Moor­de op pla­se: NWK skenk R25 000

Beeld - - News - Susan Cilliers

Die NWK-land­bou­maat­skap­py in Lich­ten­burg het R25 000 aan A­gri Noord­wes ge­skenk om lan­de­li­ke vei­lig­heids­pro­jek­te in die pro­vin­sie te on­der­steun.

Hein­rich Kr­ü­ger, voor­sit­ter van NWK, sê in ’n ver­kla­ring die sken­king kom na­dat vyf boe­re die af­ge­lo­pe drie maan­de in plaas­aan­val­le in die pro­vin­sie ver­moor is.

“Na­me soos B.C. G­rey­ling (San­nies­hof), Han­no S­teyn (Lich­ten­burg), Pa­trick I­tu­meng (Vry­burg), El­sa Eras­mus (S­chwei­zerRe­ne­ke) en D­ries Bo­tha (B­rits) is vir ons in die land­bou die na­me van pro­du­sen­te, eg­ge­no­te of ie­mand se ma, pa, buur­man of werk­ge­wer.”

NWK is se­dert 2008 ak­tief be­trok­ke by geld­in­sa­me­lings ten ba­te van die A­gri Se­cu­ri­tas Trust­fonds. Vol­gens Kr­ü­ger is die fonds deel van die A­gri SA-groep, wat lan­de­li­ke vei­lig­heid oor Suid-A­fri­ka heen be­vor­der. NWK het in 2015 en 2016 R200 000 aan dié pro­jek­te ge­skenk.

Die Men­se­reg­te­kom­mis­sie (MRK) het in 2015 in ’n ver­slag oor plaas­moor­de die be­lang­rik­heid van lan­de­li­ke be­vei­li­ging be­klem­toon ná o­pen­ba­re ver­ho­re met land­bou-or­ga­ni­sa­sies en re­ge­rings­de­par­te­men­te.

Die MRK het be­vind die po­li­sie moet sy lan­de­li­ke be­vei­li­ging­stra­te­gie her­sien. “’n Om­vat­ten­de lan­de­li­ke vei­lig­heid- en se­ku­ri­teit­stra­te­gie is no­dig.”

Die MRK het ook aan­be­veel die po­li­sie moet rig­ly­ne ver­skaf vir sig­ba­re po­li­si­ë­ring in lan­de­li­ke en plaas­ge­meen­skap­pe en pro­gram­me in­stel waar le­de kan leer om sen­si­tie­wer te wees vir die be­hoef­tes van men­se in dié ge­meen­skap­pe.

Die MRK het voorts die be­lang­rik­heid en suk­ses van ge­meen­skaps­po­li­si­ë­rings­fo­rums uit­ge­lig, aan­be­veel dat nog sul­ke fo­rums ge­stig word en dat plaas­wag­te daar­by ge­ïn­kor­po­reer word.

In die ver­ho­re is ge­tuig die blo­te af­ge­son­derd­heid van pla­se en swak in­fra­struk­tuur, soos len­de­lam­paaie, maak dit ’n u­nie­ke uit­da­ging vir die po­li­sie om sul­ke ge­meen­skap­pe te be­vei­lig.

Kun­di­ges is dit eens dat drie din­ge vei­li­ger plaas­ge­meen­skap­pe kan ver­se­ker: pa­raat­heid, ’n goeie sa­me­wer­kings­ver­hou­ding met die po­li­sie en soms by­ko­men­de pri­va­te be­vei­li­ging.

A­gri SA ge­bruik die po­li­sie en die de­par­te­ment van ver­de­di­ging se na­si­o­na­le rig­ly­ne oor be­vei­li­ging op pla­se en klein­hoe­wes.

Hoe­wel Suid-A­fri­ka ’n uit­ste­ken­de lan­de­li­ke be­vei­li­gings­plan het, word dit dik­wels nie doel­tref­fend toe­ge­pas nie.

Boe­ta du Toit, uit­voe­ren­de hoof­be­stuur­der van A­gri Noord­wes, het des­tyds ge­sê dis ver­al by plaas­li­ke po­li­sie­kan­to­re waar die be­gin­sels uit­me­kaar­val.

Hein­rich Kr­ü­ger, voor­sit­ter van NWK in Lich­ten­burg, Noord­wes.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.