Be­waar SA se wyn­stel­sel

Beeld - - Nuus -

Dit is dalk nie heel­te­mal die re­nos­ter nie, maar Suid-A­fri­ka se Wyn van Oor­sprong (WO)-stel­sel moet met bloed, kruit en warm lood be­waar en be­skerm word.

Hier­die stel­sel, wat die aard, ge­hal­te en egt­heid van wyn be­paal deur die ge­o­gra­fie­se pro­duk­sie­ge­bie­de te i­den­ti­fi­seer en af te ba­ken, is om­trent so hei­lig soos die land se Grond­wet – net met min­der hof­sa­ke wat daar­oor han­del.

Die aard en per­soon­lik­heid van ’n wyn word be­paal deur die om­stan­dig­he­de waar sy drui­we ge­bo­re is: grond­soort, kli­maat, hel­lings . . . al­les fak­to­re wat die ge­hal­te, geur­pro­fiel en nu­an­ses van die vrug be­ïn­vloed waar­uit die wyn­ma­ker sy eind­pro­duk tim­mer. Dit is hier waar WO ter spra­ke kom. Ca­ber­net sau­vig­non van­uit die Hel­der­berg-a­rea van S­tel­len­bosch gaan weens die fi­sie­ke en ge­o­gra- Il­lus­tra­sie: HAN­LIE MA­LAN fie­se ver­skil­le ’n an­der di­men­sie hê as dié ge­maak uit win­ger­de wat in die klip­gron­de langs die Ber­g­ri­vier nef­fens Fransch­hoek staan.

He­mel en Aar­de- pi­not noir het weer ’n heel an­der stel ka­rak­ter­trek­ke en di­men­sies as wat jy sal vind in ’n wyn ge­skep uit drui­we van die koel, wind­ver­waai­de vlak­tes bui­te E­lim.

Dit is wat wyn die mees be­skaaf­de, in­te­res­sant­ste en be­koor­lik­ste van al­le drank­soor­te maak. Én een van die fak­to­re waar­om wyn in die mark­plek die aan­slae van an­der al­ko­ho­lie­se drank­soor­te die loef bied.

In Suid-A­fri­ka se WO-stel­sel word stre­ke, dis­trik­te en wy­ke af­ge­ba­ken. Daar­om kan die­ge­ne wat die moei­te doen ag­ter­op die wyn­bot­tels gaan kyk waar WO B­ree­de­kloof, WO Paarl, WO Ro­bert­son, en­so­voorts is. Die vol­le stel­sel is om­trent so ver­staan­baar soos die los­ge­maal­re­ëls in rug­by of die sin­struk­tu­re vir klas­sie­ke Ara­bie­se taal­ge­bruik.

Maar op web­wer­we vir VinPro en Wo­sa sal kla­rig­heid ge­vind kan word. On­langs is ge­wys dat dié stel­sel, ge­na­dig­lik, nie in ys­ter ge­giet is nie. In een van die be­lang­rik­ste on­lang­se ont­wik­ke­lin­ge in die wyn­be­dryf is die wy­ke Dur­ban­vil­le en Con­stan­tia by­een­ge­bring Een van die op­win­dend­ste as­pek­te van die Dur­ban­vil­le-Con­stan­tia-sa­me­smel­ting is dat die deur nou oop is vir ver­teen­woor­di­gers in se­ke­re WO-ge­bie­de om ook húl gren­se te her­sien.

Hier dink ek aan een van die mooi­ste ge­bie­de in Suid-A­fri­ka wat skit­te­ren­de wy­ne maak en stre­ke wat al­bei tra­di­sie­ry­ke spe­lers in die wyn­be­dryf is. En dít is Si­mons­berg.

Tans speel twee span­ne in die Si­mons­berg-li­ga: Die een span draf on­der die vaan­del van S­tel­len­bosch op en sluit pro­du­sen­te soos Ka­non­kop, Del­heim en Mu­ra­tie in. Die an­der helf­te, ook on­der Si­mons­berg, val on­der die Paarl-dis­trik. Dink aan G­len Car­lou, Backs­berg, Ba­by­lon­sto­ren en No­ble Hill.

Ge­o­gra­fies ge­spro­ke maak hier­die ver­de­ling – om die een spul pro­du­sen­te in die Paarl-dis­trik te plaas en die an­der in S­tel­len­bosch – net nie sin nie. Dis nie as­of die Si­mons­berg die Hi­ma­la­ja is nie. Dit is een ge­bied om een ho­mo­ge­ne stuk berg­heu­wel-ter­roir. Die Paarl- en S­tel­len­bosch­pla­se word deur ’n paar ki­lo­me­ter van me­kaar ge­skei.

As Dur­ban­vil­le en Con­stan­tia ge­noeg ka­rak­ter­trek­ke deel om in een wyn­dis­trik ge­plaas te word en ook 45 km van me­kaar is, is dit se­ker nie te ver ver­wy­der van die werk­lik­heid om al­le Si­mons­berg-pla­se on­der S­tel­len­bosch te plaas nie?

Al­bei ge­bie­de sal wen­ners wees. Die Paarl-Si­mons­berg-pla­se be­vind hul­le in iet­wat van ’n nie­mands­land, so in die mid­del van S­tel­len­bosch en die Paarl, en dan Fransch­hoek, wat an­der­kant wink. Saam met S­tel­len­bosch kan hul­le hul wa­re i­den­ti­teit vind.

En S­tel­len­bosch kan baat vind by die by­ko­men­de pro­du­sen­te in sy ge­bied.

Hier­die dis­trik is be­sig om sy pres­ti­ge te ver­wa­ter deur kel­ders wat drui­we en wyn uit an­der stre­ke – ver bui­te sy ge­bied – in­bring en on­der S­tel­len­bosch-e­ti­ket­te ver­han­del.

Die skep van ’n S­tel­len­boschdis­trik wat die hé­le Si­mons­berg­pro­du­sen­te­tal in­sluit, be­hoort nou aan­dag te kry en kan tot ’n wen-wen-si­tu­a­sie vir al­mal in die ge­bied lei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.