Ko­pers wil die­re saam­bring

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Met die groei­en­de vraag na deel­ti­te­leen­he­de kom die be­hoef­te aan troe­tel­dier­vrien­de­li­ke deel­ti­te­leen­he­de.

So sê S­han Hul­bert, ver­koop­be­stuur­der vir K­nig­ht Frank Re­si­den­ti­al SA, wat by­voeg dat daar ’n groei­en­de ten­dens is on­der men­se, dik­wels jong pro­fes­si­o­ne­le men­se en paar­tjies son­der kin­ders, om troe­tel­die­re te be­sit wat hul­le soos fa­mi­lie be­han­del.

Die ten­dens het die af­ge­lo­pe tyd tot ver­skeie hof­sa­ke aan­lei­ding ge­gee en het in een ge­val selfs in die ap­pèl­hof gaan draai, waar die ei­e­naars in­ge­lig is dat hul­le nie hul troe­tel­die­re by hul­le mag hou nie.

Hul­bert wys op die be­lang­rik­heid daar­van dat voor­ne­men­de ko­pers van deel­ti­te­leen­he­de hul­self ver­troud maak met die voor­ge­skre­we ge­drags­re­ëls van die be­trok­ke ske­ma voor­dat hul­le ’n fi­na­le be­sluit neem.

“Die re­de hier­voor is om­dat die regs­be­gin­sel ‘ca­veat emp­tor – laat die ko­per op sy hoe­de wees’ van toe­pas­sing is,” ver­dui­de­lik Hul­bert.

“Daar word van die ko­per ver­wag om ken­nis te dra van die re­ëls wat op die ske­ma van toe­pas­sing is.

“En wan­neer hy die koop­kon- trak on­der­te­ken, aan­vaar hy by im­pli­ka­sie die re­ëls en re­gu­la­sies.”

Som­mi­ge s­ke­mas se re­ëls ver­bied die aan­hou van troe­tel­die­re. An­der maak voor­sie­ning daar­voor dat die ei­e­naar of in­wo­ner van ’n een­heid net se­ke­re ti­pes troe­tel­die­re mag aan­hou, en sti­pu­leer dik­wels selfs die ti­pe en groot­te­be­per­kings wat toe­ge­laat sal word, met die ge­skre­we toe­stem­ming van die trus­tees.

“Trus­tees be­hoort re­de­lik te wees met hul voor­waar­des oor wat­ter ti­pe troe­tel­die­re toe­ge­laat sal word en wat­ter nie, want daar is baie ge­val­le waar die be­let van troe­tel­die­re tot groot on­ge­luk­kig­heid ge­lei het,” sê Hul­bert.

Sou dit ge­beur dat ’n ei­e­naar voel dat die trus­tees on­re­de­lik hul toe­stem­ming weer­hou, kan ’n

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.