Group Fi­ve se di­rek­sie­dra­ma: Kan­di­daat trek kop uit

Beeld - - Sakenuus - Han­lie S­tad­ler

Een van die men­se wat be­noem is vir die nu­we Group Fi­ve-di­rek­sie, wat op 24 Ju­lie op ’n bui­ten­ge­wo­ne aan­deel­hou­ers­ver­ga­de­ring ver­kies moet word, het aan­ge­dui dat sy nie meer be­skik­baar is nie.

Ken­eil­we Mo­lo­ko is een van twee kan­di­da­te wat die ba­te­be­stuurs­fir­ma Ma­zi Ca­pi­tal, een van Group Fi­ve se groot­ste aan­deel­hou­ers, be­noem het. Ver­trou­lik word ver­neem dat sy nie kans ge­sien het vir die vy­an­dig­heid wat om die di­rek­sie­ver­kie­sing ver­wag word nie.

Lui­dens ’n Sens-ver­kla­ring is Mo­lo­ko se be­noe­ming dus nou her­roep. Dit be­te­ken agt be­noe- mings sal op die ver­ga­de­ring oor­weeg word vir die vyf be­skik­ba­re plek­ke in die raad­saal.

Al vyf Group Fi­ve se nie-uit­voe­ren­de di­rek­teu­re het on­langs en mas­se be­dank na­dat hul­le kop­pe ge­stamp het met Al­lan Gray, wat na­mens sy kli­ën­te 25% van die kon­struk­sie­groep be­sit. Hul­le is nog in die stoel net tot­dat die nu­we di­rek­sie ver­kies word.

Die her­roe­ping van Mo­lo­ko se be­noe­ming be­te­ken die pad is iet­wat ge­ly­ker ge­maak vir die ver­kie­sing van die so­ge­naam­de Al­lan Gray-vyf, die vyf men­se wat Al­lan Gray be­noem het wat glo slegs sal dien in­dien al vyf van hul­le ver­kies word. On­der hul­le is Mi­ke Up­ton, voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof tot 2014, on­der wie se be­wind die ten­der­knoei­e­ry vir sta­di­ons en in­fra­struk­tuur vir 2010 se Wê­reld­be­ker-sok­ker­toer­nooi plaas­ge­vind het. Up­ton word as die fluit­jie­bla­ser van die knoei­e­ry be­skou, maar dis nie­te­min iets wat die groep steeds mil­joe­ne aan boe­tes en be­lof­tes van trans­for­ma­sie kos.

John Job, wat van 2008-’16 ’n Group Fi­ve-di­rek­teur was, is ook op die Al­lan Gray-lys. Die knoei­e­ry het dus ook op sy wag plaas­ge­vind. Job is 72 jaar oud en ’n voor­ma­li­ge se­ni­or be­stuur­der en di­rek­teur van die pa­pier­reus Sap­pi.

Be­ne­wens Up­ton en Job, is die Al­lan Gray-vyf Rei­tu­met­se Hunt­ley, Na­zeem Martin en Ny­a­mi Man­din­di.

Die O­pen­ba­re Be­leg­gingskor- po­ra­sie, wat ’n be­lang van so­wat 16% in Group Fi­ve hou, het Co­ra Fer­nan­dez en T­ha­bo K­go­go as di­rek­teu­re be­noem.

Ma­zi Ca­pi­tal het be­ne­wens Mo­lo­ko, Ed­ward Wil­li­ams be­noem.

Daar is ’n sterk ver­moe­de dat die Al­lan Gray-kan­di­da­te met die ont­kno­ping van die groep sal be­gin.

Group Fi­ve se kon­struk­sie­af­de­ling ly ’n ver­lies, maar sy an­der twee af­de­lings, vir be­leg­gings en kon­ses­sies, en vir ver­vaar­di­ging, vaar goed. ’n Ko­per was glo on­langs be­reid om die twee wins­ge­wen­de af­de­lings te koop, maar die hui­di­ge di­rek­sie het nie oor hul voe­te ge­val vir dié plan nie.

Mi­ke Up­ton is een van vyf men­se wat Al­lan Gray op Group Fi­ve se di­rek­sie wil hê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.