Gods­diens is goed, maar

Beeld - - Kommentaar - Jo­hann van der West­hui­zen, P­re­to­ria

Prof. A­drio K­ö­nig se ant­woord op my ru­briek oor die grens tus­sen ge­loof en waan­sin (01.07) in sy brief “Na­vol­gers maak God nie ver­keerd” (06.07) word waar­deer. Aan­ge­sien ek sy by­drae tot die te­o­lo­gie waar­deer en sy pre­ke my ge­ïn­spi­reer het, ant­woord ek kortliks.

K­ö­nig ver­wag van ’n reg­ter om ob­jek­tief al­le kan­te van ’n saak op te weeg. Ons is eg­ter nie een­di­men­si­o­neel nie. Reg­ters kan ook ’n eg­ge­noot, pa, ge­waan­de in-die-kas-skry­wer en aar­se­lend den­ken­de mens wees. My by­dra­es is nie oor­woë reg­ter­li­ke uit­spra­ke nie, maar ge­dag­tes waar­mee ek pro­beer prik­kel of ver­maak. Selfs ’n reg­ter het die reg om nie al­tyd reg te spreek nie.

Toe ek ver­le­de jaar in die­self­de ru­briek ge­vra het waar­om ge­lo­wi­ges so mak­lik lieg, was daar ook kri­tiek. ’n Oud­reg­ter het ge­sê my ge­brek­ki­ge lo­gi­ka gee die regs­be­roep ’n slegte naam, maar ’n ba­sie­se re­ël van die be­roep ver­geet, naam­lik om die do­ku­ment waar­op hy re­a­geer, deeg­lik te lees. En ’n vrou het ge­skryf dat sy net haar kop oor my uit­la­tings kon skud; reg­ters is die laas­te ou­ens om te praat; sy weet im­mers hoe een ’n eg­skei­ding­saak op­ge­mors het!

Soos ek ver­staan, sê K­ö­nig dat ek nie reg­ver­dig is in my sie­ning van ge­loof nie en nie op ge­loofs­af­wy­kings en -uit­was­se moet kon­sen­treer nie, maar op die stig­ter van die gods­diens. Hy won­der of ek die ba­ba met die bad­wa­ter uit­gooi en sê dat ons Je­sus se voor­beeld moet volg.

Ek stem saam; en wou niks uit­gooi nie. My stuk­kie sê dat ek ge­glo het gods­diens is goed vir ’n ge­meen­skap, juis om­dat by­voor­beeld Je­sus v­re­de en naas­te­lief­de ge­preek het. Dit sluit af met ’n be­roep op men­se wat twy­fel oor o­ën­skyn­lik gods­diens­ti­ge op­roe­pe tot ge­weld en on­ver­draag­saam­heid om die ge­son­de ver­stand te ge­bruik wat aan ons “toe­ver­trou is”.

Maar ek vra waar­voor gods­diens ge­bruik word, en ver­wys na Marx en Niet­zsche se stand­pun­te hier­oor en won­der waar die grens tus­sen ge­loof en waan­sin ver­al dees­dae lê. Hier­mee moet men­se soos K­ö­nig help.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.