ANC­swaar­ge­wig­te in Wes­Kaap ont­plooi

Beeld - - Nuus - P­hil­da Es­sop

Die ANC het gis­ter al met voor­be­rei­dings be­gin om in die 2019-ver­kie­sing weer die be­heer in die Wes-Kaap te kry en sy tak­ke te ver­nu­we, maar daar is te­kens van ver­deeld­heid in par­ty­ge­le­de­re.

P­res. Ja­cob Zu­ma en an­der ANC-swaar­ge­wig­te is oor die ses stre­ke van die pro­vin­sie heen ont­plooi as deel van die na­si­o­na­le werk­ko­mi­tee se plan om die tak­ke “or­ga­ni­sa­to­ries te her­ont­werp en te her­nu­we”.

Zu­ma is na Ga­tes­vil­le, Athlo­ne, in die Kaap­se me­tro­pool ge­stuur waar hy met af­ge­vaar­dig­des van die Dul­lah O­mar-streek se tak­ke ge­praat het.

So­wat t­wee we­ke ge­le­de het kra­ke hier aan die lig ge­kom toe die lei­ers­korps van die ANC-streek, die groot­ste in die Wes-Kaap, skie­lik deur die par­ty se pro­vin­si­a­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee (PUK) ont­bind is.

Zu­ma se ver­ga­de­ring het 11:00 be­gin en was ge­ske­du­leer om eers teen 17:00 af­ge­han­del te wees.

Adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa het die streeklei­ers­korps van die O­ver­berg in Ca­le­don be­soek; G­we­de Man­tas­he, ANC-hoof­se­kre­ta­ris, was in Beau­fort-Wes; en Ba­le­ka M­be­te, ANC-voor­sit­ter, het tak­ke in Wor­ces­ter be­soek.

Jes­sie Du­ar­te, die ANC se ad­junk­hoof­se­kre­ta­ris, sou tak­ke in die Suid-Kaap te woord staan en dr. Z­we­li Mk­hi­ze was Wes­kus toe.

Zi­zi Kod­wa, ANC-woord­voer­der, het by na­vraag ge­sê die top­lei­ers­korps is in die pro­vin­sie se stre­ke ont­plooi om die “grond­vlak” ge­reed te kry vir die 2019-ver­kie­sing. Dit is deel van ’n na­si­o­na­le plan en die Wes-Kaap is eer­ste aan die beurt.

“Ons keer pas te­rug van ’n baie suk­ses­vol­le na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie af en dit is nood­saak­lik dat ons die ANC-struk­tu­re voor­be­rei.

“Dit is deel van ’n na­si­o­na­le plan vir die her­nu­wing van die ANC en ná die Wes-Kaap sal die an­der pro­vin­sies aan die beurt kom.

“Die ANC wil die Wes-Kaap – die e­nig­ste pro­vin­sie waar­oor hy nie be­heer het nie – te­rug­wen. Daar­om is dit baie be­lang­rik om hier te wees,” het Kod­wa ge­sê.

“Ons wil weer sterk tak­ke bou. Dit is nie as­of daar geen or­ga­ni­sa­sie in die pro­vin­sie is nie, maar die par­ty staan voor ’n uit­da- ging oor een­heid.

Hy was nie juis spraak­saam oor die in­ter­ne stru­we­ling wat dui­de­lik ge­word het ná die ont­bin­ding van die Dul­lah O­mar-streek se lei­ers­korps nie.

Op die vraag of dié kwes­sie ook op die sa­ke­lys vir be­spre­king is, het Kod­wa ge­sê “dit sal deel wees van die gro­ter be­spre­king oor die stand van die or­ga­ni­sa­sie”.

Fai­ez Ja­cobs, pro­vin­si­a­le se­kre­ta­ris, het t­wee we­ke ge­le­de aan­ge­kon­dig dat die PUK die streek se lei­ers­korps ont­bind het.

Die streek het ná die aan­kon­di­ging op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­vra dat die PUK ook ont­bind word.

Ja­cobs het Vry­dag ont­ken dat die PUK ont­bind is.

Die PUK en die ANC-lei­ers is blyk­baar van plan om van­dag te ver­ga­der.

Fo­to: LE­ON SADIKI

P­res. Ja­cob Zu­ma

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.