9 pie­ke in 9 pro­vin­sies in nu­we tyd

Beeld - - Front Page -

Vier k­lim­mers van wê­reld­ge­hal­te het gis­ter die Suid-A­fri­kaan­se re­kord om die bo­punt van ne­ge pie­ke in ne­ge pro­vin­sies te oor­win met 2 uur en 38 mi­nu­te ver­plet­ter.

Dit was on­danks die feit dat die eks­pe­di­sie­lei­er, Ti­an Lie­ben­berg, ’n pyn­lik ver­draai­de knie moes oor­kom en die k­lim­mers op die eer­ste t­wee dae van hul eks­pe­di­sie net ses uur se slaap ge­had het.

’n Ys­wind van 100 km/h op die berg K­wa­du­ma het hul re­kord­po­ging boon­op be­dreig.

Lie­ben­berg, as­ook t­wee k­lim­mers wat E­ve­rest oor­win het, Se­an Dis­ney en A­lex Har­ris, en A­dri­an Saf­fy het die re­kord van 4 dae, 18 uur en 38 mi­nu­te met ge­mak oor­tref.

Die re­kord is nou ’n ver­stom­men­de 4 dae, 15 uur en 59 mi­nu­te.

Hul­le moes die kruin van Se­we­weeks­poort gis­ter teen 18:00 be­reik het om op die re­kord te ver­be­ter, maar het dit vroe­ër die mid­dag ge­haal.

Lie­ben­berg het sy drie vrien­de op­ge­roep as deel van sy Vry­wil­li­gers24-i­ni­si­a­tief.

Die doel van die re­kord­po­ging, be­kend as #Co­deC­lim­ber, is om R100 000 op die o­pen­ba­re plat­form Backa­bud­dy in te sa­mel. Daar­mee wil Lie­ben­berghul­le ko­de­rings­pro­gram­me koop van die or­ga­ni­sa­sie Change the Wor­ld Trust, wat 350 leer­lin­ge ver­der gaan op­lei in IT-ont­wik­ke­ling deur ko­de­ring.

Die lang­ter­myn­doel­wit is om die ko­de­rings­vaar­dig­he­de aan 300 000 leer­lin­ge te bied en 500 sko­le teen 2020 só met die gel­de­li­ke steun van die pu­bliek op Backa­bud­dy te ver­ryk.

Ko­de­ring is ’n stel in­struk­sies wat ge­skryf word in ’n taal wat re­ke­naars ver­staan.

Wan­neer ie­mand leer ko­deer, leer hul­le ’n nu­we taal wat spe­si­fiek met re­ke­naars kom­mu­ni­keer, ver­dui­de­lik Lie­ben­berg.

“Een van die groot din­ge in die me­di­a­be­dryf is dat men­se weg­be­weeg van koe­ran­te en tyd­skrif­te en dat al­les di­gi­taal raak. Dit raak dus be­lang­ri­ker om men­se te help om die di­gi­ta­le me­dia baas te raak,” sê Lie­ben­berg.

Die pie­ke wat die vier die af­ge­lo­pe week oor­win het, is Yster­kroon (Lim­po­po, 2 126 m), Die Berg (M­pu­ma­lan­ga, 2 331 m), Nooit­ge­dacht (Noord­wes, 1 806 m), To­ring­kop (Gau­teng, 1 913 m), Na­ma­ha­di (Vry­staat, 3 275 m), Ma­f­a­di (K­waZu­lu-Na­tal, 3 451 m), K­wa­du­ma (Oos-Kaap, 3 019 m), Murch Point (Noord-Kaap, 2 156 m) en Se­we­weeks­poort (Wes-Kaap, 2 325 m).

Die groep het van Maan­dag tot Woens­dag skaars ses uur se slaap ge­had.

Om din­ge te ver­er­ger, is Lie­ben­berg se lin­ker­knie erg ver­draai op Ma­f­a­di en na­dat die dok­ter hom me­di­sy­ne ge­gee het, het die vier k­lim­mers be­sef hul­le is 3 uur en 5 mi­nu­te ag­ter die re­kord.

Dit was on­ge­loof­lik koud op K­wa­du­ma en ’n ys­wind van 100 km/h het hul klim be­moei­lik.

Hul­le moes by t­wee ge­leent­he­de dek­king op­slaan om nie om­ge­waai te word nie, maar het des­on­danks vin­ni­ger be­weeg en die re­kord be­gin in­haal.

“Ek het pil­le vir my knie soos S­mar­ties ver­or­ber,” sê Lie­ben­berg.

Teen Murch Point op het die groep ver­snel en daar­na was hul­le 3 uur en 7 mi­nu­te voor die re­kord.

Die eks­pe­di­sie het Dins­dag be­gin en is gis­ter af­ge­han­del.

Die mik­punt om die bo­punt van Se­we­weeks­poort in die Wes-Kaap voor 18:00 te be­reik, is ver­mag 2 uur en 38 mi­nu­te voor die af­sny­tyd. So­doen­de het hul­le ge­skie­de­nis ge­maak.

Jonathan No­vot­ny, stig­ter van die Change the Wor­ld Trust, wat die ko­de­rings­pro­gram­me ont­wik­kel, sê sy i­dee is om R100 000 in te sa­mel om die ko­de­ring aan 350 leer­lin­ge be­kend te stel.

Men­se wat gel­de­li­ke steun vir die pro­jek wil be­wil­lig, kan ’n sken­king op backa­bud­dy.co. za doen.

Fo­to: AD­VEN­TU­RE DYNAMICS IN­TER­NA­TI­O­NAL

Se­an Dis­ney (in die mid­del van die fo­to) vroe­ër op E­ve­rest.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.