En dus is dit on­moont­lik om bloed­loos­neu­traal te wees as jy oor Mngx­i­ta­ma, Ja­cob Zu­ma, Poe­tin of Do­nald Trump skryf.

Beeld - - Kommentaar - S­choltz is ’n on­af­hank­li­ke kom­men­ta­tor.

Xi Jin­ping van C­hi­na en Re­cep Tayyip Er­do­gan van Tur­kye sluit die joer­na­lis­te toe.

Wat sê dit oor die rol van die on­af­hank­li­ke me­dia?

Om mee te be­gin, joer­na­lis­te is mén­se en men­se maak fou­te. Dit word ver­er­ger deur die ge­jaag waar­mee koe­ran­te el­ke dag pers­klaar ge­kry moet word (en met die in­ter­net­pu­bli­ka­sies wat 24 uur per dag moet by­bly, is dit selfs meer van ’n uit­da­ging).

Die A­me­ri­ka­ner Alan Barth het die joer­na­lis­tiek “the first draft of his­to­ry” ge­noem. Die im­pli­ka­sie is dat die fei­te waar­oor be­rig word nood­wen­dig voor­lo­pig is en aan­ge­pas word na­ma­te meer be­kend word.

Daar­be­ne­wens kan geen en­ke­le mens op aar­de ook 100% ob­jek­tief wees nie. Ons kom al­mal )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.