Trump ver­de­dig sy seun se ont­moe­ting met Rus­se

Beeld - - Wêreld­-Beeld -

P­res. Do­nald Trump van die VSA sê hy kan nie fout vind met sy seun Do­nald Trump jr. se ont­moe­ting met ’n Rus­sie­se pro­ku­reur in 2016 se pre­si­den­si­ë­le ver­kie­sings­veld­tog nie.

In ’n eks­klu­sie­we on­der­houd met Reu­ters sê p­res. Trump hy was tot ’n paar dae ge­le­de sa­lig on­be­wus van die ver­ga­de­ring met adv. Na­ta­lia We­sel­nit­ska­ja.

Trump jr. het self e-pos­se be­kend ge­maak en daar­in word ge­sê hy was gre­tig om haar te ont­moet om­dat sy ver­doe­men­de in­lig­ting oor Hil­la­ry C­lin­ton kon hê as deel van Rus­land se amp- te­li­ke steun vir sy pa se veld­tog.

In re­ak­sie op die ont­hul­lings sê p­res. Trump dit was ’n be­sluit wat ge­neem is op die in­ge- wing van die oom­blik deur ’n nie­tra­di­si­o­ne­le veld­tog.

“Ek dink baie men­se sou daar­die ver­ga­de­ring wou by­woon. Baie men­se en baie po­li­tie­ke ken­ners sê al­mal sou dit doen,” sê p­res. Trump.

Trump jr. het Dins­dag in ’n on­der­houd met Fox News ge­sê: “As ek toe ge­weet het wat ek nou weet, sou ek waar­skyn­lik din­ge an­ders ge­doen het.”

Die e-pos­se was die mees kon­kre­te be­wys dat die Trump-veld­tog be­reid was om Rus­sie­se hulp te aan­vaar om die ver­kie­sing van 8 No­vem­ber te wen.

Die A­me­ri­kaan­se de­par­te­ment van jus­ti­sie het in Mei ’n spe­si­a­le staats­aan­kla­er aan­ge­stel om te sien of ie­mand aan­ge­kla moet word weens be­weer­de sa­me­swe­ring tus­sen p­res. Trump se ver­kie­sings­kamp en Rus­land om die ver­kie­sings­uit­slag teen C­lin­ton te be­ïn­vloed.

Die A­me­ri­kaan­se kon­gres en se­naat on­der­soek ook af­son­der­lik Rus­sie­se in­men­ging in die A­me­ri­kaan­se ver­kie­sing.

In die Reu­ters-on­der­houd sê p­res. Trump hy het p­res. Wla­di­mir Poe­tin van Rus­land reg­uit ge­vra of hy be­trok­ke was.

“Ek het ge­sê: ‘Het jy dit ge­doen?’ En hy het ge­sê: ‘Nee, ek het nie. Ab­so­luut nie.’ ”

P­res. Trump voeg by: “Ie­mand het ge­sê as hy dit ge­doen het, sou jy nie daar­van uit­ge­vind het nie. Dit is ’n baie in­te­res­san­te punt.”

Soos in die ver­le­de sê p­res. Trump daar was geen sa­me­swe­ring tus­sen sy veld­tog en Rus­land nie.

P­res. Trump sê dat die De­mo­kra­te die be­skul­di­gings ge­bruik het om die feit te reg­ver­dig dat C­lin­ton in No­vem­ber ver­loor het.

Fo­to: REU­TERS

Do­nald Trump jr. en p­res. Do­nald Trump.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.