Goeie be­trek­kin­ge met A­me­ri­ka in Eu­ro­pa se be­lang

Beeld - - Kommentaar -

P­res. Em­ma­nu­el Ma­cron se ont­vangs van p­res. Do­nald Trump as e­re­gas by die vie­ring Vry­dag van die Fran­se na­si­o­na­le dag be­ves­tig ’n ou waar­heid: Sta­te het geen per­ma­nen­te vrien­de nie, maar wel per­ma­nen­te be­lan­ge.

Se­dert Trump se ver­kie­sing het ’n pro­ses van ver­vreem­ding tus­sen A­me­ri­ka en Eu­ro­pa ’n stroom­ver­snel­ling bin­ne­ge­gaan – iets wat eint­lik al met die ein­de van die Koue Oor­log be­gin het.

Trump het by­voor­beeld die Duit­se bond­skan­se­lier, An­ge­la Mer­kel, met haar be­soek vroe­ër van­jaar aan Washing­ton be­hoor­lik on­be­skof in die o­pen­baar be­han­del.

Hy het ook nie sy min­ag­ting vir die Eu­ro­pe­se U­nie (EU) on­der die stoe­le of ban­ke weg­ge­steek nie. Om­ge­keerd sien ver­re­weg die mees­te Eu­ro­peers – reg of ver­keerd – op Trump as ’n plat­vloer­se boe­lie neer.

Die vraag is hoe staats- en re­ge­rings­hoof­de weers­kant van die At­lan­tie­se O­se­aan hier­mee moet om­gaan. Selfs al i­so­leer Trump A­me­ri­ka deur sy eie da­de steeds meer van die res van die wê­reld, bly goeie be­trek­kin­ge im­mers in al­mal se be­lang.

Ma­cron tree slim op wat dít be­tref. Eers het hy sy ge­loof­waar­dig­heid in sy eie land ge­ves­tig deur in die o­pen­baar te wys dat hy hom nie deur Trump laat rond­stamp nie – iets wat sy eie men­se toe­ge­juig het. Nou het hy met dié uit­no­di­ging Trump die hand ge­reik.

Sy uit­ge­spro­ke doel was om Trump ge­du­ren­de sy be­soek aan Pa­rys te oor­reed om nie A­me­ri­ka, soos be­plan word, aan die Pa­rys-kli­maat­oor­een­koms te ont­trek nie.

Dit is dalk on­re­a­lis­ties, maar Trump is so ’n on­voor­spel­ba­re po­li­ti­kus dat Ma­cron dalk net suk­ses­vol kan wees.

Selfs al slaag Ma­cron nie, is daar ’n an­der voor­deel vir hom. Hier­mee ver­hoog hy sy eie – en Frank­ryk se – in­ter­na­si­o­na­le aan­sien.

Hy ves­tig hom­self as die een EU-land wat as ’n ska­kel met A­me­ri­ka kan dien. Só kan Frank­ryk ook die plek in­neem van B­rit­tan­je met dié land se “spe­si­a­le ver­hou­ding” met A­me­ri­ka.

As Ma­cron selfs maar ge­deel­te­lik tot Trump kan deur­dring, sal dit al die moei­te werd wees. A­me­ri­ka is vir Eu­ro­pa een­vou­dig veels te be­lang­rik om af te skryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.