Ver­brui­kers­fo­rum

Beeld - - Tot u Diens -

Wil­lie A­den­dorff het pro­ble­me met die ver­len­ging van sy Mer­ce­des-Benz se diens­plan on­der­vind.

“Ek het on­langs by Mer­ce­des-Benz na­vraag ge­doen oor die ver­len­ging van my voer­tuig se diens­plan. Ek het ’n kwo­ta­sie by hul­le ge­kry en die ver­se­ke­ring ge­kry ek het nog ’n maand om te be­sluit of ek dit wil aan­vaar.

“Om­trent ’n week voor die sper­da­tum van die kwo­ta­sie het ek Mer­ce­des-Benz ge­kon­tak om ’n af­spraak met hul­le te maak om die ver­len­ging te fi­na­li­seer.

“Ek moes toe hoor dat Mer­ce­des-Benz in­tus­sen al­le ver­len­gings van diens­plan­ne af­ge­skaf het. Dis nie vir my aan­vaar­baar nie en ek ver­wag dat hul­le die ver­len­ging op die kwo­ta­sie aan my sal toe­staan.”

Tot u Diens het Mer­ce­des-Benz oor A­den­dorff se klag­te ge­pols. Hul­le het A­den­dorff se spe­si­fie­ke si­tu­a­sie in ag ge­neem en be­sluit om wel die ver­len­ging teen die ge­kwo­teer­de prys aan hom toe te staan. Di­na T­re­doux het vir ons ge­skryf oor ’n blou­tjie wat sy met Sag­te­bal Suid-A­fri­ka ge­loop het.

“Ek het on­langs op ver­soek ’n aan­tal e­tes aan Sag­te­bal Suid-A­fri­ka ver­skaf. Ek is eg­ter tot op da­tum nog nie hier­voor be­taal nie. Ver­skeie ver­soe­ke om die be­ta­ling by hul­le te kry het op be­lof­tes uit­ge­loop wat hul­le nie na­ge­kom het nie. Dis al drie maan­de la­ter en ek is be­sig om ge­duld met Sag­te­bal Suid-A­fri­ka te ver­loor.”

Ons het Sag­te­bal Suid-A­fri­ka vir kom­men­taar ge­vra. Hul­le sê hul te­sou­rier is ver­ant­woor­de­lik vir be­ta­lings en was on­ge­luk on­be­wus van die be­ta­ling wat aan T­re­doux ge­maak moes word. ’n Be­ta­ling is nou aan haar ge­maak. Sag­te­bal Suid-A­fri­ka sê voorts hul­le sal ’n in­ter­ne on­der­soek doen om te be­paal hoe­kom T­re­doux nie al vroe­ër be­taal is nie. voer­tuig te­rug te gee.

“Rig­ht Cars het my drie maan­de na­dat ek die kar by hul­le ge­koop het R25 000 min­der as wat ek daar­voor be­taal het, aan­ge­bied. Dit was nie vir my aan­vaar­baar nie aan­ge­sien dit hul­le was wat uit die staan­spoor die fout ge­maak het.

“Die be­stuur­der by Rig­ht Cars het ge­sê sy han­de is af­ge­kap tot­dat die ei­e­naar van die be­sig­heid ’n be­sluit neem, maar dat my kan­se om al my geld te­rug te kry om­trent nul is.

“Ek wag nog om van hul­le te hoor. Ek is eg­ter glad nie ge­luk­kig met die stand van sa­ke nie. Ek kan nie eens die voer­tuig wet­tig be­stuur nie aan­ge­sien die do­ku­men­ta­sie nie met die kar se VIN-nom­mer oor­een­stem nie. ”

Ons het Rig­ht Cars se aan­dag op S­cha­fer se klag­te ge­fo­kus. Hul­le het in­tus­sen ’n aan­bod aan haar ge­maak wat sy aan­vaar het. kon dit nie ge­bruik nie. My seun se ver­moe­de was dat dit ’n voor­af­be­taal­de mo­dem was en dat ek eers geld daar­op sal moet laai. Ek het dit eers daar ge­laat. ’n Paar maan­de la­ter het ek ge­sien daar is ’n ek­stra af­trek­king vir Vo­da­com op my bank­re­ke­ning.

“Ek het hier­oor na­vraag ge­doen en vol­gens Vo­da­com het ek ’n twee­jaar­kon­trak met hul­le aan­ge­gaan. Ek het hul­le ge­vra vir die band­op­na­me van die ge­sprek met die kon­sul­tant om te be­ves­tig wat pre­sies ge­sê was. Maar ek sou dit by Vo­da­wor­ld in Mid­rand moes doen. Ek bly eg­ter in Van­der­bijl­park.

“’n Ruk­kie la­ter moes ek P­re­to­ria toe gaan vir ’n ge­leent­heid en het toe by Vo­da­wor­ld ge­stop. Daar het hul­le ge­sê dit sal nie no­dig wees om na die op­na­mes te luis­ter nie, hul­le sal ’n plan maak.

“T­wee we­ke la­ter het ek nog nie weer van Vo­da­com ge­hoor nie en ek het weer op­ge­volg. Ek kon by hier­die ge­leent­heid nie veel meer uit­vind nie.

“Ek het la­ter be­sluit om vir Vo­da­com e-pos oor die si­tu­a­sie te stuur. Hul­le het laat weet my e-pos is ont­vang. Ver­der het die saak nog nie ge­vor­der nie.”

Tot u Diens het Vo­da­com ge­vra om on­der­soek in te stel. Hul­le het met haar kon­tak ge­maak en ’n op­los­sing is vir haar klag­te ge­vind. Sy het on­der­neem om haar bank­re­ke­ning dop te hou en ons te laat weet as daar weer af­trek­kings vir die be­trok­ke kon­trak van haar re­ke­ning ge­maak word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.