Dis goed­ko­per as e­mi­gra­sie

Beeld - - Sakenuus -

Die uit­wer­king van die e­ko­no­mie­se af­swaai het nog nie ’n be­te­ke­nis­vol­le uit­wer­king op die vlak van huis­ver­ko­pe om na an­der ge­bie­de in die land te ver­huis nie, blyk uit die nuut­ste ei­en­doms­ba­ro­me­ter van First Na­ti­o­nal Bank (FNB).

“Ry­ker men­se is toe­ne­mend op soek na ’n spe­si­fie­ke le­wen­styl en is be­reid om daar­voor te ver­huis,” sê John Loos, ver­brui­ker­ en ei­en­dom­stra­teeg van FNB.

In som­mi­ge ge­val­le is se­mi­gra­sie ’n goed­ko­per al­ter­na­tief vir e­mi­gra­sie, ver­al in die lig van die he­mel­hoë kos­te van eien­dom­me in van die ge­wil­de e­mi­gra­sie­be­stem­mings, soos B­rit­tan­je en Aus­tra­lië.

In die twee­de kwar­taal van van­jaar het 9% van die to­ta­le huis­ver­ko­pers hul eien­dom­me van die hand ge­sit om na ’n an­der provinsie te se­mi­greer. Dis ’n raps la­er as die 10% in 2016, maar steeds heel­wat ho­ër as die 6% in die re­ses­sie­tyd­perk van 2008­’ 09, sê Loos.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.