Laat kun­di­ges jou help met eis ná ’n on­ge­luk op die pad

Fa­ber & Al­lin In­ge­lyf is ’n regs­fir­ma in Park­town, Jo­han­nes­burg, wat vol­le­di­ge regs­diens­te bied met ’n spe­si­a­le fo­kus op ei­se en li­ti­ga­sie ra­ken­de die Pa­don­ge­luk­ke­fonds (POF). Die fir­ma het uit­ge­brei­de on­der­vin­ding op die ge­bied en be­te­ke­nis­vol­le uit­sprak

Beeld - - SAKENUUS -

Wie of wat is die POF?

Die POF dien as ’n o­pen­ba­re na­si­o­na­le ver­se­ke­raar en ver­skaf ver­plig­te dek­king aan al­le ge­brui­kers van Suid-A­fri­kaan­se paaie teen be­se­rings of dood weens mo­tor­on­ge­luk­ke in die land.

Hier­die dek­king word aan al­le be­stuur­ders, voet­gan­gers en pas­sa­siers ver­skaf wat in on­ge­luk­ke be­trok­ke is, as­ook aan die fa­mi­lie­le­de en af­hank­li­kes van ’n brood­win­ner wat in ’n mo­tor­on­ge­luk dood is.

Die POF se fi­nan­sie­ring word deur mid­del van ’n brand­stof­hef­fing ver­skaf. Tans is daar­die hef­fing 163c per li­ter.

Hoe eis ’n mens van die POF?

Die eis­pro­ses is ge­so­fis­ti­keerd en be­staan uit ver­skeie sta­tu­tê­re en re­gu­la­to­rie­se ver­eis­tes en voor­ver­eis­tes. Die pro­ses ver­eis ver­der dat kun­di­ge me­die­se as­ses­se­rings en me­nings ver­kry word so­dat el­ke ge­val op ’n toe­pas­li­ke wy­se ge­kwan­ti­fi­seer kan word.

Dit is raad­saam dat ’n mens ’n pro­ku­reur raad­pleeg om jou in dié pro­ses by te staan so­dat jy die ver­goe­ding kry waar­op jy ge­reg­tig is en ook om voor­oor­de­le te be­perk wat weens nie­vol­doe­ning ont­staan.

Wan­neer kan ek ’n eis by die POF in­dien?

Dit is be­lang­rik om te ont­hou dat ei­se teen die POF nie vir al­tyd gel­dig bly nie. Die gel­dig­heid van jou eis word deur die vol­gen­de tyd­per­ke be­paal:

In die ge­val van ’n ge­ï­den­ti­fi­seer­de on­ge­luk of be­stuur­der be­trok­ke moet ’n eis bin­ne d­rie jaar van die da­tum van die on­ge­luk in­ge­dien word;

In die ge­val van ’n tref-en-trap-on­ge­luk moet die eis bin­ne twee jaar in­ge­dien word; en

Af­han­gend van of ’n gel­di­ge eis in die voor­ge­skre­we tyd­per­ke in­ge­dien is moet ’n dag­vaar­ding teen die POF bin­ne vyf jaar van die da­tum van die on­ge­luk be­te­ken word.

Wat kan ek eis?

Die suk­ses van el­ke eis word deur twee fak­to­re be­paal:

Die wy­se waar­op die on­ge­luk ge­beur het, dus die “me­rie­te” van die on­ge­luk; en Die waar­de van die eis. Die waar­de word deur die aard en om­vang van die ei­ser se be­se­rings be­paal, as­ook deur die ge­brek aan on­der­steu­ning weens die dood van ’n brood­win­ner.

Daar is wel heel­wat as­pek­te ra­ken­de die me­rie­te van die eis wat die kwan­tum daar­van kan be­paal. Ons sal in ’n vol­gen­de ar­ti­kel in meer be­son­der­he­de daar­op in­gaan.

Al­le be­stuur­ders, voet­gan­gers en pas­sa­siers wat in mo­tor­on­ge­luk­ke is, as­ook die af­hank­li­kes van ’n brood­win­ner wat in ’n mo­tor­on­ge­luk dood is, kry dek­king van die Pa­don­ge­luk­ke­fonds (POF).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.