II­si­is ‘‘ dood’’ Lank l­le­we tterrrreurr

Beeld - - Front Page - Men­se spat in al­le rig­tings ty­dens ’n aan­val van ko­a­li­sie­mag­te op Mo­soel. Die fo­to is ein­de ver­le­de jaar ge­neem.

In Mo­soel, die groot­ste Irak­se stad wat on­der be­heer van die ter­reur­be­we­ging Isla­mi­tie­se Staat (I­sis) was, word nog spo­ra­dies ge­weer­vuur ge­hoor. Maar eint­lik is die stryd ver­by; Mo­soel is deur die Irak­se stryd­krag­te her­o­wer.

Ver­der wes, in Si­rië, is I­sis se “hoof­stad”, Rak­ka, prak­ties heel­te­mal deur Koer­die­se veg­ters om­sin­gel. Met die in­ten­sie­we lug­steun van Na­vo-bom­wer­pers en ge­help deur mo­der­ne wa­pen­tuig wat hul­le van A­me­ri­ka ge­kry het, kan dit net ’n kwes­sie van tyd wees voor­dat Rak­ka ook val.

Daar is s­terk aan­dui­dings dat I­sis se lei­er, A­boe Ba­kr al-Bag­hda­di, in ’n lug­aan­val ge­sterf het. Maar A­me­ri­kaan­se mi­li­tê­re woord­voer­ders meen dit kan nie met se­ker­heid ge­sê word nie.

I­sis is in 2011 ge­stig deur men­se wat on­te­vre­de was met die ter­reur­be­we­ging Al-Ka­ï­da se stra­te­gie. Laas­ge­noem­de het ge- kon­sen­treer op ter­reur­aan­slae (dink maar aan 9/11) in die Wes­te, met die i­dee om Eu­ro­pa en A­me­ri­ka vir die Islam te on­der­werp.

Nee, het die on­te­vre­de­nes ge­re­de­neer, dit lê te ver in die toe­koms. Ons moet nóú ’n Isla­mi­tie­se heil­staat – ’n her­stel van die roem­ry­ke Mid­del­eeu­se ka­li­faat – stig en aan Mos­lems wê­reld­wyd wys hoe ’n pa­ra­dys lyk wat vol­gens Isla­mi­tie­se be­gin­sels en wet­ge­wing ge­re­geer word. Met so ’n goed funk­si­o­ne­ren­de staat kan die Wes­te veel be­ter aan­ge­pak word.

Dus het Bag­hda­di in 2014 die hui­di­ge ka­li­faat uit­ge­roep en blits­vin­nig ’n groot deel van Noord-Irak en Oos-Si­rië ver­o­wer.

Met o­lie­ver­ko­pe en wa­pen­aan­ko­pe in die sluik­han­del en be­las­tin­gin­vor­de­ring in die ge­bied on­der sy be­heer, het die ka­li­faat bin­ne ’n kort tyd al­le ken­mer­ke van ’n eg­te staat be­gin toon.

Bag­hda­di se eint­li­ke naam is I­bra­him A­wad I­bra­him al-Ba­dri. Hy het waar­skyn­lik die voor­naam A­boe Ba­kr ge­kies om­dat dit ook die voor­naam van die eer­ste ka­lief ná die pro­feet Mo­ham­med se dood was.

Die i­ro­nie is dat die op­een­vol­gen­de Mid­del­eeu­se ka­li­fa­te meest­al hoë, ver­draag­sa­me kul­tu­re was, aan­sien­lik be­skaaf­der as Eu­ro­pa in daar­die sta­di­um. Die bar­baar­se ver­ha­le van groot­skaal­se mar­te­ling, ont­hoof- dings en ver­krag­tings wat uit die I­sis-ka­li­faat na bui­te ge­sy­pel het, wys ’n staat wat in by­na el­ke denk­ba­re op­sig die an­ti­te­se van die Mid­del­eeu­se ka­li­fa­te was. Is I­sis nou klaar­praat? Bre­ër ge­sien, is die rug van die ek­stre­mis­tie­se Isla­mi­tie­se ter­ro­ris­tie­se aan­slag ge­breek?

Op kort ter­myn kan daar geen twy­fel wees dat die val van Mo­soel (en Rak­ka) ’n ha­mer­slag vir I­sis sal wees nie. Dit moet nood­wen­dig sy te­o­lo­gie­se en aard­se ge­sag aan­sien­lik aan­tas on­der die Mos­lems wat tot ek­stre­mis­me ge­neig is.

Lui­dens be­rig­te vlug hon­der­de veg­ters tans uit die oor­bly­wen­de I­sis-ge­bied in die ont­dek­king dat God dalk tog nie aan hul kant veg nie. Dié wat be­trap word, word dik­wels on­mid­del­lik ge­fu­sil­leer, maar die er­va­ring wys dat so iets nie men­se se lo­ja­li­teit ver­se­ker nie.

Hoe s­terk I­sis was, is on­dui­de-

Fo­to: REU­TERS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.