Só werk din­ge met ’n boe­del

Beeld - - Huisgids -

Boe­del­be­red­de­ring is die voor­ge­skre­we pro­ses waar­deur ’n oor­le­de­ne se skuld ge­delg en die ba­lans van sy boe­del­ba­tes oor­ge­dra word aan die be­voor­deel­des on­der die toe­sig van die mees­ter van die hoog­ge­regs­hof.

Die ek­se­ku­teur is ver­ant­woor­de­lik vir die be­red­de­ring van ’n be­stor­we boe­del en die mees­ter sien toe dat die ek­se­ku­teur sy plig­te na be­ho­re uit­voer. Die ek­se­ku­teur kan die boe­del self be­red­der of ie­mand aan­stel om dit na­mens hom te doen.

Die ek­se­ku­teur word in die tes­ta­ment be­noem en die mees­ter stel die per­soon as ek­se­ku­teur aan. As ie­mand son­der ’n tes­ta­ment sterf, stel die mees­ter self ’n ek­se­ku­teur aan.

Die eer­ste stap in die be­red­de­ring van ’n be­stor­we boe­del is om die mees­ter in ken­nis te stel van die sterf­te. Die vol­gen­de do­ku­men­te moet in­ge­dien word met die aan­mel­ding van die boe­del: ) ’n dood­ser­ti­fi­kaat ) ’n in­ven­ta­ris; ) die oor­spronk­li­ke tes­ta­ment; ) die ek­se­ku­teur se aan­ne­mings­vorm; en ) be­wys van se­ker­heid­stel­ling (in­dien van toe­pas­sing).

Na­dat die mees­ter na die do­ku­men­te ge­kyk het, word ’n ek­se­ku­teurs­brief uit­ge­reik. By ont­vangs van dié brief kan die ek­se­ku­teur sy werk be­gin en be­heer neem oor die boe­del en ba­tes.

Die ek­se­ku­teur moet ’n ken­nis­ge­wing in die S­taats­koe­rant en in ’n plaas­li­ke koe­rant plaas om die de­bi­teu­re en kre­di­teu­re in ken­nis te stel van die be­red­de­ring van die boe­del. Die kre­di­teu­re het 30 dae ná die pla­sing van die ken­nis­ge­wings om die ek­se­ku­teur in te lig oor ei­se teen die boe­del.

Die ek­se­ku­teur moet sal­do­ser­ti­fi­ka­te en sal­do’s op uit­staan­de re­ke­nin­ge be­kom. Waar­da­sies van die boe­del­ba­tes as­ook waar­des van be­leg­gings, po­lis­se, en­so­voorts, moet ook be­kom word. ’n T­jek­re­ke­ning moet in die naam van die boe­del ge­o­pen word.

Die ek­se­ku­teur moet be­paal of daar ge­noeg kon­tant in die boe­del is om al die kre­di­teu­re te be­taal. Daar moet ook voor­sie­ning ge­maak word vir die be­ta­ling van be­las­tings aan die Suid-A­fri- kaan­se In­kom­ste­diens. As daar nie ge­noeg kon­tant in die boe­del is om die skul­de te delg nie, moet van die ba­tes ver­koop word. Roe­ren­de ba­tes word eer­ste ver­koop.

Die ek­se­ku­teur moet bin­ne ses maan­de ná die da­tum waar­op die ek­se­ku­teurs­brief uit­ge­reik is, ’n li­kwi­da­sie- en dis­tri­bu­sie­re­ke­ning (“L&D-re­ke­ning”) by die mees­ter in­dien of uit­stel vra. Dié re­ke­ning dui al­le ba­tes en las­te aan as­ook die ver­de­ling aan erf­ge­na­me in­ge­vol­ge die tes­ta­ment.

Die on­der­soek­be­amp­te by die mees­ter se kan­toor gaan die L&D-re­ke­ning na en maak se­ker daar is aan al die regs­ver­eis­tes vol­doen. Die on­der­soek­be­amp­te sal in­lig­ting of be­wy­se van die ek­se­ku­teur ver­soek in­dien no­dig.

Na­dat die mees­ter die L&D-re­ke­ning na­ge­sien en goed­ge­keur het, moet dit 21 dae ter in­sae lê by die mees­ters­kan­toor. Die ek­se­ku­teur moet ’n ken­nis­ge­wing in die S­taats­koe­rant en die plaas­li­ke koe­rant plaas wat al­le be­lang­heb­ben­des in ken­nis stel dat die re­ke­ning vir 21 dae ter in­sae sal lê. E­nig­een wat ’n be­lang het, kan in dié tyd by die mees­ter be­swaar maak teen e­ni­ge as­pek van die L&D-re­ke­ning.

As daar geen be­swa­re is nie, kan die ek­se­ku­teur die boe­del af­han­del. Die skuld­ei­sers word be­taal en die boe­del­ba­tes word oor­een­koms­tig die L&D-re­ke­ning on­der die be­voor­deel­des ver­deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.