‘SA e­ko­no­mie is soos ham­ster op ’n trap­meul’

In­deks wys tran­sak­sies neem toe, maar waar­de daal

Beeld - - Sakenuus - Vi­da Booy­sen

Die prent­jie van die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie wat jy in jou kop moet sien, is dié van ’n ham­ster op ’n trap­meul – hy trap dat dit klap, maar gaan nê­rens heen nie.

Banks­er­vA­fri­ca se maan­de­lik­se in­deks van e­ko­no­mie­se tran­sak­sies (Be­ti) wys die e­ko­no­mie ver­an­der so dik­wels van rig­ting dat hy eint­lik net op die­self­de plek bly hard­loop, sê Mi­ke S­chüs­sler van E­co­no­mis­ts.co.za, wat die in­deks na­mens Banks­er­vA­fri­ca saam­stel.

Die Be­ti vir Ju­nie toon e­ko­no­mie­se ak­ti­wi­teit het met 0,4% toe­ge­neem na­dat dit tus­sen A­pril en Mei met 1% ge­daal het. Dit is ook 0,4% swak­ker as ’n jaar ge­le­de – en dié jaar-tot-jaar- da­ling duur al ne­ge maan­de.

“Al dié sy­fers be­te­ken e­ko­no­mie­se ak­ti­wi­teit is in re­ë­le ter­me swak­ker as ’n jaar ge­le­de.”

Vir die twee­de op­een­vol­gen­de maand was daar ook geen ver­an­de­ring op ’n kwar­taal­grond­slag nie.

Dít skryf S­chüs­sler toe aan die “kort­ter­myn­skok­ke” wat die e­ko­no­mie dees­dae ge­reeld ver­duur en wat ge­neig is om ne­ga­tief op e­ko­no­mie­se tran­sak­sies in te werk.

“Die e­ko­no­mie bly pap en nes hy wil kop op­tel, kom daar nóg ’n skok en dan neem die on­se­ker­heid weer oor.”

2017 was tot dus­ver ’n stryd om die e­ko­no­mie aan die groei te kry en om die ge­vol­ge van die af­dan­king van Pra­vin Gord­han as mi­nis­ter van fi­nan­sies, kom­mer oor staat­skaping en kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe se af­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se kre­diet­sta­tus te be­perk. Dit het ’n baie ne­ga­tie­we uit­wer­king op sa­ke- en ver­brui­kers- ver­troue ge­had.

Die Be­ti meet al­le e­lek­tro­nie­se tran­sak­sies wat deur Banks­er­vA­fri­ca ge­doen word. Dit sluit de­biet­or­ders, sa­la­ri­sin­be­ta­lings, kon­tantont­trek­kings en e­lek­tro­nie­se oor­drag­te in. Die Be­ti is ’n sa­me­voe­ging van die waar­de van die tran­sak­sies en die ge­tal tran­sak­sies.

Banks­er­vA­fri­ca sê die Be­ti het ’n baie goeie pres­ta­sie­ge­skie­de­nis as ’n spie­ël­beeld van wat in die e­ko­no­mie aan­gaan.

Die ge­tal tran­sak­sies het in Ju­nie met 6,7% toe­ge­neem. Dit, te­sa­me met Mei se sterk groei van 9,3% op ’n jaar­grond­slag, sal nor­maal­weg ’n goeie te­ken wees van die land se e­ko­no­mie­se groei.

“Maar die ge­mid­del­de waar­de per tran­sak­sie het in no­mi­na­le ter­me op ’n maand­grond­slag met 1,6% ge­daal, en vir die eer­ste keer se­dert 2012 het die ge­mid­del­de no­mi­na­le waar­de per tran­sak­sie drie op­een­vol­gen­de maan­de bly krimp,” sê S­chüs­sler.

“Die da­ta dui daar­op dat e­ko­no­mie­se tran­sak­si­o­ne­le ak­ti­wi­teit oor lan­ger ter­myn wis­sel­val­lig sal bly – en die e­nig­ste kon­stan­te is die on­se­ker­heid van die sa­ke­sek­tor en ver­brui­kers,” sê S­chüs­sler.

Mi­ke S­chüs­sler

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.