Bar­bie, Hot W­heels kry nu­we SA baas

Beeld - - Sakenuus - Nel­lie Brand­Jon­ker De­neb se hoof­kan­toor in Wood­stock, Kaap­stad. New Just Fun De­neb

Die ei­e­naar van die speel­goed­han­dels­na­me Bar­bie en Hot W­heels in Suid-A­fri­ka gaan oor­ge­neem word.

Die ge­no­teer­de De­neb-groep, wat deur die be­mag­tig­de be­leg­gings­maat­skap­py HCI be­heer word, het gis­ter­og­gend aan­ge­kon­dig hy gaan die groep New Just Fun ver­kry.

New Just Fun word as die groot­ste speel­goed­ver­sprei­der in Suid-A­fri­ka be­skryf.

Die maat­skap­py hou die eks­klu­sie­we ver­sprei­dings­reg­te vir van die wê­reld se be­kend­ste han­dels­na­me in die speel­goed­be­dryf, soos Bar­bie, Hot W­heels, Fis­her-P­ri­ce, Toy S­to­ry, C­hug­ging­ton, T­ho­mas en Tomy.

Sy han­dels­ven­no­te sluit in Ba­by Ci­ty, CNA, Di­on Wi­red, Ed­gars, Ga­me, Ma­kro, Pick n Pay, S­hop­ri­te, Ba­by Boom, Toy Zo­ne, Toys R Us, Reg­gies, DisC­hem en meer as 700 an­der win­kels.

De­neb het reeds bloot­stel­ling aan die speel­goed­mark, want hy be­sit P­ri­ma Toys.

“Die ver­kry­ging gaan skaal­e­ko­no­mieë ver­be­ter, wat tot voor­deel vir die maat­skap­py en sy ver­kry­gings gaan wees,” lui ’n ver­kla­ring deur De­neb.

De­neb het ’n oor­een­koms met Main S­treet Hol­dings on­der­te­ken om 100% van die aan­de­le in New Just Fun te koop.

Die tran­sak­sie gaan na ver­wag­ting so­wat ein­de No­vem­ber af­ge­han­del word.

Die aan­de­le in New Just Fun word teen R40,5 mil­joen ge­koop.

Die koop­som sal toe­neem af- han­gend van die wins wat van A­pril tot die af­han­de­ling van die tran­sak­sie ge­maak word.

Van die voor­waar­des waar­aan nog vol­doen moet word, sluit in dat die di­rek­sies van die drie maat­skap­pye dit goed­keur en ’n nou­let­tend­heids­on­der­soek deur De­neb.

Dit moet ook deur die me­de­din­gings­o­wer­he­de goed­ge­keur word. Die Just Fun-groep is in 1998 ge­stig toe die des­tyd­se twee groot­ste speel­goed­ver­sprei­ders in Suid-A­fri­ka, T­re­ger Toys en Jos­se Feld­man, saam­ge­smelt het. Elk­een van hul­le het 40 jaar er­va­ring in die speel­goed­be­dryf ge­had.

Die New Just Fun-groep is in 2007 ge­skep om die sa­ke van ’n nu­we on­der­ne­ming te huis­ves wat deur Mo­lash Ca­pi­tal be­heer word.

Mo­lash is ’n pri­va­te-e­kwi­teits­maat­skap­py wat be­lê in on­der­ne­mings wat ver­brui­kers­goe­de­re ver­sprei.

New Just Fun het in die jaar tot ein­de Maart net­to ba­tes van R24,5 mil­joen ge­had. Sy om­set het R201 mil­joen be­loop en sy na­be­las­te wins, wat toe­ge­skryf word aan die ba­tes wat be­kom word, het R11,9 mil­joen be­loop. De­neb is ’n be­leg­gings­be­heer­maat­skap­py wat be­lan­ge in ei­en­dom, han­dels­naam­pro­duk­te se ver­sprei­ding en ver­vaar­di- ging het. Sy uit­voe­ren­de hoof is S­tu­art Qu­een en John Co­pe­lyn is die voor­sit­ter.

Die groot­ste aan­deel­hou­er, met 74,5%, is HCI In­vest 6 Hol­d­co, ’n fi­li­aal van Ho­sken Con­so­li­da­ted In­ves­t­ments (HCI).

HCI hou 70% van die fi­li­aal en 30% word deur die vak­bond vir kle­re­wer­kers Sact­wu ge­hou.

Die maat­skap­py se be­he­ren­de aan­deel­hou­er is dus uit­ein­de­lik HCI, wat ook ge­no­teer is.

Nog ’n groot aan­deel­hou­er, met 11,5%, is Fu­le­la Tra­de and In­vest 81, ’n vol­fi­li­aal van HCI.

De­neb be­sit Ve­ga Group Pro­per­ties (voor­heen Se­ar­del Group Pro­per­ties), wat ny­wer­heids- en han­dels­ei­en­dom in K­waZu­lu-Na­tal, die Wes-Kaap en Gau­teng be­sit met ’n mark­waar­de van meer as R1 mil­jard.

Hy be­sit ook P­ri­ma Toys, Pri- ma In­te­racti­ve, The Em­pi­re Group, Se­ar­tec, Lim­tech, AVT So­lu­ti­ons, Of­fi­ceBox, C­le­ver Litt­le Mon­key en Brand ID.

Die on­der­ne­mings is die ver­skaf­fers van han­dels­naam­pro­duk­te soos Co­lum­bia, Mi­cro­soft X-Box, But­terf­ly-skryf­be­hoef­tes, S­harp- e­lek­tro­nie­se pro­duk­te en S­peedo.

De­neb het ook maat­skap­pye wat in ver­vaar­di­ging vir die myn-, land­bou-, kon­struk­sie- en mo­tor­be­dryf be­trok­ke is. Die on­der­ne­mings sluit in Gold Reef S­pe­ci­a­li­ty C­he­mi­cals, Cu­stom Ex­tru­si­on, B­rits Non­wo­ven, en Pre­mier Rain­wa­ter Goods.

Sy kle­re­ver­vaar­di­gers, wat vir die me­die­se be­dryf, ho­tel­le en klein­han­del ver­vaar­di­ging doen, sluit in Wi­ne­lands Tex­ti­les, Fra­me K­nit­ting Ma­nu­fac­tu­rers, Ro­ma­tex Ho­me Tex­ti­les en First Fac­to­ry S­hops.

New Just Fun, die groot­ste speel­goed­ver­sprei­der in Suid­A­fri­ka, be­sit on­der meer die ver­sprei­dings­reg­te vir Toy S­to­ry­speel­goed.

Die maat­skap­py hou die eks­klu­sie­we ver­sprei­dings­reg­te vir van die wê­reld se be­kend­ste han­dels­mer­ke in die speel­goed­be­dryf, soos Bar­bie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.