In 2013 het die pop­groep Mo­nark die eer­ste keer van hom laat hoor en se­dert­dien het die man­ne die een hoof­stuk ná die an­der by hul suk­ses­ver­haal ge­voeg. Deur Teré­sa Coet­zee.

Beeld - - Vrydag -

Hul­le is plof­baar ta­lent­vol en kre­a­tief en die man­ne van Mo­nark het let­ter­lik oor­nag suk­ses en be­kend­heid ver­werf. Die groep be­staan uit E­wald Jan­sen van Rens­burg, De­on de K­lerk, Gra­e­me Wuth en die hoof­san­ger, Eu­ge­ne Coet­zer.

Hoor ’n mens hul­le oor die ra­dio (by­na elk­een van die lied­jies op hul eer­ste al­bum was ra­di­o­tref­fers), sal jy dink hul­le is ’n oor­se­se groep op grond van hul u­nie­ke, in­ter­na­si­o­na­le klank. Maar die oom­blik wan­neer jy op ’n rus­bank ag­ter­oor sit en met hier­die vier ou­ens kui­er, be­sef jy hul­le is van óns dam se een­de, trots Suid-A­fri­kaans en boon­op heel­te­mal A­fri­kaans.

Mo­nark het on­langs hul twee­de al­bum, met die groep se naam as ti­tel, be­kend ge­stel en is baie op­ge­won­de oor die eind­pro­duk.

“Ek dink hier­die al­bum is selfs be­ter as ons eer­ste een, Ne­ga­ti­ves. Dit het be­slis ’n baie u­nie­ke klank en E­wald het hom­self oor­tref met die pro­duk­sie,” sê Coet­zer met sy u­nie­ke, ka­rak­ter­vol­le stem wat dees­dae my­le ver uit­ge­ken kan word.

Hul­le is voor­heen al vir drie Suid-A­fri­kaan­se Mu­siek­toe­ken­nings (Sa­mas) be­noem en lied­jies soos “Build It Up”, “So­me­thing” en “You Ma­ke” was groot tref­fers wat al in by­na el­ke Suid-A­fri­kaan­se huis en mo­tor ge­speel is.

An­ders as baie an­der jong op­ko­men­de Suid-A­fri­kaan­se groe­pe, het dit Mo­nark nie ja­re en ja­re ge­neem voor­dat hul­le die eer­ste keer ge­hoor en raak­ge- sien is nie, en oor hul skie­li­ke suk­ses is hul­le eint­lik baie ver­baas en ge­wel­dig ne­de­rig.

“Ons was dalk net ge­luk­kig, met die reg­te klank op die reg­te tyd. Ons was al­mal goeie vrien­de en ons het die eer­ste lied­jie, ‘S­mi­ling’, op­ge­neem nog voor die groep eint­lik be­staan het.

“Ons vriend Bou­wer Bosch het die lied­jie op­ge­neem en toe be­sef ons ons groep moet ’n naam kry,” ver­tel hul­le.

Die groep het hul nu­we al- bum ge­skryf met die oog daar­op om ’n paar nu­we ra­di­o­tref­fers be­kend te stel, en hul lied­jie “Bro­ken” is reeds ’n tref­fer.

Hul­le was al­mal vrien­de voor­dat hul­le die groep be­gin het en Wuth, die trom­spe­ler, was deel van die groep Soul Proxy voor­dat hy hom by Mo­nark aan­ge­sluit het.

“Gra­e­me se groep was eint­lik baie be­ken­der as wat ons nou is. Hul­le het vir Me­tal­li­ca ge­o­pen toe hul­le hier was,” ver­tel Coet­zer.

Al vier die ou­ens is ge­troud. Ter­wyl Wuth ook ’n vlie­ë­nier is, het Coet­zer sy dok­tors­graad in an­tie­ke G­rieks en is hy steeds werk­saam by die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit in Pot­chef­stroom, waar hy na­vor­sing op kon­trak­ba­sis doen. Jan­sen het sy eie a­tel­jee in Pot­chef­stroom en het al mu­siek vir be­ken­de san­gers soos Jan Blohm en El­vis Blue op­ge­neem. Wuth werk tus­sen­deur ook as die di­gi­ta­le re­dak­teur van SA F­ly­er Ma­ga­zi­ne.

Die groep se naam kom van die Mar­vel-su­per­held Mo­nark S­tarstal­ker.

Wuth is die e­nig­ste lid van die groep wat in Jo­han­nes­burg bly. Die an­der drie is al­mal van Pot­chef­stroom, maar hul­le ver­tel dat hul­le mak­lik deur­ry stad toe vir kon­ser­te.

Hul ske­du­le is baie vol met op­tre­des oor die land heen – van klein, in­tie­me ver­to­nings tot groot fees­te.

Bui­ten hul ge­wild­heid in Suid-A­fri­ka, kry Mo­nark se mu­siek groot af­trek in lan­de soos Duits­land en Aus­tra­lië.

I­ro­nies ge­noeg stre­we hul­le nie daar­na om ’n in­ter­na­si­o­na­le klank te hê nie. “Ons wil juis eer­der ’n u­nie­ke Suid-A­fri­kaan­se klank hê. Ons is im­mers ’n Suid-A­fri­kaan­se band,” sê hul­le. ) Hul­le tree op Vry­dag 4 Au­gus­tus by die Ri­vo­nia Bar­ny­ard in Jo­han­nes­burg op. Die ver­to­ning be­gin om 20:00 en kaar­tjies kos R150 per per­soon. Be­spre­kings by http://tinyurl.com/ y­bqk­fr­za.

Fo­to: DA­NIEL CRAIG

Die ge­wil­de groep Mo­nark.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.