‘Dis trog­vre­ters’

‘Uit­ge­druk’ ná ont­hul­ling dat Dla­mi­ni kri­sis self skep

Beeld - - Front Page - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die Pos­kan­toor se oor­na­me van die uit­be­ta­ling van toe­lae is ná Mag­wa­za se ver­trek nie lan­ger ver­se­ker nie. — LIEZL VAN DER MERWE, LP

Die uit­voe­ren­de hoof van Sassa is uit dié a­gent­skap, wat vir maat­skap­li­ke toe­lae ver­ant­woor­de­lik is, “ge­druk” om­dat hy ont­hul het hoe Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni, be­le­ër­de mi­nis­ter van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, die toe­la­e­skan­daal self ge­skep het.

So sê Liezl van der Merwe, IVP-LP wat die Sassa-kri­sis in die par­le­ment aan die groot klok ge­hang het, ná die skok­aan­kon­di­ging gis­ter dat T­ho­ko­za­ni Mag­wa­za ’n “skei­dings­pak­ket” as hoof van die SuidA­fri­kaan­se a­gent­skap vir maat­skap­li­ke se­ker­heid (Sassa) aan­vaar het.

Kort voor sy be­dan­king het T­hem­ba Go­di, voor­sit­ter van die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor o­pen­ba­re re­ke­nin­ge (S­koor), gis­ter­og­gend ont­hul hoe Mag­wa­za Son­dag­aand in ’n te­le­foon­ge­sprek aan hom ge­sê het dat hy doodsdreigemente ont­vang het.

Mag­wa­za het ge­werk aan Sassa se be­oog­de kon­trak met die Pos­kan­toor, wat die uit­be­ta­ling van toe­lae gaan oor­neem.

Die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof moes vroe­ër van­jaar in­gryp toe dit be­kend ge­word het dat staats­toe­lae aan so­wat 17 mil­joen men­se dalk nie op 1 A­pril 2017 uit­be­taal sou word nie weens ’n on­wet­ti­ge kon­trak met Cash Pay­mas­ter Ser­vi­ces (CPS).

Vol­gens Go­di is S­koor ge­skok en woe­dend oor die “skaam­te­lo­se wet­te­loos­heid deur ’n mis­da­di­ge ben­de trog­vre­ters wat Mag­wa­za uit sy werk wil in­ti­mi­deer so­dat hul­le die Sas­saPos­kan­toor-kon­trak kan ver­traag en so­doen­de die deur vir die plun­de­ring van staats­geld kan oop­laat”.

Mag­wa­za het vroe­ër ook die diens­te van Dla­mi­ni se on­wet­tig aan­ge­stel­de raad­ge­wers be­ëin­dig. Die na­si­o­na­le te­sou­rie het dié raad­ge­wers se aan­stel­ling on­reg­ma­tig ver­klaar. Hul­le het pa­ral­lel met Sassa se be­stuur ge­werk en die staat mil­joe­ne ran­de ge­kos.

Lum­ka O­lip­hant, Dla­mi­ni se woord­voer­der, het gis­ter­og­gend ge­sê sy was nie van die doodsdreigemente be­wus nie.

Haar de­par­te­ment het gis­ter­mid­dag in ’n kort ver­kla­ring net be­ves­tig daar is oor­een­ge­kom om Mag­wa­za se diens­te te be­ëin­dig. Van der Merwe sê Mag­wa­za is uit Sassa ge­druk om­dat hy vroe­ër van­jaar in ’n be­ë­dig­de ver­kla­ring aan die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof die skuld vir die Sassa-kri­sis op Dla­mi­ni ge­pak het.

“Mag­wa­za het se­dert­dien doodsdreigemente, blyk­baar van ANC-le­de in K­waZu­luNa­tal, ge­kry.

“Dis dui­de­lik dat die Pos­kan­toor se oor­na­me van die uit­be­ta­ling van toe­lae ná Mag­wa­za se ver­trek nie lan­ger ver­se­ker is nie,” sê Van der Merwe.

T­heo Ven­ter, po­li­tie­ke ont­le­der aan die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit, sê doodsdreigemente aan ’n se­ni­or staats­amp­te­naar soos Mag­wa­za, as­ook aan die uit­ge­spro­ke ANC-LP dr. Mak­ho­si K­ho­za, is ’n aan­dui­ding van die in­ten­si­teit en ge­vaar­li­ke si­tu­a­sie wat staat­skaping in SuidA­fri­ka ge­skep het.

Zak­he­le M­bhe­le, DA-woord­voer­der oor po­li­sie, het gis­ter aan­ge­dui hy gaan Fi­ki­le M­ba­lu­la, mi­nis­ter van po­li­sie, ver­soek om ook BBP-be­sker­ming aan K­ho­za te ver­skaf.

K­ho­za het tal­le doodsdreigemente ge­kry na­dat sy die laas­te tyd o­pen­lik ge­sê het ANC-LP’s moet op 8 Au­gus­tus met hul ge­we­te stem in die mo­sie van wan­troue in pres. Ja­cob Zu­ma.

Vol­gens Ven­ter kom dit neer op po­li­tie­ke in­ti­mi­da­sie om­dat die af­drei­ging van en­ke­lin­ge kan voor­kom dat baie an­der uit­praat. ) Die Moe­ra­ne-kom­mis­sie van on­der­soek na po­li­tie­ke moor­de in K­waZu­lu-Na­tal het sy werk gis­ter her­vat. Die kom­mis­sie moet vol­gens EWN on­der meer be­paal hoe­kom nie­mand nog weens die so­wat 89 po­li­tie­ke moor­de se­dert 2014 daar in heg­te­nis ge­neem is nie. Nog drie ANC-raads­le­de is ver­le­de week in K­waZu­lu-Na­tal ge­skiet.

Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni

T­ho­ko­za­ni Mag­wa­za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.