Twee ban­ke skop vas oor SIM­ stre­ke

‘Kli­ën­te moet be­dag wees’

Beeld - - Nuus - Ma­herbe Nie­na­ber

Ons oor­weeg ook of kli­ën­te ’n erns­ti­ge ver­lies ge­ly het waar­voor hul­le dalk nie ver­ant­woor­de­lik was nie en wat hul­le in fi­nan­si­ë­le moei­lik­heid laat be­land het.

Di tis be­treu­rens­waar­dig dat klien­te geld weens on­wet­ti­ge SIM­kaart om­rui­lings ver­loor, sê Absae nS ta n dar d Bank, maar hul­le hou vol dat dit ge­woon­lik net die re­ke­ning­hou­ers self is wat hul bank­be­son­der­he­de in die ver­keer­de han­de kan laat be­land.

Hul­le het gis­ter ge­re­a­geer op na­vrae oor on­ge­mag­tig­de SIM-om­rui­lings waar­mee groot be­drae geld uit kli­ën­te se re­ke­nings ont­trek word, en die wy­se waar­op die ban­ke die klag­tes han­teer.

Van­dees­week is be­rig oor nog klag­tes van kli­ën­te wat dui­sen­de ran­de uit hul bank­re­ke­nings ver­loor het na­dat ku­ber­mis da­di­gers glo hul SIM-kaar­te om­ge­ruil en so­doen­de toe­gang tot hul aan­lyn bank­diens­te ver­kry het.

Van dié kli­ën­te is pen­si­oen­trek­kers wat steeds met vrae sit meer as ’n jaar na­dat die geld uit hul re­ke­ning ont­trek is.

Die­ge­ne wat hul­le son­der suk­ses tot die om­buds­man vir bank­diens­te ge­wend het, se klag­tes word deur die ban­ke as “af­ge­han­del” be­skou.

Tal­le slag­of­fers wat se­dert Mei ge­kla het, het ge­sê Ab­sa het hul­le aan­vank­lik 50% van die be­drag wat hul­le ver­loor het, aan­ge­bied. In­dien hul­le die aan­bod aan­vaar, word’ n ver­trou­lik­heid s oor­een­koms met die bank ge­sluit en as die saak na die om­buds­man ver­wys word, trek die bank ge­woon­lik sy aan­bod te­rug.

S­tan­dard Bank is ge­na­der oor ’n afgetrede eg­paar van Her­ma­nus wat in Ju­lie 2016 so­wat R68 000 ver­loor het en ’n 77ja­ri­ge pen­si­oen­trek­ker van Oos-Lon­den wat in De­sem­ber R30 000 kwyt is.

Ross Lin­strom, S­tan­dard Bank-woord­voer­der, sê ’n “ge­de­tail­leer­de on­der­soek” van al­bei klag­tes is ge­doen en al die ter­saak­li­ke in­lig­ting is aan die om­buds­man oor­han­dig.

“Die om­buds­man het be­vind dat die kla­ers die e­nig­ste men­se is wat hul ver­trou­li­ke aan­meld be­son­der­he­de in die ver­keer­de han­de kon laat be­land het.

“Ku­ber­mis da­di­gers doen dan die SIMom­rui­ling by die sel­foon­maat­skap­py so­dat SMS-ken­nis­ge­wings na hul­le ge­stuur word,” het hy gis­ter ge­sê.

Lui­dens die om­buds­man se be­vin­dings het die kli­ën­te se be­son­der­he­de in die ku­ber­mis da­di­gers se han­de be­land selfs al het hul­le dit nie be­wus­te­lik vir hul­le ge­gee nie. Daar is geen aan­dui­ding dat bank­per­so­neel be­trok­ke was nie.

Die aan­meld be­son­der­he­de en wag­woor­de is ver­on­der­stel om slegs aan die kli­ën­te be­kend te wees en vol­gens die om­buds­man het bank­per­so­neel nie toe­gang daar­toe nie.

In­tus­sen het Ab­sa gis­ter her­haal dat dit nie sy be­leid is om kli­ën­te vir 50% van hul ver­lies te ver­goed nie en uit­be­ta­lings word aan die hand van die om­stan­dig­he­de van el­ke voor­val be­paal.

“Ons oor­weeg ook of kli­ën­te ’n erns­ti­ge ver­lies ge­ly het waar­voor hul­le dalk nie ver­ant­woor­de­lik was nie en wat hul­le in fi­nan­si­ë­le moei­lik­heid laat be­land het,” lui Ab­sa se re­ak­sie.

Uit­be­ta­lings is eg­ter nie ’n er­ken­ning van skuld nie.

Di tis ook glo no­dig om ver­trou­lik­heid s oor­een­koms­te met kli­ën­te te sluit om­dat “ge­val­le van me­kaar ver­skil” en ’n kli­ënt kan glo hy is op die­self­de be­drag as ie­mand an­ders ge­reg­tig.

Ab­sa sê kli­ën­te het die keu­se om klag­tes te skik of dit vir ar­bi­tra­sie te ver­wys, soos na die om­buds­man.

In­dien hul­le dit doen, is dit ’n fi­na­le stap en kan die saak nie ver­der ge­voer word nie.

“On­danks die vei­lig­heids­maat­re­ëls wat in­ge­stel is, het ons geen an­der keu­se nie as om daar­op staat te maak dat kli­ën­te te al­le tye waak­saam bly,” het Ab­sa ge­sê.

“Ons er­va­ring is dat kli­ën­te dik­wels on­be­wus is van hoe mak­lik ie­mand an­ders hul per­soon­li­ke be­son­der­he­de in die han­de kan kry as hul­le nie ver­sig­tig is nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.