Ons moet in­der­daad op­hou skree

Beeld - - Kommentaar - Myn­hardt Kok, Kil­ner Park

“Va­ders van die Fal­lis­ts” deur dr. Le­on S­chrei­ber in Rap­port (09.07) en Gert van der West­hui­zen se ar­ti­kel “Ons kan me­kaar nie lan­ger dood­skree” ( Beeld, 11.07), praat die­self­de taal oor An­di­le Mngx­i­ta­ma, lei­er van Black First Land First, Ju­li­us Ma­le­ma en die Fal­lis­ts.

Vol­gens S­chrei­ber moet wit en swart twee werk­lik­he­de ge­lyk­ty­dig ver­staan om hier­die groei­en­de fas­cis­me te stuit: “E­ner­syds moet ons er­ken dat wit men­se steeds baat vind by die on­ge­reg­tig­he­de van die ver­le­de. An­der­syds moet ons kan er­ken dat wit men­se nou deur die ANC as son­de­bok­ke uit­ge­kryt word om hul eie mis­dry­we toe te smeer.”

Wat laas­ge­noem­de be­tref, is daar reeds pro­ses­se aan die gang deur bur­ger­li­ke or­ga­ni­sa­sies, die me­dia en op­po­si­sie­par­tye om die ANC se ge­bre­ke aan die kaak te stel. Eers­ge­noem­de is meer pro­ble­ma­ties. Wit men­se sal re­de­neer dat daar deur hul i­ni­si­a­tief en har­de werk ’n mo­del­staat tot stand ge­bring is en ver­wys na die myn­we­se, ny­wer- he­de, we­ten­skap, staats­in­stel­lings, in­fra­struk­tuur, snel­weë en nog voor­beel­de. Swart men­se sal re­de­neer dat bo­ge­noem­de op die rug van ’n on­reg­ver­di­ge be­stel en goed­koop swart ar­beid tot stand ge­bring is. Wit men­se sal re­de­neer dat reg­stel­len­de ak­sie ge­lei het tot ne­po­tis­me, kor­rup­sie, dis­kri­mi­na­sie en swak diens­le­we­ring en dat hul­le uit­ge­sluit voel, ter­wyl swart men­se sal re­de­neer dat die doel daar­van is om die speel­veld ge­lyk te maak en ver­wys na die NP se sta­tu­tê­re a­part­heid en dis­kri­mi­ne­ren­de wet­ge­wing wat hul­le van die e­ko­no­mie uit­ge­sluit het. Swart men­se sal die­per in die ge­skie­de­nis delf en ver­wys na dis­kri­mi­na­sie on­der B­rit­se ko­lo­ni­a­le be­stuur, wat se­dert 1806 aan die or­de was, ter­wyl bruin men­se, wie se ge­skie­de­nis ver­der strek as die in­voer van sla­we in die 1650’s, ’n lang sto­rie oor dis­kri­mi­na­sie kan ver­tel.

Om twee sul­ke teen­stry­di­ge per­spek­tie­we te ver­soen gaan moei­lik wees, maar soos Van der West­hui­zen sê, ons kan dit nie meer be­kos­tig om op me­kaar te skree nie. P­hil 101, Par­le­ment Par­le­ment en so kan ’n mens aan­gaan. Nou wil hul­le nog on­sin maak soos S­kelm­pie. Ag nee wat, ’n her­uit­sen­ding van ’n Blou Bul-wedstryd sal be­ter wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.