JZ en kie ly aan se­lek­tie­we mo­ra­li­teit

Beeld - - KOMMENTAAR - Lo­ja­le ver­set, P­re­to­ria

Met die daag­lik­se be­rig­te oor die e-pos­se van die Gup­tas se mis­da­di­ge op­tre­de sou ’n mens ver­wag dat die ANC, as re­ge­ren­de par­ty, drin­gend stand­punt sou in­neem.

In Beeld van 10 Ju­lie word be­rig dat adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa sê dat die ANC daar­aan moet werk om die “mo­re­le krag” wat sy be­staan reg­ver­dig, te­rug te kry. Op die­self­de blad­sy word be­rig dat Bru­ce Ko­lo­a­ne, die per­soon deur wie se toe­doen daar des­tyds ge­klas­si­fi­seer­de mi­li­tê­re in­lig­ting oor die lug­mag­ba­sis Wa­ter­kloof aan As­hu C­ha­wla, uit­voe­ren­de hoof van die Gup­tas se Sa­ha­ra-groep, ge­stuur is, be­loon is met ’n am­bas­sa­deurs­pos in Ne­der­land. Dié aan­stel­ling is deur pres. Ja­cob Zu­ma, die lei­er van die ANC en dus deur die ANC self ge­maak.

Hier­die is maar net een voor­beeld van hoe ver­keer­de en on­wet­ti­ge op­tre­de daag­liks deur die ANC be­loon word.

Die bes­te ge­leent­heid vir die ANC om aan die bur­gers van Suid-A­fri­ka te toon dat die par­ty nog oor die ver­eis­te “mo­re­le krag” be­skik, is met die stem­ming oor die mo­sie van wan­troue in Zu­ma. Die ANC is kol­lek­tief ver­ant­woor­de­lik vir die op­tre­de van die pre­si­dent en ten­sy die ANC-par­le­ments­le­de ty­dens die stem­ming oor die mo­sie van wan­troue die mo­sie on­der­steun, kan Ra­map­ho­sa maar ver­geet daar­van dat die ANC ooit sy “mo­re­le krag” sal te­rug­kry.

Die ANC sal dit net reg­kry as hy kon­se­kwent en, on­ge­ag eie be­lang, eer­lik op­tree.

Die ANC kan nie die een oom­blik on­eer­li­ke en mis­da­di­ge op­tre­de goed­keur en be­loon en die vol­gen­de oom­blik voor­gee dat hy be­kom­merd is oor sy “mo­re­le krag” nie.

Die ANC en nie net Zu­ma en sy ma­fia nie, ly aan ’n se­lek­tie­we mo­ra­li­teit en tree on­eer­lik en on­wet­tig op wan­neer dit sy eie be­lang pas.

Pres. Ja­cob Zu­ma

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.