Nee, hy was nié plat­sak nie, sê sy fa­mi­lie

Fa­mi­lie ont­ken hy was plat­sak

Beeld - - Front Page - Han­ti Ot­to

Joost van der West­hui­zen was nie ban­krot nie en daar ís voor­sie­ning vir sy twee kin­ders se ver­sor­ging ge­maak.

’n Woord­voer­der van die Van der West­hui­zen-fa­mi­lie het gis­ter ge­sê hul­le ont­ken be­we­rings dat die rug­by­held plat­sak was.

Dit is in ’n ver­kla­ring as “bla­tant on­waar en son­der e­ni­ge gron­de” be­skryf.

Rap­port be­rig Joost se boe­del, voor­dat e­ni­ge skuld­ei­sers hul deel ge­ëis het, is R2 293 300 werd. Regs­kos­te en ek­se­ku­teurs­geld moet ook daar­van af­ge­trek word.

Vol­gens ’n in­ven­ta­ris is R2 mil­joen daar­van Joost se helf­te van die huis in Dain­fern, Jo­han­nes­burg, waar­in sy ver­vreem­de vrou, A­mor Vit­to­ne, en twee kin­ders woon.

Sy per­soon­li­ke be­sit­tings, soos huis­raad en aan­den­kings uit sy rug­by­dae, is glo R204 300 werd.

Die oor­bly­wen­de be­drag is R89 000 kon­tant.

Geen be­leg­gings, po­lis­se of pen­si­oe­ne word in die in­ven­ta­ris aan­ge­gee nie.

Odette Schwegler, die woord­voer­der, sê die huis in Dain­fern is af­be­taal. Dit be­te­ken dit is nie ’n las teen die boe­del nie.

“Die boe­del be­staan ook uit waar­de­vol­le goe­de­re van meer as R200 000 en on­ge­veer R90 000 kon­tant, waar­van regs­kos­te en be­las­ting af­ge­trek sal word.

Die mees­te van Joost se ba­tes is nie op die in­ven­ta­ris nie om­dat dit in die J9­trust, waar­van die kin­ders die e­nig­ste be­guns­tig­des is, ge­plaas is. — ODETTE SCHWEGLER

“’n S­tuk grond in die Dra­kens­berg word in die A­mor-enJoost-trust ge­hou.”

Schwegler sê dit is “baie be­lang­rik” om te ont­hou dat die mees­te van Joost se ba­tes nie in die in­ven­ta­ris aan­ge­gee is nie om­dat dit in die J9-trust, waar­van die kin­ders die e­nig­ste be­guns­tig­des is, ge­plaas is.

Dié trust sluit ’n “aan­sien­li­ke” be­drag kon­tant, me­mo­ra­bi­lia, ju­we­liers­wa­re en twee af­be­taal­de ei­en­dom­me in.

Die ei­en­dom­me bring saam ’n ver­hu­rings­in­kom­ste van R13 000 per maand in.

Die J9-trust be­taal tans R18 000 aan Vit­to­ne uit vir on­der­houd van hul kin­ders.

Die J9-trust is nie deel van die J9-stig­ting nie.

Waar die trust eks­klu­sief vir die kin­ders se ver­sor­ging ge­skep is, is die J9-stig­ting deur Joost ge­stig om men­se met mo­tor­neu­ron­siek­te te help.

Anèl Ja­cobs, ’n pro­ku­reur wat spe­si­a­li­seer in boe­dels en boe­del­be­plan­ning, sê dat ’n trust ’n a­par­te regs­en­ti­teit is en dat die ba­tes daar­in nie op ’n per­soon se boe­del­in­ven­ta­ris sal ver­skyn nie.

’n Per­soon se boe­del kan dus in­sol­vent wees, maar daar kan steeds tal­le ba­tes in ’n af­son­der­li­ke trust wees.

“’n Trust word be­skerm om­dat dit ’n af­son­der­li­ke regs­en­ti­teit is.

“Al wan­neer trust­ba­tes nie be­sker­ming van skuld­ei­sers kry nie, is as dit tot na­deel van ’n per­soon se kre­di­teu­re ge­skep en ge­bruik is en jy by­voor­beeld jou ba­tes daar­in vir hul­le ‘weg­steek’.

“Maar selfs dan moet ’n li­kwi­da­teur eers ’n aan­soek by die hof in­dien dat die trust­ba­tes deel van die boe­del moet vorm en net die hof kan die trust se be­sker­ming dan ter­sy­de stel. Die trust kan wel ook die aan­soek teen­staan.”

Joost van der West­hui­zen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.