te ver­tolk dat dit le­wens­lan­ge a­no­ni­mi­teit waar­borg.

Me­dia24, Ti­mes Me­dia en In­de­pen­dent News­pa­pers het die hof­aan­soek teen­ge­staan.

Die or­ga­ni­sa­sies vir kin­der­reg­te én die me­di­a­maat­skap­pye oor­weeg dit om te ap­pel­leer.

Adv. Ann S­kel­ton, di­rek­teur van die Sen­trum vir Kin­der­reg, wat na­mens die ap­pli­kan­te op­tree, sê hul­le is te­vre­de met Hug­hes se be­vin­ding dat slag­of- fers se na­me nie ge­pu­bli­seer mag word as hul­le jon­ger as 18 jaar is nie.

Sy is nie se­ker hoe joer­na­lis­te in die lig van die uit­spraak te werk moet gaan met kin­der­slag­of­fers voor­dat daar ’n straf­reg­te­li­ke ver­hoor is nie.

“As jy hoor daar was ’n huis­roof­tog en ’n kind is vas­ge­maak en ge­slaan, hoe sal jy weet of daar ooit straf­reg­te­li­ke ver­rig­tin­ge gaan wees? Wat as die oor­tre­der nooit ge­vang word nie?”

Hug­hes het be­vind die be­per­king in art. 154(3) van die wet hou ver­band met “straf­reg­te­li­ke hof­ver­rig­tin­ge”, het­sy die kind ’n aan­ge­klaag­de, kla­er, ge­tuie of slag­of­fer is.

Sy het ge­sê die dit geld spe­si­fiek net kin­ders van jon­ger as 18 jaar.

Sy het be­veel dat ’n tus­sen­tyd­se hof­be­vel van 21 A­pril, wat Zep­ha­ny Nur­se se i­den­ti­teit be­skerm, van krag bly tot­dat al­le ap­pèl­le teen haar uit­spraak af­ge­han­del is.

Zep­ha­ny is as ba­ba uit die Groo­te S­chuur-hos­pi­taal in Kaap­stad ont­voer. Die vrou wat haar met ’n an­der naam groot­ge­maak het, is ver­le­de jaar ge­von­nis.

Hug­hes het ge­sê dit is van­self­spre­kend dat Zep­ha­ny ’n po­ten­si­ë­le ge­tuie in die straf­saak sou wees. As ge­tuie sou haar i­den­ti­teit in­ge­vol­ge art. 154(3) be­skerm word.

Op 28 A­pril 2015 het Zep­ha­ny 18 ge­word. Die me­dia kon haar wa­re i­den­ti­teit toe krag­tens wet pu­bli­seer. Haar a­no­ni­mi­teit is ver­se­ker met ’n tus­sen­tyd­se hof­be­vel tot­dat oor die in­ter­pre­ta­sie van art. 154(3) be­slis is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.