Twee voor­beel­de van uit­be­ta­lings

Beeld - - Sake -

Hier is twee voor­beel­de van hoe uit­be­ta­lings in die prak­tyk ge­han­teer is deur die trus­tees van af­tree­fond­se.

Voor­beeld 1: ’n ‘Mak­li­ke’ be­sluit

Me. A sterf son­der ’n ga­de of kin­ders. Sy was nog nooit ge­troud nie en al­bei haar ou­ers is oor­le­de. Sy het twee sus­ters, me. B en me. C, wat nie een fi­nan­si­eel af­hank­lik was van me. A ty­dens haar af­ster­we nie.

Me. A het lid­maat­skap van een af­tree­fonds. Aan­ge­sien sy nie fi­nan­si­ë­le af­hank­li­kes ge­had het ten ty­de van haar af­ster­we nie, sal die trus­tees die geld aan die naas­te fa­mi­lie uit­be­taal. Aan­ge­sien haar ou­ers al­bei oor­le­de is, sal die geld ge­lyk­op tus­sen die twee sus­ters ver­deel word.

Voor­beeld 2: Trus­tees van ver­skil­len­de af­tree­fond­se be­sluit re­de­lik ver­skil­lend oor wie die geld moet kry

Mnr. X was ten ty­de van sy dood met sy der­de vrou ge­troud. Hy het geen kin­ders by sy eer­ste of der­de vrou nie. Hy het drie kin­ders uit sy twee­de hu­we­lik: ’n min­der­ja­ ri­ge dog­ter van 10 jaar, ’n min­der­ja­ri­ge seun van 17 jaar en ’n meer­der­ja­ri­ge seun van 22 jaar.

In­ge­vol­ge die eg­skei­dings­be­vel het mnr. X on­der­houd be­taal aan sy twee­de ga­de (die ma van sy kin­ders) van R3 000 per maand vir die twee min­der­ja­ri­ge kin­ders.

Mnr. X se meer­der­ja­ri­ge seun ver­dien ’n k­lein sa­la­ris, bly by sy ma en hy het geen fi­nan­si­ë­le by­stand van sy pa ge­kry nie. Mnr. X se eer­ste vrou was fi­nan­si­eel on­af­hank­lik ten ty­de van sy af­ster­we, daar is geen on­der­houd aan haar toe­ge­ken in hul eg­skei­ding nie en sy is be­reid om haar te ont­trek as be­guns­tig­de van sy af­tree­geld (as die trus­tees be­sluit om haar in te sluit). Mnr. X het ten ty­de van sy dood weer be­gin stu­ deer. Sy hui­di­ge vrou was ge­volg­lik ty­de­lik die brood­win­ner van die huis­hou­ding, hoe­wel mnr. X nog in ’n k­lein ma­te by­ge­dra het tot die huis­hou­ding met ’n deel­tyd­se werk. Mnr. X het af­tree­geld ge­had by ses maat­skap­pye.

Die ta­bel toon hoe die trus­tees van die ver­skil­len­de maat­skap­pye, ge­nom­mer 1 tot 6, be­sluit het om die gel­de uit te be­taal.

Sien die mee­gaan­de ta­bel. Let op hoe ver­skil­lend hul­le die geld uit­be­taal het. Van die to­ta­le R970 000 het mnr. X se hui­di­ge ga­de in to­taal 29% ont­vang, die min­der­ja­ri­ge kind van 10 jaar 38%, die min­der­ja­ri­ge kind van 17 jaar 29% en die meer­der­ja­ri­ge kind wat werk, slegs 3%.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.