Mu­siek­spel met Zo­la­ni in kol vir Vrou­e­maand

Beeld - - Kuns & Vermaak - Ma­ri­a­na Ma­lan

Die nu­we plaas­li­ke mu­siek­spel Cal­ling Me Ho­me met Zo­la­ni Ma­ho­la, F­reshly­ground se voor­san­ger wat hier­mee haar mu­siek­spel-de­buut maak, o­pen in Au­gus­tus in Jo­han­nes­burg en sal waar­skyn­lik in Ok­to­ber 2018 in Kaap­stad te sien wees.

Die mu­siek­spel word be­skryf as ’n lief­des­ver­haal met hoop, ver­lan­ge en me­de­lye wat al­le ge­ho­re sal aan­gryp.

Dit o­pen op 17 Au­gus­tus op die Man­de­la-ver­hoog in die Jo­burg-te­a­ter en die speel­vak is tot 3 Sep­tem­ber.

Van die an­der be­ken­des in die rol­ver­de­ling is Ly­nel­le Ken­ned, Sa­man­tha Peo, An­tho­ny Do­w­ning en Mu­sa­ne­te Sa­kup­wa­nya, die be­ken­de jazz­san­ger van Zim­bab­we wat tans in Suid-A­fri­ka woon.

Ken­ned ver­tolk die rol van Gra­ce, ’n jong vrou wat haar tuis­land moet ver­laat wan­neer ’n bur­ger­oor­log uit­breek. In Jo­han­nes­burg ont­moet sy ver­skeie in­te­res­san­te men­se en word vrien­de met Lin­di­we (Ma­ho­la), wat ook vlug, maar uit haar huis om pyn en mis­han­de­ling te ont­snap.

Die boek, mu­siek en teks is deur die kom­po­nis en ver­vaar­di­ger A­li­ce Gra­ham ge­skryf. Mag­da­le­ne Min­naar, so­praan en ’n be­ken­de in mu­siek­spe­le en o­pe­ra, is die re­gis­seur.

Min­naar be­skryf die werk in ’n me­di­a­ver­kla­ring as ei­e­tyds, met ’n aan­gry­pen­de ver­haal en ster­re in die rol­ver­de­ling.

Sy meen die stuk is baie ge­skik om ge­du­ren­de Vroue- maand aan te bied en dit het die po­ten­si­aal om ge­ho­re o­ral aan te gryp.

Die an­der sterk vrou­e­ka­rak­ter in die stuk is I­sa­bel­la, wat deur Peo ver­tolk word. Sy oor­kom ver­sla­wing om ’n lei­er in haar ge­meen­skap te word. Die drie ka­rak­ters ver­beeld vroue wat uit­styg en hul eie krag vind.

Die rol­ver­de­ling be­staan uit ’n ka­rak­ter­rol­ver­de­ling van tien en ’n en­sem­ble van 20. Vol­gens die ver­kla­ring maak elk­een ’n in­te­gra­le deel van die ver­haal uit.

Daar kan reeds op YouTu­be na twee van die lied­jies uit die stuk ge­luis­ter word.

Be­spreek by www.jo­burgt­he­a­t­re.com, die lo­ket by 0861 670 670 of deur Web­tic­kets.

Ly­nel­le Ken­ned en Zo­la­ni Ma­ho­la.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.