Hofuit­spraak ‘het min in­vloed op le­de’

RMS ver­dui­de­lik wat ver­an­der en wat die­self­de bly

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die RMS wil dit be­klem­toon dat ... die be­slis­sing nie die reg van le­de om toe­gang tot hier­die geld te ver­kry raak nie, be­hal­we in die ge­val van ’n li­kwi­da­sie.

Daar is géén ver­an­de­ring aan me­die­se­fond­s­le­de se reg op die geld in hul me­die­se spaarrekeninge nie, be­hal­we as die me­die­se fonds ge­li­kwi­deer word.

Hul­le is wel nié meer ge­reg­tig op ren­te op hier­die geld nie.

Die Raad op Me­die­se S­ke­mas (RMS) het ge­re­a­geer ná tal­le ver­soe­ke van die pu­bliek om die im­pli­ka­sies te ver­dui­de­lik van ’n uit­spraak van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof.

Dié hof het be­gin Ju­nie be­slis oor die re­ke­ning­kun­di­ge han­te­ring van me­die­se­fond­s­le­de se me­die­se spaarrekeninge.

Die RMS sê in ’n ver­kla­ring die uit­spraak raak die re­ke­ning­kun­di­ge han­te­ring van le­de se per­soon­li­ke spaarrekeninge krag­tens art. 35 van die Wet op Me­die­se S­ke­mas. Die uit­spraak geld nie te­rug­wer­kend nie.

Vol­gens die RMS is die be­pa­lings en re­gu­la­sies van die Wet op Me­die­se S­ke­mas oor me­die­se spaarrekeninge on­aan­ge­raak deur die uit­spraak.

“Dus, as ’n lid die me­die­se fonds ver­laat, sal die geld in die spaar­re­ke­ning die lid volg.

“Die RMS wil dit be­klem­toon dat ter­wyl die uit­spraak ’n be­dui­den­de in­vloed het op die re­ken­kun­di­ge han­te­ring van per­soon­li­ke me­die­se spaarrekeninge, het die be­slis­sing nie die reg van le­de om toe­gang tot hier­die geld te ver­kry ge­raak nie, be­hal­we in die ge­val van ’n li­kwi­da­sie.”

Art. 30 van die wet geld steeds. Dit laat me­die­se fond­se toe om on­der­he­wig aan re­gu­la­sie 10 per­soon­li­ke me­die­se spaarrekeninge te be­dryf.

“Le­de word net ge­raak as ’n me­die­se fonds ge­li­kwi­deer word. In so ’n ge­val gaan hul spaar­geld saam met die an­der ba­tes van die fonds on­der die kre­di­teu­re ver­deel word.”

Nog ’n be­lang­ri­ke ver­an­de­ring is dat daar nie meer van s­ke­mas ver­eis word om ren­te op hier­die re­ke­nin­ge te laat op­hoop nie “wat be­te­ken le­de gaan nie meer ge­reg­tig wees op die be­leg­gings­in­kom­ste daar­van nie”.

Re­gu­la­sie 10 be­paal dat:

) Die kre­diet in ’n spaar­re­ke­ning oor­ge­dra kan word na ’n an­der me­die­se fonds of ’n an­der op­sie met ’n spaar­re­ke­ning wan­neer ’n lid van fonds of van op­sie ver­an­der. ) Die kre­diet in kon­tant ge­neem kan word wan­neer die lid sy lid­maat­skap be­ëin­dig of na ’n op­sie skuif wat nie ’n spaar­re­ke­ning het nie. ) Die geld in die spaar­re­ke­ning nie ge­bruik mag word om vir voor­ge­skre­we mi­ni­mum voor­de­le op te dok nie.

Die in­vloed van die uit­spraak op die RMS:

) Van 6 Ju­nie van­jaar af hoef me­die­se fond­se nie meer te vol­doen aan die ver­eis­tes vol­gens t­wee om­send­brie­we – om­send­brief 38 van 2011 en om­send­brief 5 van 2012 – oor die re­ke­ning­kun­di­ge han­te­ring van me­die­se­fond­s­le­de se me­die­se spaarrekeninge nie. ) Die RMS sal die t­wee om­send­brie­we wy­sig om die re­le­van­te de­le daar­van op te hef. ) ’n Om­send­brief met meer be­son­der­he­de sal nog deur die RMS uit­ge­reik word.

Die in­vloed van die uit­spraak op me­die­se fond­se en ad­mi­nis­tra­teurs:

) Die spaar­geld in per­soon­li­ke spaarrekeninge hoef nie meer a­part in die jaar­sta­te aan­ge­dui te word nie. Dit moet as ’n ba­te van die fonds aan­ge­dui word in die jaar­sta­te. ) Die uit­spraak be­ïn­vloed nie die be­re­ke­ning van die sol­ven­sie­vlak­ke van me­die­se fond­se nie. ) Voor­heen moes die geld uit­ge­sluit word van die rig­ly­ne van aan­hang­sel B van die Wet op Me­die­se S­ke­mas vir die be­leg­ging van op­ge­hoop­te geld, om­dat dit a­part be­lê moes word. Dit is nie meer no­dig nie. ) Me­die­se fond­se kan nou die ren­te wat op die per­soon­li­ke spaarrekeninge ver­dien word, te­rug­hou. ) Me­die­se fond­se wat hul re­ëls wil ver­an­der, moet dit in Ok­to­ber doen op die jaar­lik­se voor­leg­ging van re­ëls aan die RMS so­dat dit in Ja­nu­a­rie 2018 ver­an­der kan word. ) Die ver­ja­rings­wet sal van toe­pas­sing wees op le­de se on­op­geeis­te spaar­geld. As die ei­se ver­jaar, kan die be­drae te­rug­ge­skryf word aan die ske­ma.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.