Ak­tie­wer be­stuur nié die ant­woord – ver­e­del por­te­feul­je liefs

Beeld - - Sake - Nuus­brief T­heo Vor­ster

Die JSE se in­deks van al­le aan­de­le (Al­si) is dié week op pre­sies die­self­de vlak as wat dit drie jaar ge­le­de was.

In Ju­lie 2015 het die Al­si deur die vlak van 50 000 pun­te ge­breek en dit ver­han­del van­dag steeds op tus­sen 50 000 en so 52 500.

Oor die­self­de drie jaar het die in­fla­sie­mon­ster by­na 17% van jou geld se koop­krag op­ge­vreet.

Teen dié ag­ter­grond be­te­ken dit een­vou­dig dat die mees­te van ons se pen­si­oen, be­leg­gings en po­lis­se die af­ge­lo­pe drie jaar nie met in­fla­sie kon tred hou het nie. Die prent­jie lyk ’n bie­tjie be­ter as jy jou di­vi­den­de her­be­lê het, maar in­fla­sie het nog­tans die bo­toon ge­voer!

On­ge­luk­kig sien ek dees­dae ook al hoe meer be­leg­gers wat van hul ad­vi­seurs en por­te­feul­je­be­stuur­ders ver­wag om ak­tie­wer en kre­a­tie­wer te werk te gaan in die stre­we na be­ter op­brengs­te. Dis se­ker­lik die heel ver­keerd­ste ding wat be­leg­gers of hul ad­vi­seurs nou kan doen: Van al die op­sies wat ’n be­leg­ger kan oor­weeg, is ak­tie­wer be­stuur se­ker­lik die heel swak­ste.

So ’n de­ka­de of wat ge­le­de (toe mark­te lek­ker ge­loop het en dit moei­lik was om te on­der­skei tus­sen ge­luk en kun­dig­heid) stap ’n ou met ’n paar splin­ter­nu­we blink skoe­ne en ’n vars R1 mil­joen-mee­val­ler in my kan­toor in. Sy op­drag aan my? Be- stuur die geld ak­tief, gaan soek ge­leent­he­de en gryp dit aan . . . “Laat hier­die geld lek­ker hard vir my werk.”

Hy sê ewe ek hoef hom nie eens te ken in my be­slui­te nie, ek moet net oop loop!

Vir ’n jong aan­de­le­ma­ke­laar klink dit mos na ’n lek­ker uit­da­ging, om nie eens te praat van die vet ma­ke­laars­loon wat ek op el­ke tran­sak­sie sou ver­dien nie.

Die po­ten­si­ë­le kli­ënt was so e­ner­giek dat hy som­mer die pa­pie­re voor die voet ge­te­ken het. Dit is toe dat ek be­sef ons is nie op die­self­de blad­sy nie.

My een­vou­di­ge vraag aan hom was wan­neer ek hom wél moes bel. “Is dit reg as ek jou bel as daar van die R1 mil­joen net R500 000 oor is?”

Die skok op die man se ge­sig was dui­de­lik – dié ou het geen i­dee van die ri­si­ko’s ver­bon­de aan ak­tie­we ver­han­de­ling en die be­we­gings in fi­nan­si­ë­le mark­te ge­had nie. Hy het een­vou­dig ge­meen hoe ak­tie­wer jy te­ke­re gaan, hoe meer geld maak jy.

Proff. Brad Bar­ber en Ter­ran­ce O­de­an van die U­ni­ver­si­teit van Ka­li­for­nië se Ber­ke­ley­kam­pus het in die laat 1990’s ’n stu­die ge­doen waar­in hul­le oor ’n tyd­perk van se­we jaar meer as 60 000 pri­va­te be­leg­gings­re­ke­nin­ge in die VSA ont­leed het. Hul be­vin­ding was een­vou­dig: Ver­han­de­ling is sleg vir jou wel­vaart (“Tra­ding is bad for your we­alth”).

Se­dert­dien het hul­le die stu­die ge­reeld by­ge­werk en ook uit­ge­brei na ver­skeie lan­de in Eu­ro­pa en in die Oos­te. Die ant­woord bly pre­sies die­self­de: Hoe ak­tie­wer jy jou por­te­feul­je be­stuur, hoe vrot­ter doen jy!

Die op­sies in ’n mark wat sy­waarts be­weeg, is nie om ak­tie­wer te pro­beer rond­spring nie. Dis ook nie om jou ad­vi­seur aan te moe­dig om “kre­a­tief” te pro­beer raak met be­leg­gings en fonds­keu­ses nie.

Jy moet eer­der daar­op fo­kus om jou por­te­feul­je en jou be­leg­gings te ver­e­del: Maak se­ker jy is ge­mak­lik met die sa­me­stel­ling van die ba­te­klas­se in jou be­leg­gings­por­te­feul­je (on­der meer die ba­lans tus­sen groei- en in­kom­ste­ba­tes, tus­sen jou bin­ne­land­se en bui­te­land­se bloot­stel­ling, tus­sen lang­ter­myn- en kort­ter­myn­ba­tes, en­so­voorts).

Be­stee ook tyd daar­aan om jou kos­te­struk­tuur te ver­staan en pre­sies te weet waar­voor jy be­taal.

Die be­lang­rik­ste is dan om te fo­kus op jou fi­nan­si­ë­le plan so­dat jy jou lang­ter­myn­doel­wit­te kan be­reik. ) T­heo Vor­ster, ’n be­ken­de spre­ker oor e­ko­no­mie­se aan­ge­leent­he­de en be­leg­gings, is van 19 tot 21 Ju­lie op die Vry­staat Kuns­te­fees op die ver­hoog. Sluit om 15:00 el­ke mid­dag in die Me­dia24­fees­ka­fee by ons aan vir ’n glas gra­tis wyn en ’n ge­sprek oor be­leg­gings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.