E­s­kom ont­ken dat hy net ge­noeg geld het vir 3 maan­de

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

E­s­kom ont­ken dat hy op die rand van ban­krot­skap hui­wer.

Die staats­on­der­ne­ming ont­ken ’n be­rig in Sun­day Ti­mes wat be­weer dat hy net ge­noeg kon­tant vir die vol­gen­de drie maan­de het.

In ’n ver­kla­ring wat Son­dag uit­ge­reik is, sê E­s­kom om­dat sy re­sul­ta­te Woens­dag uit­ge­reik word, is hy nie by mag­te om vol­le­dig op die be­we­rings te re­a­geer nie. Hy ont­ken eg­ter dat hy ’n “kon­tant­kri­sis” het.

Die fi­nan­si­ë­le sta­te het aan Sun­day Ti­mes uit­ge­lek en toon glo dat E­s­kom net R20 mil­jard kon­tant het en nie in No­vem­ber sa­la­ris­se sal kan be­taal son­der ’n red­dings­boei van die staat nie.

E­s­kom sou die af­ge­lo­pe Dins­dag sy re­sul­ta­te vir die boek­jaar tot ein­de Maart uit­reik, maar dit is toe Maan­dag­aand op die nip­per­tjie uit­ge­stel, na ver­neem word om­dat die ou­di­teu­re pro- ble­me daar­mee op­ge­tel het.

Vol­gens Sun­day Ti­mes is die uit­rei­king op­ge­skort om­dat E­s­kom in­ge­vol­ge die voor­waar­des van ’n le­ning deur die Ont­wik­ke­lings­bank van Sui­der-A­fri­ka ’n skoon ou­dit moes kry. Son­der ’n skoon ou­dit moet E­s­kom glo R15 mil­jard aan dié bank te­rug­be­taal.

E­s­kom sê nou sy ek­ster­ne ou­di­teu­re “het be­ves­tig dat E­s­kom ’n lo­pen­de saak is, en daar­om sien die maat­skap­py die be­rig­te as on­ak­ku­raat en mis­lei­dend”.

“Dis be­lang­rik om te her­haal dat E­s­kom nie li­ki­di­teits­uit­da­gings trot­seer nie, en dat die maat­skap­py vol ver­troue is dat hy ge­noeg li­ki­di­teit sal kan hand­haaf om sy be­dry­wig­he­de te on­der­steun.”

E­s­kom het on­langs aan­ge­kon­dig dat hy meer as R19,6 mil­jard van die C­hi­ne­se Ont­wik­ke­lings­bank gaan leen om die nu­we Me­du­pi-krag­sta­sie te vol­tooi.

E­s­kom het tans R300 mil­jard se skuld en A­noj Singh, fi­nan­si- ële hoof, het on­langs ge­sê dit gaan waar­skyn­lik tot R500 mil­jard styg voor­dat dit af­plat. Die nuts­maat­skap­py wil van­jaar nog tus­sen $1 mil­jard en $1,5 mil­jard leen deur ef­fek­te uit te reik.

In Son­dag se ver­kla­ring sê E­s­kom hy het nog al­tyd baie op skuld staat­ge­maak, maar sy fi­nan­si­ë­le po­si­sie het wel die af­ge­lo­pe t­wee jaar ver­be­ter.

E­s­kom lê ook klem daar­op dat hy staats­waar­bor­ge het wat sal ver­se­ker dat hy fi­nan­sie­ring sal kan ver­kry.

Die staats­waar­bor­ge aan staats­on­der­ne­mings, ook die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens, is juis een van die do­rings in die vlees van kre­diet­gra­deer­ders, wat dit as ’n e­nor­me ri­si­ko vir die staats­kas be­skryf.

Sun­day Ti­mes be­rig dat E­s­kom on­danks die be­weer­de kon­tant­kri­sis steeds bo­nus­se wil be­taal aan Brian Mo­le­fe, af­ge­dank­te uit­voe­ren­de hoof, Mats­he­la Ko­ko, ge­skors­te waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof, en an­der se­ni­or be­stuurs­lui. Die bo­nus­se sal glo al­te­sa­me R5,5 mil­joen be­loop, waar­van Mo­le­fe glo R2,1 mil­joen sal kry.

Mo­le­fe was in die be­trok­ke boek­jaar slegs agt maan­de lank die uit­voe­ren­de hoof voor­dat hy in No­vem­ber in tra­ne be­dank het na­dat hy met die Gup­tas ver­bind is.

Hy is be­gin van­jaar her­aan­ge­stel, net om amp­te­lik af­ge­dank te word, na ver­neem word om te ver­hin­der dat ’n skei­dings­pak­ket en pen­si­oen­geld van R30 mil­joen aan hom uit­be­taal word. Hy be­twis sy af­dan­king steeds in die hof.

Ko­ko is ge­skors om­dat hy nie o­pen­baar ge­maak het dat sy stief­dog­ter aan­de­le in ’n ver­skaf­fer be­sit nie.

Fo­to: ALAN MUR­DOCH

E­s­kom het glo net R20 mil­jard in sy klein­kas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.