Dink koel­kop voor­dat jy aan­sluit

Beeld - - SakeNuus - Han­lie S­tad­ler

Die Na­si­o­na­le Ver­brui­kers­kom­mis­sie (NVK) is be­sig met ’n on­der­soek na tyd­deel­va­kan­sie­klubs. Wat be­te­ken dit vir jou: Moet jy weg­bly van dié soort va­kan­sie?

het die af­ge­lo­pe week die NVK­sit­tings by­ge­woon, met le­sers (selfs men­se wat ge­luk­kig is met hul va­kan­sie­klub­lid­maat­skap) en ook met men­se in dié be­dryf ge­sels. Hier is haar wen­ke.

Wees be­wus van ver­koop­struuks

Die ma­nier waar­op men­se oor­tuig word om va­kan­sie­klub-lid­maat­skap te koop, is dik­wels ui­ters ver­dag, oog­lo­pend mis­lei­dend en soms selfs on­wet­tig. Glad­de­mond-ver­koops­a­gen­te word in­ge­span – moe­nie dink jy is be­stand teen hul tak­tie­ke nie. ) “Jy het ’n prys ge­wen, jy moet dit net kom haal.” Jy kan jou prys kry, maar eers moet jy na ui­ters oor­tui­gen­de voor­leg­gings oor va­kan­sies kyk. Die prys self is ge­woon­lik nie veel werd nie. In een ge­val het ’n ver­brui­ker ’n ge­skenk­be­wys ge­kry vir ’n spa­be­han­de­ling, maar toe sy wou be­spreek, be­staan die nom­mer op die be­wys nie eens nie! (Sui­wer be­drog, dus.) ) “Dis ’n een­ma­li­ge aan­bod, jy moet gou s­pring, an­ders ver­val dit.” Daar sal al­tyd spe­si­a­le aan­bie­dings wees – al wat dié men­se pro­beer doen, is om jou hand­te­ke­ning op pa­pier te kry voor­dat jy ge­dink het oor die im­pli­ka­sies. ’n E­nor­me klomp geld is ter spra­ke – jy móét weer gaan dink daar­oor. As jy steeds be­lang stel en daar­die spe­si­a­le aan­bie­ding het dan “ver­val”, be­ding ’n nu­we een – glo my, hul­le wil jou geld hê en sal al­tyd iets kan aan­bied. ) Die ver­koops­a­gent bars in tra­ne uit om­dat jy “nee” sê. Ja, so­waar – dis wat men­se al be­leef het! Men­se, dis to­neel­spel uit die boon­ste rak­ke wat ’n Os­car ver­dien. ) “Ons be­stuur­ders wil jou sien.” Dis ge­woon­lik ’n truuk wat in­ge­span word om jou te oor­tuig om nóg pun­te aan te skaf as jy reeds aan ’n klub be­hoort. Glo my, dis g’n be­stuur­der wat jou wil sien nie. Dis net nog ’n ma­nier waar­op jou ego ge­vlei word om jou som­mer voor­af sag te maak. ) “Moe­nie so baie vrae vra nie – jy maak iets wat een­vou­dig is, in­ge­wik­keld.” Ver­koops­a­gen­te sal al­les moont­lik doen om jou vrae te ont­wyk. Vra juis so­veel as moont­lik vrae. As jou vrae ont­wyk word, stap weg.

Doen jou som­me

Ver­skeie men­se het voor die kom­mis­sie tot die slot­som ge­kom: Met die be­drag geld wat jy vir va­kan­sie­klubs be­taal, kan jy eint­lik be­ter va­kan­sies ge­niet wat jy self be­spreek. Dit is nie goeie waar­de vir geld nie.

By­voor­beeld, een vrou het R100 000 se pun­te ge­koop om­dat sy oor­se­se va­kan­sies wou ge­niet, en moet ook na­ge­noeg R13 000 per jaar aan lid­maat­skaps­geld be­taal. Sy moet boon­op R4 500 be­taal net om te be­spreek – en ont­hou, al daar­die geld het nog nie vir haar ’n vlieg­kaart­jie be­taal nie!

As sy haar som­me ge­doen het, sou sy be­sef het met daar­die geld kon sy heer­lik oor­see ge­gaan het son­der ’n kon­trak waar­uit sy nou nie kan los­kom nie.

An­der men­se wat plaas­lik va­kan­sie wil hou, het aan­sien­lik min­der be­stee, maar ons hoor steeds van R30 000 of R75 000 se pun­te wat ge­koop is, en dan jaar­lik­se lid­maat­skaps­geld daar­by wat wis­sel van R5 000 tot R13 000. Jy kan baie lek­ker va­kan­sie hou vir daar­die geld, son­der dat jy jou le­we moet weg­te­ken.

Lid­maat­skap­gel­de styg jaar­liks

Die kos­te van klub­lid­maat­skap styg vir die mees­te men­se met baie méér as die in­fla­sie­koers – ons hoor sy­fers van 10%-15%. Selfs al kan jy dus nou die klub­geld be­kos­tig, ont­hou dat dit el­ke jaar duur­der gaan word.

Jou pun­te gaan te min wees

Selfs nie die men­se wat ge­luk­kig is met hul va­kan­sie­klub kon met hul aan­vank­li­ke pun­te nie el­ke jaar met va­kan­sie gaan, soos die ver­koops­a­gen­te hand en mond be­lo­we het nie. Dik­wels word hul­le ge­noop om al hoe meer pun­te te koop.

As jy kin­ders het, ont­hou, méér pun­te is no­dig as jy in skool­va­kan­sies wil weg­gaan.

Jy kan pun­te op­spaar, maar dit ver­val ná t­wee of drie jaar (na ge­lang van jou kon­trak).

Jy gaan (sel­de) ver­blyf kry wan­neer en waar jy dit soek

Een van die groot­ste klag­tes is die be­skik­baar­heid van tyd­deel­ver­blyf. Par­ty men­se sê selfs bui­te sei­soen moet hul­le ’n jaar voor­uit be­spreek; an­der sê in se­ke­re de­le van die land (die WesKaap en Pi­la­nes­berg) kry ’n mens net nooit ver­blyf nie.

Baie meer pun­te word ver­koop as wat daar tyd­deel­ver­blyf in die land be­skik­baar is.

Lees die kon­trak vóór jy te­ken

So baie men­se ver­tel dít wat die ver­koops­a­gent vir hul­le be­lo­we het, ver­skil he­mels­breed van wat dan ui­t­ein­de­lik in die kon­trak staan. On­ge­luk­kig vind hul­le dit eers uit lank na­dat hul­le die kon­trak on­der­te­ken het.

Moet niks on­der­te­ken son­der dat jy nie die vol­le­di­ge kon­trak voor jou het nie. Daar is on­ge­twy­feld skelms in die be­dryf wat mon­de­ling vir jou sal lieg oor wat in die kon­trak staan.

Lees die kon­trak tot die heel laas­te sin. Vind uit of, en hoe, jy uit die kon­trak kan los­kom. Gee dit vir ie­mand an­ders om te lees – ver­kies­lik ’n regs­ken­ner, maar be­slis ie­mand met ’n koel kop.

Bly weg van le­wens­kon­trak­te

Die tyd­deel­be­dryf ver­koop dees­dae kon­trak­te wat nié le­wens­lank duur nie (ek het ge­hoor van drie, se­we en 20 jaar). Maar le­wens­lan­ge kon­trak­te be­staan steeds. Ek kan on­om­won­de aan­be­veel dat jy moet weg­bly van ’n le­wens­lan­ge kon­trak.

Ont­hou, die le­we gooi soms vreem­de draaie met ons. Jou om­stan­dig­he­de kan ver­an­der. As jy skei, kan­ker of ’n an­der erns­ti­ge ge­sond­heids­pro­bleem ont­wik­kel, jou werk ver­loor of wil e­mi­greer – e­nig­iets! – gaan jy dalk nie meer daar­die va­kan­sie­klub se lid­maat­skap kan be­kos­tig of dit wil ge­bruik nie.

Nie­mand wil pun­te koop nie

Daar is ver­skeie plat­forms waar­op jy glo jou va­kan­sie­pun­te kan ver­koop as jy dit nie meer wil hê nie. Maar ver­brui­ker ná ver­brui­ker het ge­tuig hul­le kan dit nie ver­koop kry nie – daar is net nie ’n mark daar­voor nie.

Lid­maat­skap van Vo­a­sa is geen waar­borg nie

Vo­a­sa, of­te­wel die Va­ca­ti­on O­w­ners­hip As­so­ci­a­ti­on of Sout­hern A­fri­ca, is die be­dryfs­lig­gaam vir va­kan­sie­klubs in die land. Hy maak groot ge­wag van sy e­tie­se ko­de. Baie van die klubs waar­oor men­se die mees­te kla, is in­der­daad ook lid van Vo­a­sa. Die feit dat hul­le ’n “e­tie­se ko­de” on­der­te­ken het, waar­borg dus hoe­ge­naamd niks vir jou as ver­brui­ker nie.

Jy kan (dalk!) los­kom, maar jy gaan ver­loor

Ons het wel met men­se ge­sels wat kon los­kom uit hul le­wens­lan­ge kon­trak. En­ke­le klubs is toe­skiet­lik en jy kan bloot in ’n brief aan hul­le skryf dat jy dit nie meer kan be­kos­tig nie. An­der klubs ver­wag dat jy ses maan­de se bank­sta­te, sa­la­ris­stro­kies, be­las­ting­op­ga­wes, hu­we­lik- of skei­do­ku­men­te, en wat nie als nie voor­lê . . . net om te hoor hul­le wei­er steeds dat jy be­dank.

Ont­hou net: In ál dié ge­val­le ver­loor jy al jou oor­spronk­li­ke pun­te. Jy kry géén ver­goe­ding vir daar­die R30 000 of selfs R100 000 wat jy aan­vank­lik op­ge­dok het nie.

Se­ke­re klubs sal jou ook laat los­kom mits jy die jaar se lid­maat­skaps­geld voor­uit be­taal.

Fo­to: PIXABAY

Ver­blyf waar en wan­neer jy dit wil hê, is sel­de be­skik­baar by tyd­deel­va­kan­sie­klubs.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.