Gi­ga­ba se plan ‘bied niks nuuts’

‘E­nor­me te­leur­stel­ling; sal nie help’

Beeld - - Nuus - Niel Jou­bert en Vi­da Booy­sen Fin24

Die re­ge­ring bak mooi brood­jies oor hoe hy die suk­ke­len­de e­ko­no­mie aan die gang wil kry. Hy sal eg­ter moet uit­haal en wys dat hy erns­tig is om ver­troue op te bou.

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het gis­ter be­son­der­he­de be­kend ge­maak van ’n 14-punt­plan om die e­ko­no­mie aan die brand te stoot.

Dit is die nuut­ste “ak­sie­plan vir in­klu­sie­we groei” waar­mee die re­ge­ring sê hy die e­ko­no­mie op ’n vol­hou­baar­der groei­pad wil stuur.

Prof. Ray­mond Par­sons van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit se sa­ke­skool sê die re­ge­ring er­ken met sy ak­sie­plan moei­li­ke be­slui­te moet ge­neem word om die land se erns­ti­ge e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke pro­ble­me te ta­kel.

Vol­gens Par­sons is daar nie e­ni­ge nu­we voor­stel­le nie, maar dit moet ver­wel­kom word dat sper­tye ge­stel is.

Die plan is ’n stap in die reg­te rig­ting om­dat op­tre­de be­lo­we is, sê Par­sons.

Die suk­ses van die ak­sie­plan sal af­hang van die ma­te waar­in Gi­ga­ba se bood­skap be­leg­gers- en sa­ke­ver­troue kan her­bou en of dit die be­leids­on­se­ker­heid wat die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie fol­ter, kan ver­min- der, sê Par­sons.

“In die hui­di­ge om­stan­dig­he­de in SuidA­fri­ka moet Gi­ga­ba dus nie net die sa­ke­sek­tor en be­leg­gers oor­reed dat die reg­te be­leids­maat­re­ëls in­ge­stel gaan word nie, maar dat dit in­der­daad nou toe­ge­pas sal word om die e­ko­no­mie te ver­sterk,” sê hy.

“Dit moet op ’n sa­me­han­gen­de en ’n ge­ko­ör­di­neer­de ma­nier ge­doen word.”

El­ke punt van die ak­sie­plan is aan be­paal­de mi­nis­ters toe­ge­wys en ’n sper­tyd is ge­stel waar­teen dit af­ge­han­del moet wees.

Gi­ga­ba het er­ken be­leids­on­se­ker­heid en swak sa­ke- en ver­brui­kers­ver­troue is ’n bron van kom­mer, ver­al wat die im­pak op die fis­kus be­tref.

Die ge­bie­de wat aan­dag kry in die ak­sie­plan sluit staats­be­heer­de in­stel­lings in.

’n Ak­sie­plan vir die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) is ook op­ge­stel.

Die her­ka­pi­ta­li­se­ring van die SAL en die Suid-A­fri­kaan­se Pos­kan­toor moet teen ein­de Au­gus­tus af­ge­han- del wees en Gi­ga­ba moet self toe­sien dat dit ge­beur.

Die Myn­bou­hand­ves, te­le­kom­mu­ni­ka­sie-, ver­kry­gings- en fis­ka­le be­leid is ook kern­pun­te van die plan.

Oor staats­be­heer­de on­der­ne­mings en staats­waar­bor­ge om dié suk­ke­len­de en­ti­tei­te aan die gang te hou, be­paal Gi­ga­ba se plan dat die ka­bi­net teen Ok­to­ber die uit­rei­king van staats­waar­bor­ge, ver­al om be­dryfs­uit­ga­wes te dek, moet ver­min­der.

Die “breë her­vor­ming” van staats­in­stel­lings is nog ’n kern­punt, as­ook die ont­wik­ke­ling van ’n raam­werk vir pri­va­te­sek­tor­deel­na­me aan pro­jek­te.

Oor e­ner­gie­sa­ke be­paal Gi­ga­ba se plan dat daar steeds “sag­te steun” vir E­s­kom moet wees tot­dat die ta­riefaan­pas­sing in 2018 van krag word.

Chris Gil­mour, ’n be­leg­gings­ont­le­der, het aan ge­sê die ak­sie­plan is “doen­baar, maar dit sal nie ’n ver­skil maak nie”.

Daar is niks nuuts nie en hy dink nie dit is die soort diep­gaan­de ver- an­de­ring wat no­dig is nie.

Jef­frey S­chultz, ’n e­ko­noom van BNP Pa­ri­bas, het aan Fin24 ge­sê fi­nan­si­ë­le mark­te sal waar­skyn­lik skep­ties wees oor die plan.

Die mees­te van die pun­te is nie nuut nie, maar in die ver­le­de was daar ’n ge­brek aan toe­pas­sing.

Die re­ge­ring gaan aan sy da­de eer­der as sy woor­de be­oor­deel word, sê S­chultz.

Die druk is op Gi­ga­ba om sy eie sper­tye te haal.

Da­vid May­nier, DA-LP, sê die plan is ’n e­nor­me te­leur­stel­ling, maar nie ’n on­ver­wag­te een nie.

Vol­gens May­nier het Gi­ga­ba in die laas­te paar we­ke ver­wag­tin­ge ge­skep en die in­druk ge­wek dat daar ’n “groot aan­kon­di­ging” gaan wees.

Hy het selfs ge­sê die ak­sie­plan sal daar­op ge­mik wees om die e­ko­no­mie teen “6% of meer” te laat groei.

Die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie het in die twee­de kwar­taal van die jaar ’n teg­nie­se re­ses­sie in­ge­gaan en die ver­wag­ting is dat die e­ko­no­mie van­jaar met min­der as 1% gaan groei.

May­nier sê die ak­sie­plan is te­leur­stel­lend om­dat dit nie “een groot, dap­per en nu­we i­dee in­sluit wat sa­ke­ver­troue kan her­stel en pri­va­te­sek­tor­be­leg­ging in Suid-A­fri­ka kan sti­mu­leer nie”.

Ma­lu­si Gi­ga­ba

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.