DA kry nie toe­gang tot ver­slag oor SAUK­leu­e­naars

Beeld - - Nuus - Ren­eil­we Dhludhlu en News24

Die par­le­ment het die DA se aan­soek van die hand ge­wys om toe­gang te kry tot ’n ver­slag oor wie vir die ad hoc­ko­mi­tee oor pro­ble­me in die SAUK ge­lieg het.

Die par­ty het die aan­soek ge­rig in­ge­vol­ge die Wet op die Be­vor­de­ring van Toe­gang tot In­lig­ting (Paia).

Die ver­slag, wat by die par­le­ment se regs­diens­te­kan­toor lê, han­del oor ge­tui­es wat voor die ko­mi­tee ver­skyn het.

Mi­ke Wa­ters, die DA se ad­junk­sweep wat ook in die ko­mi­tee ge­dien het, het die aan­soek in­ge­dien na­dat die spea­ker se ver­soe­ke om toe­gang tot die ver­slag te kry, ge­ïg­no­reer het.

“Die ver­slag is ’n sleu­tel­voor­stel in die SAUK-ver­slag. Dit moes bin­ne 60 dae af­ge­han­del ge­wees het en die doel was om straf­reg­te­li­ke klag­te in­ge­vol­ge daar­van in te dien,” het hy gis­ter ge­sê.

Pe­ne­lo­pe Ty­a­wa, die par­le­ment se waar­ne­men­de se­kre­ta­ris, het die ver­soek van die hand ge­wys op grond daar­van dat Wa­ters la­ter wel toe­gang daar­toe sal kry. “Die ver­slag is tans by die spea­ker. Die spea­ker is van voor­ne­me om dit na die re­le­van­te struk­tu­re in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring (NV) te ver­wys, in­ge­vol­ge die re­ëls van die NV,” het Ty­a­wa aan Wa­ters ge­skryf.

Die ver­slag sal dus “teen ein­de Au­gus­tus of net daar­na” voor die par­le­ment dien.

Wa­ters het ge­sê Ty­a­wa “het haar nou aan­ge­sluit by die spea­ker wat pro­beer om die ver­slag uit die o­pen­ba­re oog te hou”.

Die SAUK het in­tus­sen gis­ter in Auck­land Park, Jo­han­nes­burg, be­kend ge­maak hy wil die pu­bliek be­trek by die her­sie­ning van sy be­leid oor nuus en re­dak­si­o­ne­le in­houd, gods­diens en plaas­li­ke in­houd. Ver­ga­de­rings sal van 31 Ju­lie tot 31 Au­gus­tus in al die pro- vin­sies ge­hou word om kom­men­taar en voor­stel­le aan te hoor. Twee span­ne sal vir dié ver­ga­de­rings deur die land reis.

K­ha­nyi­si­le K­weya­ma, voor­sit­ter van die uit­saai­er se tus­sen­tyd­se raad, het ge­sê die o­pen­ba­re kom­men­taar sal in ag ge­neem word wan­neer nu­we be­leid ge­for­mu­leer word.

Die SAUK het sy be­leid in 2013 her­sien, maar die O­n­af­hank­li­ke Kom­mu­ni­ka­sie­o­wer­heid van Suid-A­fri­ka het dit ver­werp en be­slis die re­dak­si­o­ne­le be­leid moet bly soos wat dit in 2004 aan­vaar is.

P­hil­ly Moi­l­wa, hoof van be­leid en re­gu­la­to­rie­se sa­ke, het ge­sê die taal­be­leid moet in ag neem dat daar ra­di­o­sta­sies in die 11 amp­te­li­ke ta­le is, maar op TV is net drie ka­na­le be­skik­baar. Bes­sie Tug­wa­na, waar­ne­men­de be­dryfs­hoof, sê hul­le is nie teen die be­leid oor plaas­li­ke in­houd nie, “maar dit moet reg ge­doen word”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.