Wen­ke wat werk

Beeld - - Tot u Diens -

Se­dert die Ver­brui­kers­wet in 2011 in wer­king ge­tree het, is die vraag of die “voet­stoots”klou­su­le op kon­trak­te nog van toe­pas­sing is. Wan­neer ’n mens iets aan­koop, is daar ’n ge­ïm­pli­seer­de waar­borg dat die ar­ti­kel son­der ge­bre­ke ver­koop word. Hier­die waar­borg kon tra­di­si­o­neel met ’n voet­stoots­klou­su­le om­seil word. Wan­neer iets voet­stoots ver­koop word, aan­vaar die ko­per die ar­ti­kel met ge­bre­ke en al. Vol­gens die Ver­brui­kers­wet het die ko­per die reg op die aan­koop van ’n pro­duk wat re­de­lik ge­skik vir die be­oog­de aan­wen­ding is, wat van goeie ge­hal­te is, wat in wer­ken­de toe­stand is en son­der ge­bre­ke is. Die voet­stoots­klou­su­le kan steeds in ’n kon­trak ge­bruik word, maar as die ver­ko­per die ar­ti­kel ver­koop en van ’n pro­bleem daar­mee weet wat hy nie aan die ko­per be­kend maak nie, sal die ko­per die reg hê om ver­goe­ding hier­voor te eis. Die ver­ko­per kan eg­ter voor­af die ko­per van ge­bre­ke met die ar­ti­kel in­lig en op die ver­koop­kon­trak daar­voor laat te­ken. In so ’n ge­val sal die ko­per nie la­ter vir die ge­bre­ke waar­voor hy ge­te­ken het, kan eis nie. Met an­der woor­de, hy koop die ar­ti­kel voet­stoots wat be­tref die ge­bre­ke waar­voor hy ge­te­ken het. Soos toe­pas­li­ke ge­val­le deur die reg­stel­sel in Suid­A­fri­ka aan­ge­hoor word, kan die voet­stoots­klou­su­le met­ter­tyd dalk sneu­wel. Soos din­ge tans staan, moet ver­ko­pers nog vir hul eie be­sker­ming ge­bre­ke met die ar­ti­kel wat hul­le ver­koop aan die ko­per be­kend maak, al ver­koop hul­le dit voet­stoots.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.