Ont­byt het ’n nu­we stem

Dis nie mak­lik om Ri­an van Heer­den se skoe­ne vol te staan nie, maar Martin Be­ster sê hy wil sy eie stem­pel af­druk.

Beeld - - Middleblad - Be­mar­ker se nag­mer­rie Martin Be­ster en Tu­mi Mo­ra­ke, aan­bie­ders van Ja­ca­ran­da FM se ont­byt­pro­gram. Be­gin in die Baai Sing nou in A­fri­kaans

Ri­an van Heer­den het Ja­ca­ran­da FM se luis­te­raars vir vyf jaar lank op die ont­byt­pro­gram ver­maak, laat lag en soms ont­stel. Martin Be­ster weet dit gaan nie mak­lik wees om hom op te volg nie.

“Dit is groot skoe­ne om te vul,” gee Be­ster toe. “Maar ek gaan pro­beer om heel­te­mal my eie stem­pel af te druk. Ons (sy me­de­aan­bie­ders Tu­mi Mo­ra­ke en E­chbert Boe­zak) het in­ge­gaan met die we­te dat dit an­ders gaan wees. Ons is ge­luk­kig daar­mee. Ons is nie van plan om e­nig­iets te her­haal nie. Dié ver­an­de­ring gaan som­mi­ge men­se skok en an­der gaan dit ver­wel­kom.”

Hy het by­kans 11 jaar lank die laat­mid­dag­pro­gram op Ja­ca­ran­da aan­ge­bied en is al ge­vra of hy nie die og­gend­pro­gram wil oor­neem nie. Hy wou nie voor­heen daar­aan byt nie, maar dié keer het hy in­ge­stem.

“Dit het dié keer reg ge­voel. En ons het lank daar­oor ge­praat, baie lank. Ek was uit­ein­de­lik oor­tuig dat dit die reg­te pro­gram gaan wees. Die span was reg, ons is al­mal op die­self­de blad­sy. Die on­der­steu­ning gaan reg wees.”

Be­ster wys daar­op dat hy nog skaars ’n week in Van Heer­den se plek is. Hy sal se­ker ’n paar maan­de tyd moet kry om hom­self be­hoor­lik in te gra­we, sê hy waar ons kort ná die Maan­dag­og­gend­pro­gram cap­pu­ci­no’s by S­koobs drink. Dit is dank­sy rak­ke vol boe­ke een van die min plek­ke met ’n bie­tjie siel in die half­don­ker na­ge­maak­te I­ta­lië van Mon­te­ca­si­no; én die kof­fie is lek­ker. Be­ster lyk an­ders as die fo­to van hom op die om­slag van sy A­fri­kaan­se CD Vir die eer­ste keer waar­op hy sy on­der­steu­ners met sy A­fri­kaan­se sang­ta­lent ver­maak. Hy het dees­dae ’n net­jie­se swart baard. Die wind­ma­kerkuif is weg en sy ha­re is kor­ter.

“Ek is ’n be­mar­ker se nag­mer­rie,” skerts Be­ster ter­wyl hy oor sy ha­re vryf. “‘Die al­bum het on­langs ver­skyn en nou het jy ’n baard en kan men­se jou nie her­ken nie,’ moet ek hoor. ‘Ons het fo­to’s vir die ra­di­o­sta­sie ge­neem van jou met die baard. Ons gaan jou slag as jy die baard af­skeer.’

“Ek het my ha­re kor­ter laat sny om­dat daar nie in sog­gens al­tyd tyd is om daar­oor te faf nie,” ver­dui­de­lik Be­ster die prak­tie­se deel van die nu­we voor­koms.

Hy kan dit dees­dae nie be­kos­tig om la­ter as 04:30 op te staan as hy reg wil wees om 06:00 voor die mi­kro­foon in te skuif nie.

“Ek het my og­gen­de só aan­ge­pas dat ek nie te vroeg hoef op te staan nie. Ek is nog­al taam­lik ef­fek­tief; ek kom reg in ’n half­uur,” sê Be­ster.

“Maar dan is dit nog­al teen ’n sty­we pas, hoor. Dis op­staan, gryp die kof­fie, in die stort, uit die stort uit, drink die kof­fie op, trek aan en ry. Daar is nie tyd vir ha­re droog­blaas en sul­ke din­ge nie.”

Hy het al voor­heen in sy loop­baan so­wat se­we jaar lank ont­byt­pro­gram­me aan­ge­bied en dit is nie iets waar­mee hy heel­te­mal on­be­kend is nie.

“Die pas is an­ders as in die mid­dag. Dit is ’n op­win­den­de tyd van die dag. Die mees­te Suid-A­fri­ka­ners be­gin meest­al hul dag op die­self­de tyd, maar hul­le sluit dit nie ge­woon­lik saam af nie.

“Men­se se ver­wag­tin­ge is an­ders in die mid­dae. Hul­le is ook ge­luk­ki­ger in die mid­dae, dink ek, want hul­le gaan huis toe. In die og­gen­de gaan hul­le werk toe,” sê Be­ster ter­wyl hy lek­ker lag. “So jou job­bie is ’n bie­tjie an­ders: jy moet men­se in die reg­te luim kry vir die dag. Ek is nie ’n an­der per­soon in die og­gend nie, maar daar is ’n bie­tjie van ’n an­der pas en an­der ge­voel, ja.” Be­ster glo hy het nou nu­we luis­te­raars om­dat baie men­se wat nie in die mid­dae na die ra­dio luis­ter nie, dit wel in die og­gen­de doen. Die span waar­mee hy saam­werk, bring ook an­der aan­han­gers.

“Ho­pe­lik hou hul­le van jou styl. Ek kom op T­wit­ter ag­ter dat nu­we men­se nou op- en aan­mer­kings maak. Die re­ak­sie en in­ter­ak­sie en hoe gou dit in­kom, is vir my lek­ker.”

Hy is al van 1994 ’n pro­fes­si­o­ne­le ra­di­o­aan­bie­der, sê Be­ster. Daar was al­tyd ’n ra­dio aan in sy ou­er­huis in Port E­li­za­beth toe hy groot­ge­word het, ver­tel hy, maar hy het nooit ge­dink hy gaan een­dag ’n ra­di­o­aan­bie­der wees nie.

“To­neel­speel, sing, daai goed was al­tyd daar ge­wees in die een of an­der vorm, maar ra­di­o­werk was nooit op my ra­dar nie. Dit was eers op my ra­dar toe ek in my eer­ste jaar op die des­tyd­se U­ni­ver­si­teit van Port E­li­za­beth op ’n kam­pustoer die klein ra­di­o­sta­sie ge­wys is. Daar het sul­ke cool men­se uit­ge­hang.

“Ek het ’n stuk pa­pier op die deur ge­sien wat vir nu­we aan­bie­ders ge­vra het en toe het ek my naam heel eer­ste op die lys ge­skryf en ge­dink ek sal maar kyk wat ge­beur.

“Toe bel hul­le my en dit is waar dit be­gin het.”

Be­ster het sy pro­fes­si­o­ne­le loop­baan by Al­goa FM be­gin en is se­dert 2002 by Ja­ca­ran­da.

“Die Ja­ca­ran­da waar ek nou werk, is nie die­self­de sta­sie waar ek be­gin het nie. Dis twee ver­skil­len­de sta­sies. Die sta­sie het heel­te­mal ver­an­der in die tyd dat ek daar is. Ge­luk­kig het ek aan­ge­pas.”

So van aan­pas ge­praat, raak hy ná by­kans 23 jaar nog op sy se­nu­wees voor ’n pro­gram?

“Jy word nog steeds angs­tig as daar se­ke­re goed op jou pro­gram ge­beur wat bui­ten­ge­woon is. Soms het jy ’n spe­si­fie­ke gas wat jou ’n klein bie­tjie angs­tig kan maak. A­dre­na­lien is mis­kien ’n be­ter woord as se­nu­wees. Ek dink as jy heel­te­mal te ge­mak­lik raak, sal jy mis­kien af­ge­saag raak, so jy moet die a­dre­na­lien laat vloei en die angs voel.”

Vol­gens Be­ster luis­ter hul­le van tyd tot tyd na se­ke­re seg­men­te van die pro­gram om te be­paal wat hul­le be­ter kan doen. Tog hou hy glad nie daar­van om na hom­self te luis­ter nie.

“Nie­mand wil jou­self hoor nie. Nee, glo vir my, nee as­se­blief nie. Ek luis­ter eer­der na my eie mu­siek as wat ek na my ra­dio- of TV-pro­gram­me luis­ter (en kyk). Jy lyk en klink nooit goed vir jou­self nie.” Waar­na Be­ster wel graag luis­ter, is mu­siek. Hy maak dit dui­de­lik dat hy geen aan­han­ger van san­gers soos Beyon­cé en Ka­ty Per­ry is nie. Ook nie juis van R&B, hip-hop en klas­sie­ke mu­siek nie. Gee hom eer­der rock- en pop­mu­siek, selfs coun­try. Groe­pe soos Led Zep­pe­lin, Pink Floyd, De­pe­che Mo­de, Ni­r­va­na, Pe­arl Jam en Kings of Le­on. Hy hou daar­van om nu­we mu­siek te ont­dek en is juis on­langs be­kend ge­stel aan die mu­siek van die groep Fu­tu­re Is­lands.

Hy luis­ter ook graag na an­der SuidA­fri­kaan­se groe­pe, iets wat hy juis ver­le­de week op die In­nie­bos-kuns­te­fees ge­doen het.

Be­ster is na­tuur­lik ’n be­ken­de naam op die plaas­li­ke mu­siek­to­neel. Hy het be­kend ge­word as hoof­san­ger van die al­ter­na­tie­we rock­groep Kin­ky Ro­bot en sing dees­dae ook in A­fri­kaans.

Hy dink A­fri­kaan­se mu­siek is nou “op ’n goeie plek”, hoe­wel die mark dalk oor­stroom is om­dat teg­no­lo­gie dit dees­dae vir e­nig­ie­mand moont­lik maak om te sing en mu­siek op te neem.

“Ek dink nie daar is te veel goeie A­fri­kaan­se mu­siek nie, mis­kien is daar te veel rub­bish. Ek weet nie. Ek het eers die af­ge­lo­pe twee jaar tuis ge­voel op die A­fri­kaan­se mu­siek­to­neel. Voor dit het ek nie ge­dink my klank en dit wat ek wil sing sal by­val vind nie.

“Nou het jy skie­lik roc­kers wat in die hoof­stroom sing, men­se soos Ka­ren Zoid en Fran­cois van Co­ke. Nou is daar ’n plek­kie in die son vir jou. Voor dit moes jy net op ’n se­ke­re ma­nier sing en ek was nie be­reid om dit te doen nie.”

Sy A­fri­kaan­se sang­loop­baan maak van die on­ge­trou­de Be­ster se le­we ’n baie be­si­ge een. Be­ne­wens sy ra­di­o­loop­baan, doen hy ook te­le­vi­sie­werk en ver­le­de jaar het hy saam met ’n ven­noot ’n maat­skap­py be­gin wat ge­leent­he­de re­ël.

Boon­op is hy ver­slaaf aan so­si­a­le me­dia en is hy, soos dit ’n Ja­ca­randaaan­bie­der be­taam, ’n stoe­re on­der­steu­ner van die Bul­le.

Hy spot graag dat sy na­week eers om 16:00 op ’n Son­dag­mid­dag be­gin. Hy ont­span dan deur die een e­pi­so­de ná die an­der van sy guns­te­ling TV­reek­se soos The Midd­le, Oran­ge is the New Black en Ga­me of Thro­nes te kyk.

“Ek was nog al­tyd be­sig. Op skool het ek rug­by en ten­nis ge­speel, ek was ’n lid van die to­neel­ver­e­ni­ging en leer­ling­raad en het in die koor ge­sing. Ek hou daar­van om be­sig te bly,” sê Be­ster met oor­tui­ging.

“As jy nie wil be­sig wees nie, dan is Jo­han­nes­burg die ver­keer­de plek vir jou. Dan moet jy ie­wers an­ders gaan bly. Dis nie as­of jy hier gaan sit en na die mooi uit­sig kyk nie. Ons is hier om be­sig te wees . . .”

Fo­to: KEVIN MARK PASS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.