BMW trek plooie reg van 4­Reeks

Beeld - - Nuwe Model - Fer­di de Vos

BMW se 4-Reeks het in 2013 sy ver­sky­ning as die koe­peeweer­ga­we van die 3-Reeks-se­dan ge­maak.

Voor­heen sou die mo­tor bloot as ’n 3-Reeks-koe­pee be­kend ge­staan het, maar hier­die keer is die twee­deur as die “4-Reeks” ge­doop, in na­vol­ging van Au­di wat sy A4-koe­pee die A5 noem.

Dit het die 4-Reeks, wat se­dert­dien met ’n af­slaan­kap- en ’n vier­deur-koe­pee (die sg. Gran Cou­pe­weer­ga­we) uit­ge­brei het, eg­ter nie lank ge­neem om ge­ves­tig te raak nie. Tot op da­tum is na­ge­noeg 400 000 4-Reeks-mo­del­le wê­reld­wyd van die hand ge­sit, en plaas­lik is net meer as 5 500 al ver­koop.

Nou, kort op die hak­ke van sy F30-se­dan-stal­ge­noot, het die 4-Reeks, wat in M­ün­chen (die koe­peeweer­ga­we), Re­gens­burg (die af­dak-mo­del) en in Din­golf­ing (die Gran Cou­pe) in Bei­e­re, Duits­land, ver­vaar­dig word, ’n ver­jon­gings­kuur on­der­gaan.

Ui­ter­lik be­hels hier­die ver­nu­wings nie juis veel nie.

Her­ont­werp­te LED-hoof­lig­te, pleks van xe­nons, word nou ge­bruik, en al die mo­del­le in die reeks het nou LED-mis­lig­te voor as stan­daard.

LED-lig­te word nou ook ag­ter ge­bruik, en an­der de­tail­ver­an­de­rin­ge sluit in ver­an­der­de lug­in­la­te – vol­gens die ver­skil­len­de af­wer­kings­pak­ket­te – en ’n ver­an­der­de ont­werp vir die ag­ter­ste lug­skort.

Dié aan­pas­sings, hoe­wel nie hoogs op­sig­te­lik nie, as­ook die feit dat die 4-Reeks-mo­del­le ef­fens lan­ger (2 cm), bre­ër (1,5 cm) en la­er (7 cm) as hul 3-Reeks-ge­no­te is, dra ver­der tot die jong­ste 420i 430i 440i 420d 420i 430i 440i mo­del­le se spor­tie­we ge­voel by.

Bin­ne is daar sub­tie­le op­kik­ke­rings, waar­on­der nu­we chroo­m­in­set­sels en ’n blink­swart mid­del­kon­so­le, ’n in­stru­ment­pa­neel met dub­be­le stik­werk in ’n kon­tras­te­ren­de kleur as net­jie­se ak­sent, en nu­we kleu­re vir die be­kleed­sel wat ’n gro­ter keu­se vir ver­per­soon­li­king gee.

Die op­si­o­ne­le na­vi­ga­sie­stel­sel bied nou ook sy i­ko­ne in ’n te­ël­styl, soos in die 3-Reeks, wat meer ge­brui­kers­vrien­de­lik is, en ’n in­lig­ting­skerm met ver­skil­len­de vi­su­e­le op­sies vir die on­der­skeie be­stuurs­mo­dus­se is ook be­skik­baar.

Die 4-Reeks is nou ook met ’n eks­klu­sie­we blou of o­ran­je­rooi kleur­baad­jie, en met mo­del-spe­si­fie­ke wiel­ont­wer­pe vir die ver­skil­len­de af­wer­kings­ly­ne (S­port, Luxu­ry en M S­port), be­skik­baar.

Dis eg­ter die ver­an­de­rin­ge on­der die vel wat die groot­ste ver­skil maak. Wel, min­stens in die koe­pee en Gran Cou­pe, want al­bei baat nou by ef­fens sty­wer ve­ring­ver­stel­lings.

Dié ver­stel­lings ver­be­ter be­slis bak­be­heer, soos ons ge­vind het op ’n paar ver­ge­te roe­tes in M­pu­ma- lan­ga met heer­li­ke kron­kels en berg­pas­se (soos die pad tus­sen Ma­cha­do­dorp en Bar­ber­ton).

Dit het be­slis ook die 4-Reeks se stuur­ge­voel, as­ook lon­gi­tu­di­na­le en la­te­ra­le di­na­mi­ka (ook dank­sy ver­rig­tings­ban­de), ver­be­ter. Selfs met ste­wi­ger ver­stel­lings was hul rit­ge­hal­te oor on­ge­ly­ke paaie soe­pe­ler as dié van hul voor­gan­gers, en be­slis meer be­heersd op be­ter pad­op­per­vlak­ke.

Soos die 3-Reeks is die ver­skil­len­de koe­pee-mo­del­le en die ka­bri­o­lets toe­ge­rus met die jong­ste en­jins in BMW se Ef­fi­cien­tDy­n­a­mi­cs tur­bo-fa­mi­lie. Drie pe­trol­en­jins (vir die 420i, 430i en 440i) en een die­se­l­op­sie (die 420d) is be­skik­baar – be­hal­we in die af­slaan­kap­mo­del, wat net die pe­trol­en­jins kry.

Die 420i-mo­del­le het met hul ge­wil­lig­heid op die toets­roe­te ver­ras, en dit het ’n mens laat won­der of die gro­ter 430i- en 440i-mo­del­le wel die ver­skil in prys werd is.

Wat eg­ter se­ker is, is dat die jong­ste 4-Reeks puur ge­kuur is, en in nu­we ge­daan­te sy sta­tus as spor­tie­we klein mid­del­slag-weel­de­ry­ding ver­der ge­stand doen.

Regs: BMW het sy 4­Reeks op­ge­knap met ’n paar kos­me­tie­se maar ook funk­si­o­ne­le ver­be­te­rings, ver­al in die bin­ne­ruim. Maar jy sal die hand diep in die sak moet steek.

Die ka­bri­o­let se voor­ruit lê skuin­ser ag­ter­oor as die se­dan s’n om dit ’n spor­tie­we voor­koms te bied. Agt­gang­rat­kas­te (ou­to­ma­ties) is stan­daard in al die mo­del­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.