Aan­slag op taal, sê VF Plus

Beeld - - News - Ma­re­li­ze Bar­nard Kru­ger Han­nes

A­fri­kaan­se sko­le het in 14 jaar met 32% ver­min­der.

Dit blyk uit ’n ant­woord deur die mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys op ’n par­le­men­tê­re vraag deur die VF Plus.

Vol­gens An­gie Mots­hek­ga, mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys, het 580 sko­le wat eks­klu­sief A­fri­kaans was se­dert 2002 na pa­ral­lel­me­di­um (met A­fri­kaans en En­gels as on­der­rig­taal) oor­ge­ska­kel. Daar was 1 814 in 2002 en dit het teen 2016 ver­min­der tot 1 234.

Vol­gens die Fe­de­ra­sie van Be­heer­lig­ga­me van Suid-A­fri­kaan­se Sko­le (Fed­s­as) was daar ver­le­de jaar 1 215 pa­ral­lel- of dub­bel­me­di­um­sko­le waar leer­lin­ge in A­fri­kaans on­der­rig kan ont­vang.

Mots­hek­ga sê die re­de is die ver­an­de­ren­de de­mo­gra­fie in die ge­bie­de waar van dié sko­le ge­leë is.

“Daar is ’n groei­en­de aan­tal leer­lin­ge wat En­gels as on­der­rig­taal ver­kies en daar­om het die sko­le En­gels in­ge­bring en ver­an­der na pa­ral­lel­me­di­um­sko­le met on­der­rig in En­gels en A­fri­kaans.” Sy sê daar is ook al hoe min­der leer­lin­ge wat A­fri­kaans as moe­der­taal praat.

Adv. An­ton Al­berts, die VF Plus se par­le­men­tê­re woord­voer­der oor ba­sie­se on­der­wys wat die vraag aan Mots­hek­ga ge­stuur het, stem nie saam nie. Hy sê dit is ’n be­wys van “die he­wi­ge aan­slag op A­fri­kaans, ook op die vlak van ba­sie­se on­der­wys”. Vol­gens Al­berts is daar ’n ag­gres­sie­we hou­ding teen­oor A­fri­kaans en sko­le word ge­dwing om an­ders­ta­li­ge leer­lin­ge in te neem, waar­na die oor­ska­ke­ling na ’n dub­bel­me­di­um­skool en la­ter al­ge­he­le ver­en­gel­sing vin­nig volg.

“’n Groot re­de daar­voor is om­dat daar nie nu­we sko­le ge­bou word nie en baie be­staan­de sko­le ver­waar­loos word en in on­bruik ver­val het.”

Al­berts sê die groot pro­bleem is dat daar wel deur die on­der­wys­de­par­te­ment be­groot word om nu­we in­fra­struk­tuur vir sko­le te bou, maar dit ge­beur nie.

Dr. Ja­co De­a­con, ad­junk­hoof van Fed­s­as, het aan

ge­sê daar is niks fout met A­fri­kaan­se on­der­rig in ’n pa­ral­lel­me­di­um­skool nie.

“A­fri­kaan­se leer­lin­ge in pa­ral­lel­me­di­um­sko­le leer steeds in A­fri­kaans, hul­le skryf toet­se en ek­sa­mens in A­fri­kaans, hul­le doen op­drag­te in A­fri­kaans en praat A­fri­kaans in die klas.”

Hy sê dis tot leer­lin­ge se voor­deel om in ’n pa­ral­lel­me­di­um­skool te wees om­dat hul­le leer hoe om in­ter­ak­sie met leer­lin­ge van an­der kul­tu­re en ta­le te hê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.