Te­sou­rie se ‘toer­tjies’

Beeld - - Briewe - Pie­ter Roux, Kaap­stad

Jul ar­ti­kel “Fris hef­fing ver­dwyn el­ders” in Mo­tors en Meer van 6 Ju­lie het be­trek­king.

Dit is nie kor­rek om te be­weer dat ’n hef­fing van R3,15 “ver­on­der­stel [is] om vir pad­in­stand­hou­ding te gaan” nie. Daar is geen so ’n on­der­ne­ming of re­ël nie. Die hef­fing is ’n al­ge­me­ne be­las­ting wat in die staats­kas be­land. Daar­die deel van die sto­rie is kor­rek.

Die “pro­bleem” met die AA, wat aan­ge­haal word, se stel­ling is na­tuur­lik dat R64,5 mil­jard wat aan paaie be­stee kon word dan nie aan iets an­ders be­stee kan word nie.

Dit is die uit­da­ging van die be­gro­tings­pro­ses en die toe­de­ling van hulp­bron­ne. E­ko­no­me praat van “skaars­ste”.

Ek sou wel van die AA, waar­van ek ’n lid is, ver­wag om sterk stand­punt in te neem oor ons land se pad­in­fra­struk­tuur, en na­tuur­lik ook van mo­tor­joer­na­lis­te en -pu­bli­ka­sies.

Dis eg­ter iets an­ders as om die in­druk te skep dat die na­si­o­na­le te­sou­rie toer­tjies uit­haal met mo­to­ris­te se geld.

As ons paaie in ’n slegte toe­stand is moet mu­ni­si­pa­li­tei­te, pro­vin­sies en die de­par­te­ment van ver­voer se sa­ke ge­werk word, en hul­le moet be­ding om die hulp­bron­ne wat no­dig is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.