Rol­prent gaan hart­oor­plan­ting van 50 jaar ge­le­de her­denk

Beeld - - KUNS & VERMAAK -

Ou­di­sies vir die rol­ver­de­ling van ’n fliek oor die eer­ste hart­oor­plan­ting op 3 De­sem­ber 1967 word tans ge­doen en die ver­fil­ming om dié ge­skied­kun­di­ge ge­beur­te­nis uit te beeld, sal in Sep­tem­ber in en om Kaap­stad be­gin.

Dié hart­oor­plan­ting, wat be­skou word as een van die groot­ste me­die­se pres­ta­sies in die 20ste eeu, het Suid-A­fri­ka, prof. Chris Bar­nard en die Groo­te S­chuur-hos­pi­taal in die kol­lig ge­plaas.

Di­o­ny Kem­pen, hoof­be­stuur­der van die in­ter­na­si­o­na­le pro­duk­sie­maat­skap­py Ka­roo Films (in Suid-A­fri­kaan­se be­sit), sê in ’n me­di­a­ver­kla­ring die wê­reld­wye ver­sprei­ding van die rol­prent is dank­sy die sa­me­wer­king van ’n Lon­den­se maat­skap­py reeds ver­se­ker. ’n Plaas­li­ke ver­sprei­der on­der­han­del ook tans om dit op TV uit te saai.

Die sleu­tel­to­ne­le sal ge­skiet word in die oor­spronk­li­ke te­a­ter, wat ten vol­le ge­re­stou­reer en op 3 De­sem­ber 2007 as die Hart van Kaap­stad-mu­seum ge­o­pen is.

Die suk­ses van die hart­oor­plan­ting en Bar­nard se be­trok­ken­heid be­vat al die e­le­men­te van ’n le­gen­de. Hy het ’n stryd ge­had met die a­part­heids­re­ge­ring van des­tyds, e­tie­se vraag­stuk­ke oor or­gaansken­king en ’n hos­pi­taal wat nie oor die bes­te toe­rus­ting be­skik nie.

On­danks dié strui­kel­blok­ke het Bar­nard die o­pe­ra­sie suk­ses­vol uit­ge­voer. Dit het feit­lik oor­nag van hom ’n su­per­ster ge­maak en vir hom deu­re ge­o­pen om be­ken­des soos pous Pau­lus VI, die ak­tri­se Sophia Lo­ren en prin­ses Di­a­na te ont­moet.

Men­se stel van­dag nog be­lang in die o­pe­ra­sie en die man wat dit uit­ge­voer het.

Ka­roo Films werk nou saam met die S­tig­ting vir Or­gaansken­king, die We­s­te­li­ke Pro­vin­sie Bloed­oor­tap­pings­diens en die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Bloed­oor­tap­pings­diens om die pu­bliek be­wus te maak van die nood rond­om bloed-, or­gaan- en weef­sel­sken­kings.

Lui­dens die ver­vaar­di­gers se web­tuis­te is in­ten­sie­we na­vor­sing in oor­leg met Bar­nard se vrien­de, fa­mi­lie en kol­le­gas, as­ook met die Hart van Kaap­stad-mu­seum in die Groo­te S­chuur-hos­pi­taal ge­doen.

’n Le­wens­ge­troue weer­ga­we van die wa­re ge­beu­re sal met ar­gief­ma­te­ri­aal uit die laat 60’s ge­skep word.

Die rol­prent word vol­gen­de jaar uit­ge­reik. ) Vir meer in­lig­ting be­soek www.bar­nard­film.com of s­tuur ’n e­pos na in­fo@bar­nard­film.com. Ska­kel 021 404 1967 vir be­ge­lei­de toe­re deur die Hart van Kaap­stad­mu­seum. Be­soek www.odf.org.za vir meer in­lig­ting oor or­gaansken­king en www.wp­b­lood.org.za (Wes­Kaap) of www.sanbs.org.za (na­si­o­naal) oor bloed­sken­king.

Die plak­kaat van Hélè­ne S­mit se do­ku­men­têr Eer­ste­wa­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.