Ge­loof is meer as om o­pi­nies oor God te hê

Beeld - - Kommentaar -

As ons slegs oor God in die in­di­rek­te re­de praat, is ons eint­lik net be­sig met i­dees oor Hom. Wan­neer ons ge­sprek­ke oor God niks ver­der vor­der as dit nie, is dit slegs o­pi­nies oor God. Dan fi­lo­so­feer ons maar net in die vei­lig­heid van ons eie ge­spreks­ruim­tes met me­kaar oor God. Dit lei tot ’n ste­rie­le te­o­lo­gie.

Eers wan­neer ons in­di­rek­te re­des oor God ver­an­der in di­rek­te re­de, ver­skuif ons po­si­sie ten op­sig­te van Hom. Dan is ons skie­lik nie meer net ge­spreks­ge­no­te oor God nie, maar knie­len­des voor Hom. Dan is ons nie net be­sig om ons i­dees oor Hom met an­der uit te ruil nie, maar om di­rek met Hom te praat. Dan ver­skuif ons plek van die pa­vil­joen na die speel­veld van die ge­loof.

Ge­loof is nooit be­spie­ge­ling nie, maar deel­na­me. Dit is nie net praat­jies en ge­sprek­ke oor God nie, maar di­rek­te ge­sprek met Hom. Dit is om te buig voor die le­wen­de God.

Om reg te praat is om in ge­sprek met die He­re te wees. So leer Je­sus ons. So leer Hy ons bid in die On­se Va­der. Reg praat is om tot God te bid.

Na­tuur­lik mag ons ook oor God praat, maar dit is al­tyd ’n pre­lu­de, ’n voor­spel tot op­reg­te ge­sprek­ke met Hom.

Ge­loof dwing ons op ons knieë. Dit laat ons keer op keer voor die He­re buig in ver­won­de­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.