Nog spe­si­a­lis­te gee pad

Ka­der­ont­plooi­ing in VS die skuld ge­gee

Beeld - - Nuus - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

Gesondheidsorg in die Vry­staat stei­er weens die uit­tog van spe­si­a­lis­te.

Om die er­va­ring van die­ge­ne wat die af­ge­lo­pe jaar en ’n half weg is, te pro­beer te­rug­wen, kan tot tien jaar neem, sê dr. F­reek Be­ster, pre­si­dent van die SuidA­fri­kaan­se Me­die­se Ver­e­ni­ging se sen­tra­le tak.

Die be­dan­kings ver­oor­saak dat die toe­ne­men­de ge­tal pa­si­ën­te wat nie meer me­die­se fond­se kan be­kos­tig nie, aan die lot van on­be­kwa­me dok­ters met swak op­lei­ding en min er­va­ring bloot­ge­stel gaan word.

Die toe­koms van die a­ka­de­mie­se plat­forms by die U­ni­ver­si- tas- en die Pe­lo­no­mi-hos­pi­taal, waar me­die­se stu­den­te aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) op­lei­ding ont­vang, word erg be­dreig, sê Be­ster.

Hy het ge­re­a­geer op die be­dan­king van nog twee spe­si­a­lis­te, prof. S­chalk Went­zel (55) en dr. Ma­ry­ke S­pruit (55).

Be­ster re­ken “daar is iets ver­keerds met die ma­nier waar­op dié hoogs ge­kwa­li­fi­seer­de spe­si­a­lis­te be­stuur word en dat hul­le met groot moei­te ver­vang sal word. Dit kan tot tien jaar neem om nu­we­lin­ge aan te stel en hul­le op die­self­de ge­hal­te­vlak te bring na­dat die in­sti­tu­si­o­ne­le ge­heue ver­lo­re ge­gaan het”.

Dr. Le­on Wag­ner, ’n af­ge­tre­de pa­to­loog, sê die U­ni­ver­si­tas- a­ka­de­mie­se hos­pi­taal is niks an­ders nie as “’n wit ge­pleis­ter­de graf as dit ver­ge­lyk word met die op­lei­dings­hos­pi­taal wat dit eens was”.

Hy sê on­be­voeg­de ka­der­ont­plooi­ing laat die de­par­te­ment in duie stort. “Pa­si­ën­te en be­las­ting­be­ta­lers ly om­dat die Vry­staat­se ge­sond­heids­de­par­te­ment ’n veer vir hul­le voel. Dok­ters moet met on­vol­doen­de toe­rus- ting werk.”

Hy sê wat ook kom­mer wek, is dat die ge­mid­del­de ou­der­dom van spe­si­a­lis­te on­ge­veer 58 jaar is. “Wat as daar­die ge­ne­ra­sie uit­sterf?”

Went­zel, ’n spe­si­a­lis van die Vry­staat­se ge­sond­heids­de­par­te­ment en die af­ge­lo­pe 14 jaar hoof van die de­par­te­ment van u­ro­lo­gie van die UV, het gis­ter be­ves­tig dat hy be­dank het en

Pa­si­ën­te en be­las­ting­be­ta­lers ly om­dat die Vry­staat­se ge­sond­heids­de­par­tem ent ’n veer vir hul­le voel.

so ook S­pruit, ’n spe­si­a­lis en hoof van die de­par­te­ment van kri­tie­ke sorg van die U­ni­ver­si­tas- en die Pe­lo­no­mi-hos­pi­taal.

Went­zel word as een van die to­pu­ro­loë in die land be­stem­pel.

Hul­le volg kort op die hak­ke van prof. Coert de V­ries, ’n spe­si­a­lis en hoof van die de­par­te­ment van ra­di­o­lo­gie van die UV en hoof­ra­di­o­loog van die Vry­staat­se ge­sond­heids­de­par­te­ment.

Hy word as ’n top­ra­di­o­loog in die land be­stem­pel en het in­ter­ven­sie­ra­di­o­lo­gie­vaar­dig­he­de wat hom die e­nig­ste in Bloem­fon­tein maak wat die be­trok­ke pro­se­du­res kan uit­voer.

Prof. Paul Wes­sels, ’n spe­si­a­lis en die hoog­aan­ge­skre­we hoof van die de­par­te­ment van ob­ste­trie en gi­ne­ko­lo­gie in die UV se fa­kul­teit ge­sond­heids­we­ten­skap­pe, as­ook hoof van gi­ne­ko­lo­gie en ob­ste­trie van die Vry­staat­se ge­sond­heids­de­par­te­ment, het in Mei ver­le­de jaar be­dank “om­dat die stel­sel jou in die steek laat”.

Hy was een van ses spe­si­a­lis­te in gi­ne­ko­lo­gie en ob­ste­trie wat ver­le­de jaar bin­ne die be­stek van vyf maan­de be­dank het.

Went­zel sê hy maak ein­de Sep­tem­ber klaar en be­gin op 1 Ok­to­ber by die Me­di­cli­nic Bloem­fon­tein werk in die plek van prof. Koos My­burgh, wat af­tree.

“Dit is vir my ’n ver­an­de­ring van om­ge­wing en plan­ne. Dit is ’n goeie ge­leent­heid wat oor my pad ge­kom het.”

Hy gee te ken­ne dat daar wel pro­ble­me in die Vry­staat­se ge­sond­heids­de­par­te­ment is “waar­oor ek moes veg, maar dit is ’n ge­sprek vir ’n an­der ge­leent­heid”.

S­pruit, wat nou na ’n pri­va­te prak­tyk gaan, meen geen mens kan on­der die werk­la­ding uit­hou nie.“Vir ses maan­de was ek die e­nig­ste heel­tyd­se kon­sul­tant in die de­par­te­ment, met een kon­sul­tant wat baie ge­help het en an­der kon­sul­tan­te wat ook kom help het.”

Van die spe­si­a­lis­te meen dat daar de­par­te­men­te kan wees wat ak­kre­di­ta­sie kan ver­loor as die reg­te men­se met die reg­te kwa­li­fi­ka­sies nie bin­ne­kort aan­ge­stel word nie.

Ak­kre­di­ta­sie be­te­ken wan­neer kli­nie­se as­sis­ten­te in die de­par­te­men­te werk, dit vir hul op­lei­ding tel om uit­ein­de­lik spe­si­a­lis­te te kan word.

Prof. S­chalk Went­zel

Dr. Ma­ry­ke S­pruit

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.