Hul­le kan borg te­ken vir hul kind se ver­band of die min­der ris­kan­te op­sie is om geld aan die kind leen.

Beeld - - Huisgids -

lang­se ge­gra­du­eer­des so­veel nie. Dit be­te­ken nie dat ’n ei­en­dom nood­wen­dig bui­te hul be­reik is nie – ver­al nie met ’n bie­tjie hulp van hul ou­ers nie,” sê hy.

Hy sê ou­ers kan hul­le op twee ma­nie­re help. Hul­le kan borg te­ken vir hul kind se ver­band of die min­der ris­kan­te op­sie is om geld aan die kind leen.

Om borg te te­ken kan ’n baie gro­ter ver­band be­te­ken om­dat die ou­er se in­kom­ste ook in be­re­ke­ning ge­bring word. Dit gaan eg­ter met baie ri­si­ko’s ge­paard, wat nie i­de­aal is nie, sê hy.

As die hoë ri­si­ko jou nie ge­val nie, be­veel hy die min­der ris­kan­te op­sie aan.

“’n Ver­band is moont­lik die goed­koop­ste ma­nier van for­me­le fi­nan­sie­ring wat vir die mees­te men­se be­skik­baar is, maar dit be­te­ken nie dit is werk­lik goed­koop nie,” sê hy. “As ’n ou­er het jy toe­gang tot ka­pi­taal en om geld aan jou kind te leen teen ’n la­er ren­te­koers, kan groot­liks help om die be­leg­ging be­kos­tig­baar te maak.”

Raw­son il­lus­treer dit aan die hand van die vol­gen­de: “Met ’n 100%-ver­band teen 10,5%-ren­te is die paai­e­men­te op ’n huis van R1 mil­joen so­wat R9 983,80 per maand. As jou kind da­de­lik R500 000, wat hy by jou leen, in sy ver­band­re­ke­ning kan de­po­neer, daal die paai­e­ment tot R4 991,90 per maand. Uit die aard van die saak moet hy jou steeds te­rug­be­taal wat, teen ’n ren­te­koers van 5%, op ’n be­drag van R3 299,78 per maand te staan kom en vir die duur van ver­band­re­ke­ning saam met die ver­band­paai­e­ment sal loop.”

Die to­ta­le ge­kom­bi­neer­de paai­e­ment sal dus R8 291,68 per maand (R1 692,12 min­der) wees.

“Dit kan tot R400 000 ty­dens die le­nings­tyd­perk spaar.”

Om jou en jou kind te be­skerm, stel hy voor dat ’n leen­oor­een­koms op­ge­stel word wat jou in staat stel om die ei­en­dom oor te neem as jou kind erg ag­ter­stal­lig raak met die be­ta­lings.

“Dit gee jou die ge­leent­heid om die be­leg­ging in ’n nood­ge­val te red, eer­der as wat die bank daar­op be­slag lê. Dit kan ook ’n uit­ste­ken­de ma­nier wees om jou kind se erf­por­sie teen roe­ke­lo­se be­ste­ding te be­skerm.

“Om ’n huur­ei­en­dom in plaas van geld aan jou kind te be­maak en die ver­koop van die ei­en­dom Il­lus­tra­sie: ISTOCK vir ’n vas­ge­stel­de tyd­perk te be­perk, kan ’n i­de­a­le ma­nier wees om hul in­kom­ste aan te vul ter­wyl hul­le ter­self­der­tyd be­let word om die groot­ste deel van die ka­pi­taal te ver­kwis. Ek het baie ge­val­le ge­sien waar hier­die ti­pe in­kom­ste ’n roe­ke­lo­se be­guns­tig­de vei­lig deur ’n moei­li­ke tyd help toe groot be­drae kon­tant net sy on­ver­ant­woor­de­lik ge­drag ver­der sou aan­vuur,” sê hy.

“As ou­ers is ons werk om ons kin­ders se be­lan­ge so ver as moont­li­ke te be­skerm en hul­le te help om toe­gang te kry tot die mid­de­le en hulp­bron­ne om ’n be­staan uit te kerf. Wat­ter be­ter ma­nier om dit te doen as om te help met ’n vas­te be­leg­ging soos ei­en­dom?” meen Raw­son.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.