E­s­kom: Nu­we di­rek­sie kan Ko­ko kort­vat

Uit­rei­king van re­sul­ta­te uit­ge­stel

Beeld - - SAKENUUS - Yo­lan­di Groe­ne­wald, Fin24

E­s­kom gaan waar­skyn­lik streng op­tree teen Mats­he­la Ko­ko, sy voor­ma­li­ge waar­ne­men­de hoof, na­dat die maat­skap­py Maan­dag­aand uit die blou­te die uit­rei­king van sy re­sul­ta­te uit­ge­stel het.

Hy sou gis­ter sy re­sul­ta­te be­kend ge­maak het, maar dit is nou tot 19 Ju­lie uit­ge­stel.

Die na­week het die ek­ster­ne ou­di­teu­re Si­z­weNt­sa­lu­baGo­bo­do E­s­kom by die on­af­hank­li­ke re­gu­le­rings­raad vir ou­di­teu­re (Ir­ba) ver­kla en gis­ter het die krag­nuts­maat­skap­py ge­sê hy gaan be­lang­heb­ben­des en be­leg­gers in­lig oor moont­li­ke op­tre­de en tug­stap­pe teen Ko­ko na­dat die di­rek­sie dit be­spreek het.

Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, se in­gry­ping gaan deur­slag­ge­wend wees, en na ver­neem word gaan sy aan­be­veel dat streng teen Ko­ko op­ge­tree word.

K­hu­lu P­ha­si­we, E­s­kom se woord­voer­der, sê die be­kend­ma­king van die re­sul­ta­te is weens “on­voor­sie­ne om­stan­dig­he­de” uit­ge­stel en hou nie ver­band met e­ni­ge on­der­soe­ke nie.

Die e­ner­gie­ken­ner Chris Yel­land meen eg­ter die uit­stel spruit uit die twee on­re­ël­ma­tig­he­de wat by Ir­ba aan­ge­meld is.

“Hul­le kan­sel­leer toe die aan­kon­di­ging van die fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te op die laas­te nip­per, son­der om ’n re­de te ver­skaf. ’n Mens kan met vei­lig­heid sê dat daar ’n ver­band moet wees.”

P­ha­si­we het be­ves­tig dat die twee kwes­sies wat by Ir­ba aan­ge­meld is, han­del oor Ko­ko en B­ri­an Mo­le­fe, die voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof.

Si­z­weNt­sa­lu­baGo­bo­do se op­tre­de is be­te­ke­nis­vol, en na ver­neem word wil die nu­we E­s­kom-di­rek­sie sterk stand­punt in­neem teen kor­rup­sie.

Mo­le­fe het in No­vem­ber óf be­dank óf vroeg pro­beer af­tree. Ko­ko het toe ’n paar maan­de lank in sy pos waar­ge­neem voor­dat Mo­le­fe op om­stre­de wy­se her­aan­ge­stel en toe af­ge­dank is.

Mo­le­fe is in die ar­beids- en die hoog­ge­regs­hof in ’n reg­stryd met E­s­kom ge­wik­kel oor al­bei kwes­sies: of hy in­der­daad be­dank het of vroeg pro­beer af­tree het, as­ook oor sy her­aan­stel­ling en af­dan­king.

Die di­rek­sie kan dus nie op die oom­blik teen hom op­tree nie. Ko­ko is eg­ter ’n an­der saak. Die nu­we di­rek­sie sal wil streng op­tree en wys dat hy nie kor­rup­sie duld nie, maar hy wil ook se­ker maak dat die reg­te pro­ses­se ge­volg word om te keer dat Ko­ko ook hof toe gaan.

Ko­ko is op spe­si­a­le ver­lof han­gen­de ’n on­der­soek na be­lan­ge­bot­sings oor sy stief­dog­ter se be­trok­ken­heid by ’n maat­skap­py wat met E­s­kom sa­ke ge­doen het. E­s­kom het ten­ders van R1 mil­jard aan Im­pul­se In­ter­na­ti­o­nal toe­ge­staan waar­van sy stief­dog­ter, Ko­ket­so C­ho­ma, ’n di­rek­teur was.

“E­s­kom se di­rek­sie het vol­doen­de stap­pe ge­doen wat die ou­di­teurs te­vre­de ge­stel het dat die on­re­ël­ma­tig­he­de nie voort­gaan nie,” sê P­ha­si­we.

“In mnr. Mo­le­fe se ge­val word ken­nis ge­neem dat die han­te­ring van die on­re­ël­ma­tig­heid net af­ge­han­del kan word as die hof­pro­ses vol­tooi is.”

Vol­gens Yel­land hou die ska- de wat aan­ge­rig is on­der Mo­le­fe, Ko­ko en A­noj Singh, die hui­di­ge fi­nan­si­ë­le hoof, e­nor­me kos­te­ge­vol­ge vir die maat­skap­py in.

Singh gaan waar­skyn­lik ook in die sper­vuur be­land, want E­s­kom gaan waar­skyn­lik on­der­soek laat doen na ver­dag­te tran­sak­sies en ten­ders wat hy be­stuur het.

Zet­hem­be K­ho­za, E­s­kom se tus­sen­tyd­se voor­sit­ter, het ver­le­de week aan­ge­dui die nu­we di­rek­sie het Singh reeds ge­vra om sy be­trok­ken­heid by die tran­sak­sies te ver­dui­de­lik. Die Gup­ta-fa­mi­lie was by tal­le hier­van be­trok­ke.

Siy­a­bon­ga Ga­ma, hoof van Trans­net, het ook ver­le­de week aan­ge­kon­dig dat dié maat­skap­py ’n reg­span aan­ge­stel het om ver­dag­te tran­sak­sies te on­der­soek waar­by Singh be­trok­ke was.

Singh was fi­nan­si­ë­le hoof van Trans­net ter­wyl Mo­le­fe uit­voe­ren­de hoof van dié maat­skap­py was. Mo­le­fe is in A­pril 2015 na E­s­kom ge­se­kon­deer en Singh het twee maan­de la­ter ook daar­heen ge­skuif.

Die di­rek­sie sal die be­we­rings oor Singh be­spreek en ’n be­sluit neem, sê K­ho­za.

Yel­land sê dit is ver­kies­lik dat Singh be­dank.

“So­lank hy by E­s­kom bly, sal daar ’n groot wolk oor die maat­skap­py hang.”

Mats­he­la Ko­ko

B­ri­an Mo­le­fe

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.