#Da­taMus­tFall: On­der­soek duur tot Maart

Beeld - - SAKENUUS - Han­lie S­tad­ler en Fin24

Die On­af­hank­li­ke Kom­mu­ni­ka­sie­o­wer­heid van Suid-A­fri­ka (O­ko­sa) het meer in­lig­ting ver­skaf oor sy markon­der­soek, wat ten doel het om die kos­te van da­ta la­er te dwing.

Die on­der­soek sal in vier fa­ses plaas­vind: ’n markon­der­soek, be­spre­kings­do­ku­ment, o­pen­ba­re sit­tings en ’n ver­slag met be­vin­dings, sê Paseka Ma­le­ka, woord­voer­der.

Rol­spe­lers in die sek­tor, so­wel op groot- as klein­han­del­vlak, moet ’n vra­e­lys in­vul. Die vra­e­lys is se­dert ver­le­de week op O­ko­sa se web­werf.

Vol­gens Ma­le­ka sal min­stens 45 werk­dae vir el­ke fa­se van die markon­der­soek toe­ge­laat word, maar dit kan ver­leng word in­dien O­ko­sa meen dit is no­dig.

O­ko­sa ver­wag dat die on­der­soek teen Maart 2018 af­ge­han­del sal wees.

Hoë da­ta­kos­te is nou al ge­rui­me tyd ’n be­spre­kings­punt en het op T­wit­ter steun ge­werf on­der die huts­te­ken #Da­taMus­tFall, #Vo­da­comIsTrash en #MTNisTrash.

Vo­da­com het reeds aan­ge­dui dat hy O­ko­sa se on­der­soek sal on­der­steun.

By­ron Ken­ne­dy, woord­voer­der, sê dank­sy in­ves­te­ring van R26 mil­jard in net­wer­kin­fra­struk­tuur die af­ge­lo­pe d­rie jaar be­taal die ge­mid­del­de Vo­da- com-kli­ënt nou 44% min­der vir da­ta.

Ver­skeie an­der net­wer­ke het ook oor die laas­te paar jaar hul da­ta­kos­te ver­laag.

MTN laat ge­brui­kers toe om 500 MB se gra­tis da­ta op T­wit­ter te ge­bruik en Cell C hef ’n klein maan­de­lik­se ta­rief, maar geen da­ta­kos­te op W­hat­sApp nie. Ab­sa en FNB het ook die laas­te we­ke aan­ge­kon­dig dat hul bank­apps geen da­ta sal kos nie.

E­bra­him Pa­tel, mi­nis­ter van e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, het vroe­ër van­jaar ge­sê hy gaan die Me­de­din­gings­kom­mis­sie vra om in sa­me­wer­king met an­der re­gu­leer­ders ’n markon­der­soek te be­gin om die fei­te oor da­ta­kos­te vas te stel.

Vol­gens Pa­tel word groei plaas­lik deur hoë da­ta­kos­te be­perk en be­na­deel dit ge­brui­kers en on­der­ne­mings wat groot hoe­veel­he­de da­ta no­dig het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.