Goed­ge­keur­de re­si­den­si­ë­le ont­wik­ke­ling on­der ha­mer

In Kaap per stil­le ten­der op­ge­veil

Beeld - - Sakenuus -

’NGoed­ge­keur­de re­si­den­sie­le ont­wik­ke­ling van 1,45 ha in Lan­ge­berg G­len in Dur­ban­vil­le, Kaap­stad, word per stil­le ten­der deur Raw­son Aucti­ons We­stern Ca­pe op­ge­veil.

Die Vi­da U­ni­co- re­si­den­si­ë­le land­goed gaan 56 een­he­de met groot­tes van tus­sen 101 m² en 218 m² in­sluit, waar­van die mees­te twee slaap­ka­mers en twee bad­ka­mers sal hê. Die een­he­de sal in 14 woon­een­heid­blok­ke ge­huis­ves word.

Die ont­wik­ke­ling in Barb­straat is bin­ne die on­mid­del­li­ke om­trek van­af win­kel­sen­trums, gim­na­si­ums en goei­e­ge­hal­te­sko­le.

Die een­he­de gaan styl­vol en mo­dern in­ge­rig wees, i­de­aal vir jong pro­fes­si­o­ne­le men­se of paar­tjies.

El­ke een­heid sal sy eie tuin op die boom­ry­ke per­seel hê.

Po­ten­si­ë­le ko­pers moet in ag neem dat die land­goed as ’n voor­ge­stel­de ont­wik­ke­ling ver­koop word en die ver­ko­pers steeds die af­son­der­li­ke een­he­de ak­tief van die plan af be­mark en ver­koop.

Die ver­koop­te een­he­de sal van die to­ta­le koop­prys af­ge­trek word.

Die ei­en­dom word per stil­le ten­der ver­koop, met an­der woor­de ge­skre­we aan­bie­dings in ge­slo­te koe­ver­te. Aan­bie­dings kan tot 26 Ju­lie om 12:00 by die Raw­son Pro­per­ty Group se hoof­kan­toor in Ron­de­bosch in­ge­dien word.

Voor­ne­men­de ko­pers het drie op­sies.

Die eer­ste op­sie is die aan­koop van die grond plus die goed­ge­keur­de per­seel­ont­wik­ke­lings­plan­ne vir R36 mil­joen.

Die twee­de op­sie is die aan­koop van die grond, die goed­ge­keur­de per­seel­ont­wik­ke­lings­plan­ne en die kon­struk­sie­te­ke- nin­ge vir R43 mil­joen.

Die der­de op­sie is die aan­koop van die to­ta­le ont­wik­ke­ling plus die kon­struk­sie daar­van vir R113 mil­joen.

Die ver­wag­te vol­tooi­ings­tyd vir die eer­ste fa­se van die ont­wik­ke­ling is 12 maan­de.

Geen re­gis­tra­sie­be­drag is be­taal­baar om te bie nie. ’n De­po­si­to van 5% van die koop­prys, as­ook 10% kom­mis­sie plus BTW moet eg­ter aan Raw­son Aucti­ons be­taal word met die aan­vaar­ding van die ko­per se aan­bod.

Re­gis­tra­sie is ver­plig­tend, en bie­ërs moet ge­ser­ti­fi­seer­de af­skrif­te van hul i­den­ti­teits­do­ku­ment en be­wys van ver­blyf verskaf.

Vir meer in­lig­ting of om die per­seel te be­sig­tig, ska­kel Hans Buys, Josh Raisun of Ta­nya Jo­va­no­vski by on­der­skei­de­lik 082 964 6852, 078 888 9534 of 021 837 1700.

Die een­he­de gaan styl­vol en mo­dern in­ge­rig wees, i­de­aal vir jong pro­fes­si­o­ne­le men­se. El­ke een­heid sal sy eie tuin op die boom­ry­ke per­seel hê.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van hoe die re­si­den­si­ë­le ont­wik­ke­ling in Lan­ge­berg G­len in Dur­ban­vil­le gaan lyk wat per stil­le ten­der op­ge­veil word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.