#Gup­taLe­aks: Trans­net tree op teen se­ni­or le­de

Beeld - - News -

Wat moont­lik die eer­ste erns­ti­ge op­tre­de kan wees teen se­ni­or amp­te­na­re in se­mi­staats­in­stel­lings voort­sprui­tend uit die #Gup­taLe­aks-ont­hul­lings, is deur Trans­net in­ge­stel.

Trans­net het gis­ter aan­ge­kon­dig dat hy se­ni­or amp­te­na­re ge­skors, reg­stap­pe ge­doen en tug­stap­pe in­ge­stel het ná die aan­kon­di­ging ver­le­de week dat ’n ek­ster­ne regs­fir­ma be­we­rings van kor­rup­sie by Trans­net on­der­soek.

Siy­a­bon­ga Ga­ma, hoof van Trans­net, het ver­le­de week ge­sê die on­der­soek deur Werks­mans-pro­ku­reurs sou fo­kus op die Te­que­sta­groep, die Hong­kong­se maat­skap­py met ban­de met die Gup­ta-fa­mi­lie wat na be­we­ring on­der meer in drie jaar R5,5 mil­jard aan guns­lo­ne ge­maak het.

Dit volg op die #Gup­taLe­aks­ont­hul­lings in Ju­nie deur die ama-B­hun­ga­ne-sen­trum vir on­der­soe­ken­de joer­na­lis­tiek, wat aan die lig ge- bring het dat Te­ques­ta na be­we­ring mil­jar­de ran­de aan guns­lo­ne ge­maak het om ’n C­hi­ne­se maat­skap­py te help om wins­ge­wen­de Trans­net-ten­ders te be­kom.

Trans­net se ek­ster­ne ou­di­teur, Si­z­weNt­sa­lu­baGo­bo­do, het ver­le­de week on­re­ël­ma­tig­he­de by die O­n­af­hank­li­ke Re­gu­le­ren­de Ou­di­teurs­ra­de (Ir­ba) aan­ge­meld as deel van die jaar­ein­dou­dit.

“Die aan­meld­ba­re on­re­ël­ma­tig­he­de hou ver­band met die nie­na­ko­ming van en nie­vol­doe­ning aan vas­ge­stel­de in­ter­ne aan­skaf­fings­pro­ses­se en wet­li­ke aan­skaf­fings­ver­eis­tes met aan­koop­kon­trak­te wat tus­sen Trans­net en ver­skeie diens­ver­skaf- fers deur ’n aan­tal se­ni­or amp­te­na­re aan­ge­gaan is,” het Bru­ce Go­tha, Trans­net se te­sou­rie­na­ko­mings­be­stuur­der, gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê.

“Die on­re­ël­ma­tig­he­de vind nie meer plaas nie. Reg­stap­pe word waar van pas ge­doen teen die se­ni­or amp­te­na­re wat ge­skors is en tug­op­tre­de is op pad,” sê hy. Geen na­me is ge­noem nie. “Trans­net ge­bruik nie meer die be­trok­ke ver­skaf­fers nie en al­le be­ta­lings word te­rug­ge­hou tot die fi­na­li­se­ring van die regs­on­der­soek, waar geld ver­haal sal word, in­slui­tend ren­te en regs­kos­te.”

a­maB­hun­ga­ne het af­ge­kom op ’n kon­trak wat ge­sti­pu­leer het dat Te­ques­ta 21% sal ver­dien van die waar­de van el­ke tran­sak­sie wat Trans­net met die Hong­kong-ge­se­tel­de CSR, ’n fi­li­aal van C­hi­na South Rail, sou aan­gaan. Dit het neer­ge­kom op so­wat R5,3 mil­jard se­dert 2014.

Die Gup­ta-lui­te­nant Sa­lim Es­sa was die e­nig­ste di­rek­teur van Te­ques­ta, wat ook in Hong­kong ge­se­tel is.

Ga­ma sê die on­der­soek sou in­sluit of Trans­net se ver­skaf­fers ’n par­ty­oor­een­koms met Te­ques­ta ge­had het en of Trans­net sy eie aan­skaf­fings­pro­ses­se ge­volg het en ook of Trans­net te veel geld ge­vra is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.