‘Brand­siek­in­spek­teurs’ is no­dig in e­ni­ge de­mo­kra­sie

Beeld - - Kommentaar -

Ver­le­de week het die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg ’n be­vel uit­ge­reik wat Black First Land First (BLF) en sy lei­er, An­di­le Mngx­i­ta­ma, ver­bied om joer­na­lis­te te in­ti­mi­deer, las­tig te val, aan te rand, te dreig of voor hul hui­se te be­toog.

Die reg­ter se woor­de was nog nie koud nie of BLF-aan­han­gers het joer­na­lis­te op­nuut voor die hof­ge­bou uit­ge­skel.

Mngx­i­ta­ma het ook sy wa­re kleu­re ge­wys deur die reg­ter se uit­spraak aan sy wit vel te kop­pel en ge­sê vol­gen­de keer eis hy ’n swart reg­ter. On­af­hank­li­ke swart joer­na­lis­te het hy as “vy­an­de van die volk” uit­ge­kryt.

Gees­drif­ti­ge ver­kon­di­gers van dié bood­skap was by­voor­beeld Wla­di­mir Le­nin, Mao Ze­dong, A­dolf Hit­ler en Jo­seph Goeb­bels.

Daar is by­na geen lei­er wat nie al woe­dend was vir die ma­nier waar­op die me­dia húl weer­ga­we van die waar­heid “ver­draai” nie. Die mees­te de­mo­kra­tie­se lei­ers byt dan op hul tan­de, haal diep a­sem, tel sta­dig tot tien en gaan aan.

Maar dik­ta­tors, soos press. Wla­di­mir Poe­tin van Rus­land, uit ’n be­paal­de ag­ter­grond wat jou sie­ning van die werk­lik­heid be­ïn­vloed. En dus is dit on­moont­lik om bloed­loos-neu­traal te wees as jy oor Mngx­i­ta­ma, Ja­cob Zu­ma, Poe­tin of Do­nald Trump skryf. Wat jou na­tuur­lik nie van die ver­ant­woor­de­lik­heid ont­hef om na ob­jek­ti­wi­teit te streef nie, we­ten­de dat jy dit nooit ten vol­le kan be­reik nie.

Ver­al in die VSA sien jy hoe diep die kloof tus­sen li­be­ra­le en die regs-ek­stre­mis­tie­se me­dia is. Dis am­per as­of hul­le oor ver­skil­len­de werk­lik­he­de be­rig.

Maar ter­self­der­tyd is die me­dia ook die na­sie se “brand­siek­in­spek­teur”, wat wan­toe­stan­de aan die kaak moet stel, soos wy­le Wil­lem We­pe­ner, in le­we re­dak­teur van Rap­port en Beeld, dit ge­stel het. Dis twee sa­ke wat ten nou­ste met me­kaar saam­hang en baie van die aan­slae teen die me­dia ver­klaar.

Ja, die me­dia is ge­brek­kig en maak dik­wels erns­ti­ge fou­te. Hul ver­tol­king van ge­beu­re is soms een­sy­dig. Maar as al­les in ag ge­neem word, kan ’n sa­me­le­wing nie daar­son­der nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.